Førdefjorden enda rikere enn tidligere antatt

Del

Sjøbunnen i området der det skal dumpes gruveavfall i Førdefjorden får høyeste score for artsrikdom i en ny undersøkelse fra Havforskningsinstituttet. Det er blant annet påvist koraller og rødlistearter som blålange i og ved det planlagte deponiområdet. Staten har gitt tillatelse til dumping av opptil 250 millioner tonn gruveavfall i området.

– Vi kan ikke med åpne øyne ødelegge en av de mest artsrike og intakte fjordene våre. Det finnes alternativer til gruvedumping. Det er på høy tid at dette utdaterte og forurensende gruveprosjektet blir skrinlagt, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet påpeker at den nye dokumentasjonen fra Havforskningsinstituttet viser at kartleggingen som gruveselskapet Nordic Mining fikk utført er altfor dårlig.

– Dette viser at tillatelsen til sjødeponi er gitt på feil grunnlag. Vi ber regjeringen nå om å vurdere denne saken på nytt, sier Gulowsen.

Havforskningsinstituttet gjennomførte i 2021 og 2022 to tokt i Vestlandsfjordene, et bunntråltokt og et økosystemtokt. Toktene dekket kysten og fjorder fra Stad i Vestland til Karmøy i Rogaland. Her er noen av funnene:

▪ Førdefjorden har flere sårbare og truede arter enn hva man har kjent til, også inne i det planlagte deponiområdet. Blant dem blålange (sterkt truet) og bambuskoral (nær truet).

▪ Første gang er det dokumentert gytende blålange i en norsk fjord.

▪ Det planlagte gruvedeponiområdet i Førdefjorden hadde den høyeste «scoren» for artsrikdom på toktet.

▪ Førdefjorden har høyere artsmangfold av dyr som lever nedi sedimentene på havbotnen enn flere andre vestlandsfjorder.

▪ Førdefjorden har trolig en genetisk unik type av dypvannsfisken skolest.

– Det er ikkje overraskande at vi finn eit stort og rikt økosystem i Førdefjorden når det gjeld omfang av artar. Men det er eit endå større artsmangfald i fjorden enn kva vi har klart å dokumentere før, også heilt inne ved deponiområdet, sier forsker Terje van der Meeren i Havforskningsinstituttet i en artikkel på instituttets nettside.

Staten har gitt grønt lys til gruvedrift med dumping av opptil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Det vil utslette alt liv i deponiområdet, og erfaringer fra andre fjorder med sjødeponi gir grunn til å frykte alvorlige konsekvenser for fisk, bunndyr og andre organismer i store deler av fjorden.

Havforskningsinstituttet har hele tiden advart mot prosjektet. «Deponeringen av gruveavgang i Førdefjorden slik den foreslås vil føre til svært langvarig og betydelig økosystemforringelse og representerer etter vår vurdering ikke en bærekraftig bruk av fjorden», skrev instituttet i sin høringsuttalelse i 2019.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har saksøkt staten for tillatelsen til gruvedumping i Førdefjorden, det såkalte Fjordsøksmålet. Saken kommer til behandling i Oslo tingrett 18. september i år.

Nøkkelord

Kontakter

Følg pressemeldinger fra Naturvernforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturvernforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturvernforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye