Utleiemegleren

Stor økning i leieprisene i pressområdene siden mars

Del
Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemeglerens portefølje øker med 3,9% sammenlignet med forrige måned. Det er for få ledige utleieboliger i markedet. Dette skaper et ekstra press i leiemarkedet før sommeren. Vi anbefaler alle som skal flytte i sommer om å være ute i god tid, sier Salg- og markedsdirektør i Utleiemegleren, Geir Skogheim.
Salg- og markedsdirektør i Utleiemegleren, Geir Skogheim, anbefaler alle som skal flytte i sommer om å være ute i god tid.
Salg- og markedsdirektør i Utleiemegleren, Geir Skogheim, anbefaler alle som skal flytte i sommer om å være ute i god tid.

Oslo 

Leieprisene for alle boligtyper i hovedstaden øker med 12,4% sammenlignet med april i fjor. Sammenlignet med forrige måned øker leieprisene med 7,4%.

- Vi merker at starten på høysesongen er her. Det er svært bra oppmøte på visninger, og leiligheter blir fort utleid til «rekordhøye» leiepriser. Boliger med sentral beliggenhet er fortsatt de mest populære og den største etterspørselen er etter 1-og 2-roms leiligheter. Flere studenter er allerede på utkikk etter bolig fra sensommeren.

Antall utleieboliger er lavere enn tidligere år og det vil gjøre at det blir færre boliger på markedet i høysesongen vi nå går inn i. Det vil føre til et svært ubalansert marked fremover, med større etterspørsel enn tilbud. Dette ser vi på som alarmerende, sier regionsjef i Utleiemegleren, Siri Anne Bernum Halck.  

Asker og Bærum 

Leieprisene for alle boligtyper øker med 1,2% i vår portefølje i Asker og Bærum sammenlignet med i fjor. Sammenlignet med forrige måned øker leieprisene med 1,4%. 

Utleiemegleren Asker og Bærum hadde høy aktivitet i april. Vi leide ut mange boliger og hadde bra besøk på våre visninger. Det er lavt utbud av boliger til leie i Asker og Bærum, noe vi merker i form av økende interesse på våre ledige boliger.

- Vi ser spesielt at leieprisene for de største boligene har steget kraftig mot fjoråret. Det er svært få eneboliger til leie i Asker og Bærum, men en god arbeidstilstrømming. Dette gjør disse boligene svært populære. Vi forventer økt aktivitet i mai og utover mot sommeren, - med flere spennende objekter å vise frem, sier daglig leder i Utleiemegleren Asker og Bærum, Mats Larsen. 

 Bergen 

Vi merker et økende trykk i leiemarkedet, og har siden tidlig i vinter, fått flere henvendelser fra personer som ønsker å leie bolig fra semesterstart i august.

Det er 27% flere boliger på markedet enn for 2 måneder siden, men færre enn det som har vært vanlig de siste årene. Vi regner med at utbudet vil øke ytterlige fremover mot høysesongen om sommeren og anbefaler å være tidlig ute.

- Begynn søket etter leiebolig allerede nå, slik at du får tid til å orientere deg i markedet. De beste boligene går gjerne først!

Prisutviklingen hittil i år er relativt flat for alle boligtyper. Normalt øker prisene noe for alle boligtyper i høysesongen om sommeren, sier daglig leder i Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove.  

Drammen 

Leieprisene for alle boligtyper øker med 7,1% i vår portefølje i Drammen sammenlignet med april 2022. Sammenlignet med forrige måned øker leieprisene med 2,5%.

Det er godt oppmøte på visninger og boligene blir leid ut etter kort tid. Sentrale boliger med god standard er det best respons på. Av boligtyper viser tallene våre at det er 3-roms leilighetene som stiger mest i pris, med en gjennomsnittsleie på 13 800 kroner.

- Det er fortsatt lite annonserte boliger til leie som gjør at leieprisene holder seg høye. Man kan nok forvente stigende leiepriser fremover hvis denne trenden holder seg, sier daglig leder i Utleiemegleren Drammen, Eivind Sveen. 

Romerike 

Leieprisene for alle boligtyper øker med 6,8% i vår portefølje på Romerike sammenlignet med april i fjor. Sammenlignet med forrige måned øker leieprisene med 4,1%.

På Romerike fortsetter leieprisene å stige jevnt. Etter mange år med liten økning i prisene, har vi spesielt de siste 18 månedene sett en jevn prisoppgang for alle utleieboliger. Gjennomsnittlig leiepris i april var 14 200 kroner. På Romerike har Utleiemegleren samme antall boliger til leie på nett som på samme tid i fjor, og en markedsandel på 12,5% av det totale utbudet. 

Nedre Romerike:  

Størst økning finner vi på de aller minste leilighetene, samt 4-roms leiligheter og eneboliger. Den negative utviklingen i antall utleieboliger, er mindre enn i Oslo. Det har blitt bygget mye nytt i området de seneste årene, og dermed har det kommet en god tilførsel av egnede utleieboliger i form av nyoppførte leiligheter. Ser man på tallene for hele Viken fylke, er det ca. 400 færre utleieboliger på markedet i dag enn for 2 år siden.

- Her ser man tydelig samme utvikling som i Oslo; at det er for få boliger til leie. Med økende pågang fra leietakere, vil leieprisene etter all sannsynlighet fortsette å stige jevnt også de neste månedene, sier daglig leder for Utleiemegleren Lillestrøm, Tom Anders Andersen. 

Øvre Romerike: 

På Øvre Romerike merker vi en økende etterspørsel fra leietakere og det er flere på visning enn tidligere i år. Vi ser for oss noen hektiske måneder frem mot sommeren.  

I Ullensaker er det færre boliger på leiemarkedet sammenlignet med samme periode tidligere år. Vi opplever samtidig at det er flere som selger sine sekundærboliger som har vært i leiemarkedet. Dette vil påvirke leieprisene fremover, og vi vil ha behov for flere utleieboliger i månedene som kommer.

- Fra oktober i fjor til april i år leide vi ut alle 44 leilighetene i et nybygg på Jessheim tilpasset godt voksne. Dette gir en god indikasjon på at det er behov for denne type boliger i markedet, sier daglig leder i Utleiemegleren Jessheim, Tom Fjalestad. 

Stavanger  

Leieprisene for alle boligtyper øker med 6,2% i vår portefølje i Stavanger sammenlignet med april i fjor. Sammenlignet med forrige måned øker leieprisene med 1,3%. 

Antall ledige boliger i Stavanger og omegn er fortsatt lavt, men har gått noe opp siden forrige måned. Snittprisen for en 2-roms er 12 069 kroner som gir en økning på 6,3% fra forrige måned. For en 3- roms er gjennomsnittsprisen 15 658 kroner, som gir en økning på 11,4% sammenlignet med forrige måned og 10,5% mot samme periode i fjor.

- Vi nærmer oss høysesong, og med få ledige boliger på markedet, antar vi at leieprisene fortsetter opp også i månedene som kommer, sier daglig leder i Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge.  

Trondheim 

Leieprisen for alle boligtyper i vår portefølje i Trondheim viser en økning på 4,1% sammenlignet med forrige måned.

Leieprisen på 1-roms øker mest fra i fjor sammenlignet med de andre boligtypene. Her er det boligene med sentral beliggenhet som er mest populære. Vi ser en økende tendens på 3- og 4-roms, men det er store forskjeller på antall kvadratmeter.

- Generelt ser vi at de mest populære boligene på leiemarkedet i Trondheim øker en god del i pris i år. Vi forventer at prisene i sommer skal ganske mye opp, sier daglig leder i Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan. 

Kristiansand 

Leieprisene for alle boligtyper øker med 10% i vår portefølje i Kristiansand sammenlignet med april 2022.  

- Kristiansand går mot høysesong og vi forventer økende leiepriser fremover. Det er utfordrende for leiemarkedet at kommunen har lagt begrensninger for utleie til studenter. Nå kan det kun leies ut 3 rom pr leilighet. For 4-5 rom må det søkes dispensasjon hos kommunen. For boliger over 5 rom må det søkes bruksendring til hybelhus.

Dette kommer til å føre til at det er for lite hybler for studentene kommende skoleår og økte leiepriser, sier daglig leder i Utleiemegleren Kristiansand, Tor-Gunnar Albert.  

Østfold 

Leieprisene for alle boligtyper øker med 15 % i vår portefølje i Østfold sammenlignet med april i fjor. Sammenlignet med forrige måned øker leieprisene med 8,5%.

Det er fortsatt høy aktivitet i leiemarkedet. Snitt leiepris i vår portefølje var 12 220 kroner i april. Siden mars har det blitt hele 16% færre ledige utleieboliger i markedet. Det fører til et ekstra press i leiemarkedet før sommeren, da de aller fleste ønsker å være på plass før ferien.

- Vi anbefaler alle som skal flytte i sommer om å være ute i god tid. Det er også verdt å merke seg at det ikke lenger uvanlig at boliger med høy standard og attraktiv beliggenhet leies ut for godt over 20 000 kroner pr måned, sier daglig leder i Utleiemegleren Østfold, Helge Hanch-Hansen. 

Vestfold 

Leieprisene for alle boligtyper øker med 26% i vår portefølje i Vestfold sammenlignet med april i fjor. Sammenlignet med forrige måned øker leieprisene med 18%.

- Vi har leid ut flere dyre boliger i april. Det er stor aktivitet i markedet i Vestfold om dagen. Vi merker økende oppdragspågang av utleiere som ønsker å leie ut. Det henger nok sammen med årstiden, men vi ser også en økende tendens til at nye boligprosjekter ikke blir solgt og derfor havner på utleiemarkedet.

Det er også godt besøk på visningene vi har, særlig i Sandefjord og Tønsberg, sier daglig leder i Utleiemegleren Vestfold, Karsten Olsen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Salg- og markedsdirektør i Utleiemegleren, Geir Skogheim, anbefaler alle som skal flytte i sommer om å være ute i god tid.
Salg- og markedsdirektør i Utleiemegleren, Geir Skogheim, anbefaler alle som skal flytte i sommer om å være ute i god tid.
Last ned bilde

Om Utleiemegleren

Utleiemegleren
Utleiemegleren
Josefines gate 18
0351 Oslo

22 93 29 00https://www.utleiemegleren.no/

Utleiemegleren er Norges ledende meglerforetak på utleie og forvaltning av boliger til private og bedrifter. Utleiemegleren har nå omtrent 17 000 boliger i sin portefølje. Selskapet ble startet i 1995 og har kontorer i Bergen, Trondheim, Stavanger, Lillestrøm, Jessheim, Drammen, Lysaker, Sandefjord, Moss og Kristiansand, i tillegg til seks kontorer i Oslo. Utleiemegleren Pro tilbyr spesialtilpassede utleietjenester til profesjonelle eiendomsbesittere på østlandsområdet. Utleiemegleren har i dag ca. 200 ansatte. Grunnleggerne av Utleiemegleren eier 50 % av selskapet, og Fredensborg kjøpte seg inn med en 50 % eierandel i januar 2019. 

Følg pressemeldinger fra Utleiemegleren

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Utleiemegleren på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Utleiemegleren

Dyrt å eie! Dyrt å leie?7.9.2023 11:00:00 CEST | Pressemelding

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemeglerens portefølje på landsbasis øker med 5,1% siden forrige måned, og med 6,7% siden august i fjor. Med en styringsrente som er ventet å stige fremover, vokser også gjeldsbetjeningsgraden til skyhøye nivåer. Til tross for prisøkningen vi ser på leiemarkedet, vil det i mange tilfeller være rimeligere å leie bolig, fremfor å eie, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Stian Carlsen.

Rekordhøy betalingsvilje for å leie bolig6.7.2023 09:00:00 CEST | Pressemelding

Leieprisene nasjonalt for alle boligtyper i Utleiemeglerens portefølje øker med 4,8% siden forrige måned. Det er mange interessenter på visninger, og boliger blir leid ut på rekordtid. Særlig i hovedstaden er prisene rekordhøye og leietakerne har tilsvarende høy betalingsvillighet. - Vi annonserte nylig en 3-roms leilighet i Oslo der megleren ble nedringt av leietakere selv om månedsleien var på 29 500 kroner. Dette har vi aldri opplevd tidligere, sier leder for salg og forretningsutvikling i Utleiemegleren, Siri Anne Bernum Halck.

Krisesommer i utleiemarkedet8.6.2023 08:31:32 CEST | Pressemelding

Utleiemegleren opplever en enorm etterspørsel fra leietakere i pressområdene, og ser et leiemarked med alarmerende få boliger. - Det er ingen grunn til å selge i frykt for å ikke få leid ut boligen. Til tross for økt beskatning og høye renter, er det veldig lukrativt å eie utleiebolig. Det er høy verdistigning, stor etterspørsel og sterkt stigende leiepriser, sier Salg- og markedsdirektør i Utleiemegleren, Geir Skogheim.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom