UiO - Det medisinske fakultetUiO - Det medisinske fakultet

Ny årsrapport om selvmord i spesialisthelsetjenestene

Del
Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling har publisert ny årsrapport om selvmord i spesialisthelsetjenestene. Rapportens hovedfokus er på selvmord under døgnopphold, med nye data for 2019 og 2020.

Nesten halvparten av alle selvmord i Norge skjer blant personer som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus det siste år før de døde. Nå lanserer Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling sin andre nasjonale rapport som kombinerer kliniske data fra helseforetakene i Norge med registerdata på personer som har dødd i selvmord innen ett år etter kontakt med psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I denne rapporten rettes et særlig fokus på selvmord under døgnopphold.

I rapporten beskrives omfanget av og kjennetegn ved selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, nå med oppdaterte data for årene 2019 og 2020. For første gang presenteres også data på pasienter som har dødd i selvmord under døgnopphold i psykisk helsevern.

- For å forebygge flere selvmord under døgnopphold er det viktig å sørge for døgnbehandling på rett nivå, samt fjerne mulige hengningspunkter. Det er viktig å balansere behovet for å ivareta risiko og beskyttelse opp mot terapeutiske effekter og pasientens ønsker og behov, blant annet gjelder dette ved bruk av kontinuerlig observasjon og permisjon/utgang, sier Fredrik A. Walby, leder for Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Hovedfunn fra rapporten

Mer enn halvparten av personene som hadde kontakt med psykisk helsevern for voksne det siste året før de døde i selvmord hadde en psykiatrisk sykehistorie som hadde vart i over 5 år. Over halvparten hadde også en historie med villet egenskade og et kjent problem med bruk av rusmidler. En av fire uteble fra den siste avtalen før dødsfallet, og kun 28 % hadde fått utarbeidet en kriseplan. Risiko for selvmord ble i de fleste tilfeller vurdert som lav ved den siste kontakten.

Forekomsten av helsemessige og sosiale belastninger var enda høyere blant personer i kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling og blant de som døde under døgnopphold.

Blant pasientene som var under døgnopphold skjedde majoriteten (63 %) av selvmordene utenfor avdelingen – de fleste under avtalt permisjon. Nesten halvparten av pasientene som døde under døgnopphold var på en DPS avdeling og hadde en depresjonsdiagnose. Majoriteten (56 %) døde ved henging eller kvelning og kun 7,4 % var innlagt på tvang.

Rapporten inneholder også forslag til ulike systembaserte forebyggingstiltak i tjenestene slik at vi forhåpentligvis kan forebygge flere selvmord, både i og utenfor institusjon.

Lansering

Rapporten lanseres digitalt 08. mai kl. 13:00-14:00

Lenke til streaming: https://bcove.video/3mQ5S3t

Rapporten vil bli tilgjengelig for nedlastning på www.uio.no/kartleggingssystemet

fra 08. mai 2023 kl. 10.00

Sperrefrist: 08. mai 2023 kl. 10.00

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om UiO - Det medisinske fakultet

UiO - Det medisinske fakultet
UiO - Det medisinske fakultet
Klaus Torgårds vei 3
0372 Oslo

22 84 53 00http://www.med.uio.no

Om Kartleggingssystemet

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) har på oppdrag fra Helsedirektoratet etablert et nasjonalt kartleggingssystem for selvmord under og inntil 12 måneder etter behandling i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Hensikten er å sikre en løpende oversikt over alle selvmord under og etter kontakt med spesialisthelsetjenestene for psykisk helse og rus, beskrive omstendigheter rundt hendelsene og systematisk kartlegge hva som kjennetegner disse pasientene. Målet er å identifisere nye områder for forebygging av selvmord på systemnivå i tjenestene og evaluere effekten av ulike tiltak.

Følg pressemeldinger fra UiO - Det medisinske fakultet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det medisinske fakultet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UiO - Det medisinske fakultet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye