Liberty NowLiberty Now

Ny teknologi gjør det enklere å jobbe med tyveri og svinn – Høyteknologiske dagligvarebutikker

Del
Oversikt over butikker med Mat-Norge teknologi
Oversikt over butikker med Mat-Norge teknologi

Mat-Norge opplever sterk vekst og etterspørsel. Lønnsomheten i dagligvarebransjen utfordres, og en er nødt til å ta i bruk nye løsninger for å sikre en bærekraftig utvikling.

RMA er forkortelse for Retail Multi Automation – en norsk teknologi. Eid og utviklet av Mat-Norge. Skapt robust og fremtidsrettet; er den laget for profesjonell, kommersiell drift av små og store butikker.

Pr i dag har 70-80 dagligvarebutikker rundt om i det ganske land tatt i bruk RMA-teknologi. Det betyr at erfaringsbasen begynner å bli solid ettersom flere millioner handleturer er blitt gjort av mangfoldige kunder. I tillegg til at flere hundre fornøyde ansatte drifter butikkene ved hjelp av RMA-teknologi.

RMA-teknologien sikrer gode kundereiser og god kontroll

Teknologiuniverset som ligger i porteføljen til Mat-Norge er laget for fremtidens handel og gode kundereiser, samtidig som sikkerhet og kontroll er godt ivaretatt. Faktum er at butikker med RMA-teknologien får bedre kontroll over både kundereiser, svinn, salg av aldersbestemte varer mm, enn det som er mulig å få til i en tradisjonell butikk.

Teknologien skaper friksjonsfrie handleopplevelser, og gir de ansatte en enklere, mindre stressende hverdag.

Christian Lindal COO I Mat-Norge fra demonstrasjon av Mat-Norge Operation Room.

Tyveri og svinn

Generelt har det bestandig vært tyveri og svinn i dagligvarehandelen, og utbredelser av selvbetjeningskasser har gitt noe økning av tyveri hos enkelte butikker. Våre analyser viser, overraskende nok for mange, at tyveri og svinn forekommer relativt likt i byen som på landet. Forskjellen er at man i by ofte har butikker med større omsetning, og dermed kan forsvare å bruke større ressurser for å motarbeide tyveri og svinn. De tradisjonelle virkemidlene som forsøkes er gjerne ansatte stående på gulvet i et forsøk på å følge med på alt og alle, tilfeldige stikkontroller utført av butikkansatte eller innleid vektertjeneste, eller å følge aktivt med på videoovervåking. Disse aktivitetene medfører store kostnader, og gir lite utbytte utover en viss forebyggende effekt.

Statistisk sett må en utføre 200 fysiske kontroller, for å finne avvik hos én kunde. Avviket kan i dette utvalget være både bevisst (tyveri) eller ubevisst (vare som ikke ble scannet). Som dette eksemplet viser gir dette tiltaket 199 dårlige kundeopplevelser der en må pakke opp alle varer, negativ oppmerksomhet blant andre handlende, lengere køer og mer arbeid for de ansatte. Dette gjør igjen at butikkene sjeldnere utfører slike kontroller.

Med RMA-teknologien så har butikkene fått et helt nytt verktøy

Med RMA-teknologien inngår arbeidet mot tyveri og svinn som en naturlig del av kundereisen, og sikrer friksjonsfri revisjon og kontroll av handlene. Dette gir en langt større effekt enn tradisjonelle kontroller, til en betydelig lavere kost. Kunden som har alt i orden merker ikke noe, og butikken har bedre kontroll enn noen gang.

RMA-butikkstyring kan kontrollere handelen uten å involvere kunden. I tillegg kan en utføre målrettede kontroller på ulike hold, hvilket ikke har vært mulig tidligere.

Teknologien gjør at en enkelt og målrettet kan fange opp avvik i transaksjoner og hva algoritmene tolker som unormal oppførsel hos kunder. Via systemene kan man samtidig plukke opp om det er en bevisst eller ubevisst handling. Vi kan alle gjøre ærlige feil, og en trenger ikke skape dårlige kundeopplevelser av den grunn. Ingen av butikkene er ubetjente, men «fjernbetjent» og kunden vil kommunisere med en ansatt ved behov.

Løsningen gir en helt ny dimensjon når det gjelder innsikt, kontroll, stopp av handel, og dokumentasjon rundt bevisst og ubevisst svinn og tyveri. 

Lille Norge har flest høyteknologiske butikker i Europa

Christian Lindal COO i Mat-Norge har ansvar for analyse og innsikt blant annet for tyveri og svinn. Erfaringen fra de nærmere 70-80 høyteknologiske butikkene vi har i Norge er svært god.

- Det er utført millioner av transaksjoner i butikkene, og tyveri er ingen utfordring. Tyveri i RMA-styrte butikker er mindre enn i tradisjonelle butikker, og har bedre kontroll. Vi har butikker i by og land, og forholdene er de samme, forteller Lindal.

Teknologien er avansert og svært kostnadseffektiv, og kan enkelt tilpasses de utfordringer den enkelte butikk måtte ha. Dette er et viktig og voksende satsningsområde for Mat-Norge. Vi ønsker å hjelpe butikkene med bedre og mer kostnadseffektive løsninger for å jobbe mot tyveri og svinn på en smart måte, og samtidig bidra til friksjonsfrie kundereiser. 

Retail Multi Automation – It's about freedom

På kort tid har RMA-butikkstyring inntatt en solid posisjon som fremtidens butikk. Vi leverer nå en teknologi til markedet som utgjør en forskjell for kunder, ansatte og eiere, både i by og land. Tilbakemeldingene vi får fra de alle er at teknologien Retail Multi Automation gir en etterlengtet frihet og kontroll.

Kontakter

Bilder

Oversikt over butikker med Mat-Norge teknologi
Oversikt over butikker med Mat-Norge teknologi
Last ned bilde
Christian Lindal COO I Mat-Norge fra demonstrasjon av Mat-Norge Operation Room
Christian Lindal COO I Mat-Norge fra demonstrasjon av Mat-Norge Operation Room
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Liberty Now

Liberty Now
Liberty Now
Televegen 5
3802 Bø i Telemark

+47 457 34 673https://www.mat-norge.no/

Fakta om Mat-Norge
Norsk teknologiselskap stiftet i 2018, som i dag er markedsleder på automatisering og digitalisering av friksjonsfrie kundereiser og handel for dagligvarebransjen. Teknologien som er utviklet for formålet heter Retail Multi Automation, også kjent under navnet RMA-Butikkstyring.

Teknologien har mange bruksområder og står sentralt i arbeidet med å revitalisere dagligvarebransjen både når det gjelder gode og kostnadseffektive kundereiser, og effektivt drift.

Teknologien er kostnadseffektiv og brukes i små og store butikker i by og land over hele Norge. MatNorges autonome butikker har på kort tid gjort Norge ledende innen digitalisering av dagligvarehandel i Europa.

Følg pressemeldinger fra Liberty Now

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Liberty Now på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Liberty Now

Mat-Norge, Apple Pay, Fitbit Pay og Garmin Pay gir friksjonsfrie kundereiser med RMA-Butikkstyring16.12.2022 11:18:30 CET | Pressemelding

På kort tid har RMA-Butikkstyring fått en solid posisjon når det gjelder fremtidens butikk. Dette er teknologi som gjør en forskjell for kunder, ansatte og eiere. Det har raskt blitt mange butikker over hele Norge som benytter RMA-Butikkstyring, og i disse butikkene kan kundene bruke Apple Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay og mange andre betalingsløsninger. – Vi jobber hver dag for å skape en friksjonsfri og enkel kundereise, sier CEO i Mat-Norge, Hans Olav Bakås.

Tyveri og svinn i selvbetjeningskasser, friksjonsfri revisjon av handel uten å måtte involvere kunden!21.11.2022 15:01:17 CET | Pressemelding

Mat-Norge opplever sterk vekst og etterspørsel. Energikrisen og økt press på marginer har skapt en ny bevissthet hos butikkene rundt nødvendigheten av å ta i bruk teknologien for å sikre en bærekraftig utvikling. Det er nå over 40 butikker med RMA-teknologi i Norge. Det betyr at erfaringsbasen begynner å bli solid når det er millioner av kunder som har brukt butikkene over tid. I tillegg til at flere hundre ansatte drifter butikkene ved hjelp av RMA-Teknologi.

30 høyteknologiske dagligvarebutikker i Norge på rekordtid!5.4.2022 10:43:14 CEST | Pressemelding

Jobber skift for å levere høyteknologiske dagligvarebutikker! Einar Uvsløkk, CDO i Mat-Norge, ansetter nå flere folk for å holde unna produksjonen av Høyteknologiske dagligvarebutikker. Med butikkene som nå er på vei opp er det over 30 butikker i Norge, sier Einar Uvsløkk, CDO i Mat-Norge. Vi åpner nye butikker hver uke, vi snakker om butikker som nå samlet omsetter for over 250-300 mill.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye