Naturvernforbundet

Avviser avverning av deler av Lågendeltaet 

Del
I dag la Statsforvalteren i Innlandet fram forslag til oppheving av deler av Lågendeltaet naturreservat, på oppdrag fra regjeringa. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom går sterkt ut mot planene om firefelts motorvei gjennom verneområdet.
Foto: Natur og Ungdom
Foto: Natur og Ungdom

- Regjeringa og Stortinget har varsla nedskalering av motorveiprosjektene, og Nye Veier har fått i oppdrag å se på endringer i standardkravene for hovedveier, for å spare penger og natur. Rett før jul fikk vi en ny global naturavtale. Da blir det bakvendtland å avverne et verna våtmarksområde for å bygge motorvei, sier Pernille Bonnevie Hansen, nestleder i Naturvernforbundet. 

Statsforvalteren i Innlandet har lagt fram et forslag til en «endring av vernegrense og verneforskrift for Lågendeltaet naturreservat», i praksis en avverning av en korridor for å sikre at det skal kunne bygges motorvei der. De foreslår å ta ut cirka 27 dekar vernet areal fra eksisterende naturreservat. Miljødirektoratet avviste opprinnelig søknaden om dispensasjon fra vernebestemmelsene fordi veien ikke er lønnsom eller samfunnskritisk, fordi standardkravene for hovedveier er under endring og på bakgrunn av de rike naturverdiene i området. Forslaget skal nå ut på høring, med frist 1. mai. 

- Hele utredninga er tydelig hastverksarbeid, understreka av at man eksplisitt bryter med utredningsinstruksen, som eksisterer nettopp for å sikre et godt grunnlag for beslutninger om statlige tiltak, deriblant regel- og lovendringer, sier en oppgitt Hansen.

Regjeringen startet en prosess for å endre vernebestemmelsene, slik at veien skal kunne bygges likevel. Dette er første steg i denne prosessen. I framlegget sies det at avbøtende og kompenserende tiltak skal vurderes, uten at disse er konkretisert. Nye Veier har på sin side fått i oppdrag å se på endringer av veiplanene, men siden planene deres ikke er klare, er de ikke en del av den offentlige høringsrunden.  

Å fjerne vern i Lågendeltaet nå, i håp om at det kanskje skal komme endringer som gjør veiplanene mer spiselige, er et sjansespill og en svært merkelig saksgang. Vi må kunne ta stilling til helheten, og det er ikke mulig nå. Regjeringa sitt hastverk skaper en uoversiktlig prosess, sier Ole Midthun, leder i Naturvernforbundet i Innlandet. 

- Vi foreslår nå å utsette hele saken fram til nye standardkrav er på plass, en plan for avbøtende tiltak er presentert og et alternativ med støy- og sikringstiltak langs eksisterende trasé er vurdert, sier Gytis Blaževičius, nestleder i Natur og Ungdom. 

Nøkkelord

Kontakter

Ole MidthunFylkesleder, Naturvernforbundet i Innlandet

Tel:916 94 760

Bilder

Foto: Natur og Ungdom
Foto: Natur og Ungdom
Last ned bilde

Om Naturvernforbundet

Naturvernforbundet
Naturvernforbundet
Mariboes gate 8
0183 Oslo

(+47) 23 10 96 10https://naturvernforbundet.no/

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 37 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. 

Følg pressemeldinger fra Naturvernforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturvernforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturvernforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom