Naturvernforbundet

Både natur og klima taper på elektrifisering av Melkøya

Del

Naturvernforbundet er sterkt kritisk til regjeringens storstilte planer om kraftutbygging i Finnmark og elektrifisering av Melkøya. Dobling av strømforbruket er dårlig nytt for både naturen og klimaet.

Leteplattform ved Hammerfest
Leteplattform ved Hammerfest Bjørn Hansen

- Dette er regjeringen på sitt mest arrogante. Med dette vedtaket tråkker regjeringen på samiske interesser, på lokaldemokratiet og på naturmålene som regjeringen selv har satt seg. Alt for å grønnvaske en oljenæring som ikke hører hjemme i framtida. Har de ikke lært noe som helst av Fosen-dommen? Og har de glemt at vi står midt i en naturkrise, sier Pernille Hansen, nestleder i Naturvernforbundet 
 

Et overgrep mot samiske interesser og rettigheter 

Naturvernforbundet er spesielt sjokkert over at regjeringen med disse planene gir grønt lys for bygging av kraftlinja fra Skaidi til Hammerfest, som vil ramme reindrifta i området hardt. Omfattende inngrep og utbygging av området har ført til et økende press på arealene som reindriftsnæringen bruker, slik NVE også påpeker i sin vurdering. Samtidig er Sametingsrådet klare på at de ikke har blitt involvert i beslutningen.  

- Det er stor sannsynlighet for at terskelen for brudd på samenes urfolksrettigheter allerede er overskredet. Situasjonen er svært sammenlignbar med situasjonen for samene på Fosen som vant i Høyesterett, påpeker Hansen. 

Elektrifisering er feilslått klimapolitikk 

Å elektrifisere Melkøya vil kreve enorme mengder strøm. Dette må produseres et sted, og regjeringen legger derfor opp til storstilt utbygging av kraftproduksjon i nord. Dette vil øke presset for å få bygd ut kontroversielle vindkraftanlegg i verdifull natur og i strid med reindrifta. 

- Klima- og naturkrisen må løses i fellesskap. Derfor er vi nødt å få til en omstilling som kutter utslipp uten å gå på bekostning av naturen. Å sløse bort den verdifulle krafta vår på å elektrifisere olje- og gassinstallasjoner som uansett må fases ut, er helt feil prioritering, konstaterer Hansen.  

Naturvernforbundet presenterer alternativ løsning  

Naturvernforbundet mener det finnes en langt bedre og mer bærekraftig løsning som kan sikre levedyktige lokalsamfunn i Finnmark og som innebærer langt mindre risiko for feilslåtte industriprosjekter. I en rapport fra Naturvernforbundet i Finnmark, utarbeidet av det samiske rådgivningsselskapet Gávcci AS, presenterer de en alternativ og mer bærekraftig løsning for å sikre gode og levedyktige lokalsamfunn i møte med en stadig eskalerende natur- og klimakrise.  

- Vi trenger bærekraftige arbeidsplasser i nord, ikke store naturinngrep som begrunnes med å holde petroleumssektoren i live. Dessverre ser det ut til at regjeringen ikke er interessert i dette, avslutter Pernille Hansen, nestleder i Naturvernforbundet. 

Nøkkelord

Kontakter

Følg pressemeldinger fra Naturvernforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturvernforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturvernforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom