Veterinærinstituttet

Krepsepestsmitte i Mysenelva overfor bekjempelsessonen

Del

Veterinærinstituttet har påvist Aphanomyces astaci - krepsepestsmitte - med miljø-DNA-metodikk i vannprøver fra Mysenelva oppstrøms Rustadfossen. Det tyder på at krepsepesten sprer seg i Hæravassdraget.

Edelkreps (Astacus astacus) er en truet art i stor grad på grunn av krepsepest. Foto: Marit Måsøy, Veterinærinstituttet
Edelkreps (Astacus astacus) er en truet art i stor grad på grunn av krepsepest. Foto: Marit Måsøy, Veterinærinstituttet

I overvåkingsprogrammet for krepsepest som Veterinærinstituttet utfører på oppdrag fra Mattilsynet, er det nå påvist relativt høye nivåer av krepsepestsmitte med miljø-DNA metodikk i vannprøver fra Mysenelva godt oppstrøms Rustadfossen og bekjempelsessonen.

– Vi mistenker både at krepsepesten har spredt seg, og at det sannsynligvis pågår eller har pågått utbrudd av krepsepest i området, sier Trude Vrålstad, forsker og seksjonsleder ved Veterinærinstituttet. Hun oppfordrer publikum til å være årvåkne og melde om funn av død kreps i området.

Mysenelva nedstrøms Rustadfossen ble rammet av krepsepest i 2021. Etter påvisning av krepsepest i død edelkreps ved Spinnerifossen i Mysenelva 12. august 2021, utvidet Mattilsynet soneforskriften i Glomma slik at den innlemmet Lekumelva/Mysenelva/Hæra nedstrøms Rustadfossen øst for Mysen.

Miljø-DNA overvåkning

Veterinærinstituttet bruker miljø-DNA overvåkning i overvåkningsprogrammet for krepsepest. Programmet er på oppdrag fra Mattilsynet, og er i samarbeid med nasjonal overvåkning av ferskvannskreps som utføres av NINA på oppdrag fra Miljødirektoratet. Utbrudd og spredning av krepsepest er ofte knyttet til ulovlig introduksjon eller flytting av amerikansk signalkreps (Pacifastacus leniusculus) som er kroniske smittebærere uten selv å bli syke.

– Ved å undersøke miljø-DNA fra vannet med tanke på edelkreps, signalkreps og krepsepestsmitte får vi et statusbilde av situasjonen på lokaliteten, sier Vrålstad. 

Nå er nivåene med A. astaci miljø-DNA i vannet høyere enn vi finner for lokaliteter med smittet signalkreps. Tilsvarende nivåer er tidligere observert i utbruddsituasjoner, for eksempel i Haldenvassdraget i 2014 og Tangenelva (Mossevassdraget) i 2016.

Dersom du finner syk eller død kreps må Mattilsynet varsles på telefon 22 40 00 00. Videre forsendelse av kreps til Veterinærinstituttet for undersøkelse ivaretas av Mattilsynet med mindre annet avtales. Veterinærinstituttet undersøker slik kreps med tanke på krepsepest.

Mattilsynet oppfordrer både turgåere, fiskere og annet publikum om å melde fra umiddelbart om funn av død eller syk kreps i dette området. I denne saken er det svært viktig å få inn materiale av kreps som kan bidra til at Veterinærinstituttet kan verifisere mistanken. Dette er viktig for Mattilsynets vurdering av en eventuell utvidelse av den eksisterende soneforskriften oppstrøms Rustadfossen.

Spredningsfare

Mattilsynet oppfordrer til desinfeksjon av alt utstyr før bruk annet sted, for å forebygge videre spredning av eventuell smitte. Sporer fra A. astaci kan spres med vann, utstyr og båter fra smittede vassdrag. Derfor er det viktig at alle som har vært i kontakt med vassdraget desinfiserer båter og utstyr før dette brukes i andre vassdrag, eller andre steder i Mysenelva. Les mer om desinfeksjon i brosjyren om kreps og krepsing

Nasjonal sykdom

Krepsepest er dødelig for all ferksvannskreps som ikke er av Nord-Amerikansk opprinnelse, inkludert vår egen Edelkreps (Astacus astacus). Krepsepest forårsakes av eggsporesoppen Aphanomyces astaci, og er en listeført liste F-sykdom (nasjonal sykdom).

Les mer om krepsepest og om overvåkingsprogrammet for krepsepest på Veterinærinstituttets nettsider.

Les mer om fagområdet Miljø-DNA på Veterinærinstituttets nettsider.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Edelkreps (Astacus astacus) er en truet art i stor grad på grunn av krepsepest. Foto: Marit Måsøy, Veterinærinstituttet
Edelkreps (Astacus astacus) er en truet art i stor grad på grunn av krepsepest. Foto: Marit Måsøy, Veterinærinstituttet
Last ned bilde
Miljø-DNA prøver for parallell overvåkning av krepsepest, edelkreps og signalkreps tas ut i felt ved hjelp av vannfiltrering gjennom egnede filtere, her med David Strand, forsker ved Veterinærinstituttet. Foto: Marit Måsøy, Veterinærinstituttet
Miljø-DNA prøver for parallell overvåkning av krepsepest, edelkreps og signalkreps tas ut i felt ved hjelp av vannfiltrering gjennom egnede filtere, her med David Strand, forsker ved Veterinærinstituttet. Foto: Marit Måsøy, Veterinærinstituttet
Last ned bilde

Om oss

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr. Helt siden opprettelsen i 1891 har vi arbeidet for å avverge helsetrusler og se helse for fisk, dyr, mennesker og miljø i sammenheng - Én helse.

Kjerneaktivitetene omfatter forskning, diagnostikk, overvåking, risikovurdering, rådgiving og formidling. Veterinærinstituttet er nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium.

Veterinærinstituttet er et forvaltningsorgan med særskilt fullmakt under Landbruks- og matdepartementet. Hovedkontoret ligger i Ås, øvrige kontorer i Tromsø, Harstad, Brønnøysund, Trondheim, Bergen og Sandnes.

Om oss (vetinst.no) 

Følg pressemeldinger fra Veterinærinstituttet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Veterinærinstituttet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Veterinærinstituttet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom