Vipps

Vipps årsrapport for 2022: Fra 4 til 11 millioner brukere i én nordisk lommebok

Del

I 2022 opplevde Vipps sterk vekst i inntekter på tvers av segmenter og markeder, til tross for en krevende makrosituasjon og nedgang i netthandelen generelt. Men den største veksten skjedde i realiseringen av den forsinkede fusjonen mellom Vipps og MobilePay. – Det er nå det virkelig starter, sier Vipps MobilePay-sjef Rune Garborg.

Årsrapporten for Vipps 2022 viser en samlet årsinntekt på 655 millioner kroner, en økning med 10 millioner kroner fra 2021. Transaksjonsinntektene økte med 163 millioner kroner fra 2021 til 2022. Distribusjonsbidraget fra bankene ble redusert med 153 millioner kroner i samme periode. 

Økningen i antall transaksjoner på nett var på 52 prosent og antall nettbutikker som tilbyr Vipps økte med 28 prosent i løpet av 2022.    

– Til tross for en generell nedgang i markedet, leverer vi sterke veksttall over hele linja. Det viser verdien av forenkling, både for brukerne og for bedriftene som trenger enkle kundereiser for å konkurrere i et krevende år som 2022, sier Vipps MobilePay-sjef Rune Garborg.  

Av 4,3 millioner vippsere brukte 3,6 millioner nordmenn Vipps på nett i 2022.  

Vipps MobilePay verdt nær 7 milliarder 
Den sterke kundebasen, brede distribusjonen og bruken av Vipps-plattformen, og potensialet for å utvikle og skalere enda flere produkter som ett nordisk selskap, gjenspeiles i verdsettelsen ved transaksjonen som var på nær 7 milliarder kroner. 

– Både vi og eierne våre ser et stort potensial i den nordiske lommeboken som ble skapt i 2022. Ved utgangen av 2022 hadde Vipps MobilePay 11 millioner brukere, over 400 000 butikker og nettbutikker som tilbydere, og over 1 milliard transaksjoner i Norge, Danmark og Finland. Dette har uten tvil vært det mest spennende og viktigste året så langt i Vipps sin historie, sier Garborg. 

Vinner markedsandeler 
I 2022 fikk nordmenn redusert kjøpekraft som følge av blant annet stigende rente, matvare- og strømpriser. Et fallende marked gir færre transaksjoner innen netthandel. Likevel lyktes Vipps med en volumvekst på 52 prosent, og en inntekstvekst på 38 prosent innen netthandel.  

De totale transaksjonsinntektene vokste med 36 prosent, fra 449 millioner NOK til 617 millioner NOK. Økningen viser først og fremst en sterk vekst i markedsandeler innen netthandel og økt lønnsomhet innen vennebetaling. Inntektene fra små og mellomstore bedrifter gjennom Vippsnummer økte også med 19 prosent, delvis drevet av gjenåpningen etter pandemien. 

Andel betalte transaksjoner har økt fra 39 prosent i 2021, til 46 prosent i 2022. 

– Grunnet høye investeringer har også kostnadene økt. Når vi er på en felles teknologisk plattform i Norden i 2024 vil det markere et skifte; både for høyere innovasjonstakt og flere synergier som tar oss nærmere en bærekraftig forretningsmodell, sier Andreas Saastad, finans- og strategisjef i Vipps MobilePay.

Til tross for underliggende inntekstvekst på 163 millioner kroner, og reduksjon i underliggende transaksjonskostnader på 15 millioner kroner, havner årsresultatet i 2022 for Vipps (uten BankID og BankAxept) på minus 450 millioner kroner, mot et underskudd på 378 millioner kroner i 2021. Økningen i underskudd har sammenheng med fisjon og fusjonskostnader, personell- og konsulentkostnader og kostnader knyttet til den forsinkede prosessen med å få godkjent Vipps MobilePay-fusjonen av EU-kommisjonen.  

Kontakter

Dokumenter

Om oss

Over 4,3 millioner nordmenn har lastet ned Vipps.

Vipps gjør det veldig, veldig enkelt å betale og ta betalt. Du trenger ingen bankterminal eller kontanter og pengene får du rett inn på konto. Vipps har ingen etableringsgebyr eller abonnementspris.

Følg pressemeldinger fra Vipps

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Vipps på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Vipps

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom