Veterinærinstituttet

Harepest påvist flere steder i landet

Del

Veterinærinstituttet har i løpet av august påvist harepest hos fem harer. Tre av harene kom fra Østfold og Follo, én fra Dovre og én fra Stor-Elvdal.

Påvisning av tularemi hos hare er et varsel om at bakterien finnes i området. Dette er spesielt viktig nå som vi nærmer oss jaktsesong. Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Påvisning av tularemi hos hare er et varsel om at bakterien finnes i området. Dette er spesielt viktig nå som vi nærmer oss jaktsesong. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Harepest, også kalt tularemi, er en alvorlig sykdom som kan forårsake død hos hare. Sykdommen, som oftest forekommer sensommer og høst, skyldes infeksjon med bakterien Francisella tularensis. Harepest kan også smitte til mennesker og forårsake sykdom.

– Påvisning av tularemi hos hare gir grunn til å være på vakt mot sykdommen, og er et varsel om at bakterien finnes i området. Dette er spesielt viktig nå som vi nærmer oss jaktsesong. Så langt i år har vi påvist sykdommen i Rygge, Våler og Nordre Follo, samt i Stor-Elvdal og Dovre, sier Malin Rokseth Reiten, fagansvarlig for vilthelse ved Veterinærinstituttet.

- Ikke ta på en syk eller død hare. Man bør heller ikke drikke vann fra bekker eller andre usikre vannkilder i området. Følg rådene fra Folkehelseinstituttet, sier hun.

Harepest forekommer over hele landet, men er oftest påvist i Sør-Norge. De fleste tilfellene forekommer på ettersommeren og høsten, men sykdommen kan også dukke opp tidligere i sesongen. Harepestsesongen er vanligvis over når frosten kommer.

- En smittet hare blir svært syk og dør vanligvis etter noen få dager. Vi har mindre kunnskap om hvor sykdomsfremkallende denne bakterien er hos smågnagere og enkelte arter fungerer mest sannsynlig bare som smittereservoar, sier Rokseth Reiten.

- Haren er normal lett på fot og typisk for syke harer er at de er treigere enn normalt. Likevel, rett etter de blir smittet kan de virke friske, forklarer hun.

Les mer om harepest hos dyr.

- Kjæledyr og husdyr er relativt lite mottakelige for harepest, men hunder som smittes får normalt feber og lite matlyst i noen dager. De blir vanligvis ikke alvorlig syke og sykdomstegnene går som regel over i løpet av få dager. Likevel kan noen individer behøve behandling hos veterinær.

Malin Rokseth Reiten forklarer videre at man bør, i den grad det er mulig, ikke la hunder spise eller snuse på døde harer eller smågnagere. Mennesker som skal håndtere haren må gjøre dette forsvarlig og ta forhåndsregler for å forhindre smitte.

Finner du en død eller syk hare, ta kontakt med det lokale Mattilsynet, som gir råd om hvordan dyret skal håndteres videre.  Mattilsynet vil i samråd med Veterinærinstituttet avgjøre om haren skal sendes til Veterinærinstituttet for undersøkelse.

For å påvise harepest må dyret obduseres. Deretter påvises bakterien i indre organer med en molekylærbiologisk metode (PCR).

Les mer om harepest hos menneske på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Les mer om harepest (tularemi) i Norge i Dyrehelserapporten 2022, under kapittelet Ville dyr. 

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr. Helt siden opprettelsen i 1891 har vi arbeidet for å avverge helsetrusler og se helse for fisk, dyr, mennesker og miljø i sammenheng - Én helse.

Kjerneaktivitetene omfatter forskning, diagnostikk, overvåking, risikovurdering, rådgiving og formidling. Veterinærinstituttet er nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium.

Veterinærinstituttet er et forvaltningsorgan med særskilt fullmakt under Landbruks- og matdepartementet. Hovedkontoret ligger i Ås, øvrige kontorer i Tromsø, Harstad, Brønnøysund, Trondheim, Bergen og Sandnes.

Om oss (vetinst.no) 

Følg pressemeldinger fra Veterinærinstituttet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Veterinærinstituttet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Veterinærinstituttet

Nytt norsk samarbeid for å overvåke smittsomme sykdommer hos hund og katt er det første av sitt slag27.10.2023 09:30:00 CEST | Pressemelding

En nytt datainnsamlingssamarbeid vil kunne gjøre det lettere å forutse og være beredt på sykdomstrusler for hund, i tillegg til å legge et bedre grunnlag for å kontinuerlig vurdere helsestatusen for landets kjæledyr. Veterinærinstituttet og DyreID går sammen i et nytt samarbeid for å bedre helsen og velferden hos norske dyr – det første av sitt slag.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom