Veterinærinstituttet

Fugleinfluensautbrudd blant måkefugl kan få store konsekvenser

Del

Høypatogen fugleinfluensa har i vår forårsaket massedød blant måkefugl i en rekke europeiske land. Nå forårsaker fugleinfluensavirus høy dødelighet blant krykkjer i Nord-Norge. Krykkje er en rødlistet måkeart som allerede er sterkt truet.

Fugleinfluensavirus forårsaker høy dødelighet blant krykkjer i Nord-Norge. Foto: Colourbox
Fugleinfluensavirus forårsaker høy dødelighet blant krykkjer i Nord-Norge. Foto: Colourbox Colourbox Colourbox

Det har vært færre utbrudd av høypatogen fugleinfluensa (HPAI) i europeiske fjørfebesetninger våren 2023 sammenlignet med samme periode i fjor. Økende temperaturer og økt UV-stråling svekker overlevelsen av fugleinfluensavirus i miljøet. Veterinærinstituttet vurderer at sannsynligheten for introduksjon av fugleinfluensa i dyrehold med tamme fugler er lavere nå sammenlignet med tidligere i sesongen. Overvåkingsprogrammet for fugleinfluensa som Veterinærinstituttet gjennomfører på oppdrag for Mattilsynet, viser imidlertid at fugleinfluensavirus sirkulerer blant villfugl i Norge, i all hovedsak i kystnære områder. Det oppfordres derfor til fortsatt høyt fokus på smittevern i kommersielle fjørfebesetninger og hobbyfuglehold i sommerhalvåret.

– Rapporter fra Italia om atypisk sykdomsforløp og fravær av kliniske tegn i fjørfeflokker med påvist høypatogen fugleinfluensa forårsaket av ‘måkevarianten’ av viruset, gjør at vi følger ekstra nøye med. Utviklingen blant måkefugl i Norge bør overvåkes, og måkefugl bør prioriteres for testing ved meldinger om unormal dødelighet i nye områder, sier Silje Granstad, veterinær og fagansvarlig for fjørfe ved Veterinærinstituttet.

Publikum oppfordres til å melde ifra til Mattilsynet ved observasjoner av syke eller døde fugler.

Les mer i Veterinærinstituttets nyeste statusrapport:

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr. Helt siden opprettelsen i 1891 har vi arbeidet for å avverge helsetrusler og se helse for fisk, dyr, mennesker og miljø i sammenheng - Én helse.

Kjerneaktivitetene omfatter forskning, diagnostikk, overvåking, risikovurdering, rådgiving og formidling. Veterinærinstituttet er nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium.

Veterinærinstituttet er et forvaltningsorgan med særskilt fullmakt under Landbruks- og matdepartementet. Hovedkontoret ligger i Ås, øvrige kontorer i Tromsø, Harstad, Brønnøysund, Trondheim, Bergen og Sandnes.

Om oss (vetinst.no) 

Følg pressemeldinger fra Veterinærinstituttet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Veterinærinstituttet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Veterinærinstituttet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom