Hafslund Oslo Celsio

Norges største termos skal holde oslofolk varme og glede de forbipasserende

Del
En termos med plass til å lagre mer enn åtte millioner liter varmt vann, har reist seg ved Hafslund Oslo Celsios (Celsios) varmesentral på Haraldrud i Oslo. Termosen som får en viktig rolle i Celsios fjernvarmevirksomhet, er utsmykket med et kjempestort kunstverk, signert Pøbel.
En 33 meter høy termos har reist seg ved Celsios varmesentral på Haraldrud i Oslo.
En 33 meter høy termos har reist seg ved Celsios varmesentral på Haraldrud i Oslo.

Ved anlegget til Norges største fjernvarmeselskap, Celsio,på Haraldrud i Oslo, har det reist seg e33 meter høy termos. Termosen har plass til mer enn åtte millioner liter varmt vann og skal om ikke lenge settes i drift som et gedigent energilager.Energilageret er knyttet til Celsios 70 mil lange fjernvarmenett som, skjult under Oslos gater, transporterer vannbåren varme til mer enn 200 000 mennesker i hovedstaden. 

Den enorme varmtvannstanken prydes avet kjempestort bærekraft-symboliserende kunstverk, signert kunstneren Pøbel. Kunstverket er laget ved å bore tusenvis av små hull i metallplater. 

Se og last ned den digitale avdukingen her.

Får en viktig funksjon
Administrerende direktør Knut Inderhaug i Celsio gleder seg til det nye energilageret settes i drift til våren.

- Energilageret gjør oss bedre rustet på flere måter. For det første kan vi produsere fjernvarme jevnt og effektivt selv om etterspørselen fra kundene varierer gjennom døgnet. Vi kan også redusere bruken av elektrisitet i fjernvarmeproduksjonen i de timene det er høyest trykk på strømnettet.I tillegg vil energilageret bidra til å holde stabilt trykk i rørnettet vårt og fungere som et nød-reservoar og gjøre nedetiden kortest mulig ved evt. lekkasjer i nettet, forteller han. 

Pøbel sier dette om sitt nye kunstverk: 
- Dette var et spennende prosjekt, og det var første gang jeg jobbet med perforering i en så stor skala. Vanligvis skjærer jeg sjablonger for hånd i papp, mens her har en slags sjablong med tusenvis av perforerte hull i metallplater, til slutt blitt et kunstverk på en 33 meter høy tank.

- Jeg håper at denne utsmykningen kan være et positivt bidrag til omgivelsene og innbyggerne i nærområdet. Forbipasserende vil få noe litt annerledes å se på i hverdagen enn bare en vanlig industritank, og motivet vil forhåpentligvis kunne være til inspirasjon for både yngre og eldre.

Inderhaug i Celsio er svært fornøyd med det nye kunstverket. 
Jeg synes Pøbels kunstverk er storslått og vakkert og gir anlegget vårt et kraftig estetisk løft. I tillegg symboliserer det på en god måte vår sirkulære og miljøvennlige energiforsyningsvirksomhetJeg håper og tror at verket vil være til glede både for forbipasserende, beboere og folk som jobber i området, sier han 


Fakta om termosen/varmtvannstanken
 

  • 33 meter høy 
  • 20,8 meter i diameter med isolasjon og kledning 
  • Isolert med 350 mm isolasjon 
  • Totalt volum375 000 liter 
  • Maks driftsvolum ca. 8 060 000 liter 
  • Utnyttbar energikapasitet 350 MWt 
  • Ladekapasitet 50 MW 
  • Leveringskapasitet 70 MW,  
  • Planlagt driftsklar og i prøvedrift våren 2023 

Om Pøbel
Pøbel er en av Norges fremste kunstnere. Han jobber anonymt og er opprinnelig fra Jæren. Pøbel ble nasjonalt og internasjonalt kjent tidlig 2000-tallet da han gjennomførte et prosjekt i Lofoten hvor han malte forlatte hus og satte søkelys på fraflytting, sentralisering og privatisering av fellesressurser, noe som har vært en rød tråd i mange av hans arbeid og prosjekter frem til i dag. Hans verk og prosjekt har over flere år vært dokumentert i nasjonale og internasjonale bøker og nyhetsmedier, og er i dag blant annet del av nasjonalt pensum for videregående skole. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

En 33 meter høy termos har reist seg ved Celsios varmesentral på Haraldrud i Oslo.
En 33 meter høy termos har reist seg ved Celsios varmesentral på Haraldrud i Oslo.
Last ned bilde
Sjablongskisse
Sjablongskisse
Last ned bilde
Pøbels motiv
Pøbels motiv
Last ned bilde
Administrerende direktør Knut Inderhaug i Celsio.
Administrerende direktør Knut Inderhaug i Celsio.
Last ned bilde

Om Hafslund Oslo Celsio

Hafslund Oslo Celsio
Hafslund Oslo Celsio
Askekroken 11
0277 Oslo

22 43 59 80https://www.celsio.no

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) bruker lokal overskuddsenergi som ellers ville gått tapt, til å produsere fornybar, vannbåren fjernvarme og kjøling. Vi kaller det sirkulær energi. Som navnet vårt tilsier, er hjemmemarkedet vårt Oslo, og sammen med byens innbyggere og næringsliv inngår vi i Oslos sirkulærøkonomi. 

Vi er landets største leverandør av fjernvarme og står i dag for 25 prosent av all fjernvarme som blir produsert i Norge, og 20 prosent av all oppvarming i Oslo.

Mye av overskuddsvarmen vi benytter, kommer fra avfallsforbrenning ved våre to anlegg på Klemetsrud og Haraldrud, men vi henter også varme fra Oslos kloakk og fra datasenter. Vi bruker varmen til å varme opp vann, som fraktes ut til byens næringsliv og innbyggere gjennom 700 kilometer med fjernvarmenett. Hver dag leverer vi varmt tappevann og oppvarming til mer enn 200 000 mennesker som bor eller jobber i Stor-Oslo.

Vi satser også stort på kjøling og jobber med å etablere egne kjølesentraler. Her vil vi produsere områdekjøling til kontor- og næringsbygg, blant annet ved å hente opp kaldt vann fra Oslofjorden og benytte store varmepumper. Som fjernvarme, er områdekjøling fornybar energi som bidrar til å redusere utslipp og frigjøre kapasitet i strømnettet. I tillegg er områdekjøling arealeffektivt og frigjør arealer både på tak, inne i bygg og under bakken.

Fra avfall til sirkulærenergi. Vi gjør også en annen og samfunnskritisk jobb for Stor-Oslo ved at vi sluttbehandler avfall som ikke kan eller bør gjenbrukes eller resirkuleres. I 2021 håndterte vi mer enn 365 000 tonn rest- og næringsavfall ved våre to avfallsforbrenningsanlegg. 

Vi skal realisere karbonfangst. Vår ambisjon er realisering av karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget vårt på Klemetsrud. Karbonfangstanlegget vil være et stort og viktig bidrag til at Oslo kan nå sine ambisiøse klimamål. I tillegg vil fangstteknologien kunne kopieres til tilsvarende anlegg over hele verden. Byggingen ble igangsatt høsten 2022. Celsios prosjekt inngår i det norske karbonfangst og -lagringsprosjektet, "Langskip". 

Celsio har 200 medarbeidere. Selskapet eies 60 prosent av Hafslund, 20 prosent av Infranode og 20 prosent av HitecVision. Hafslund er heleid av Oslo kommune.

Følg pressemeldinger fra Hafslund Oslo Celsio

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Hafslund Oslo Celsio på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Hafslund Oslo Celsio

Hafslund Oslo Celsio: Verdens første samarbeidspartner for Net Zero Plastic25.9.2023 07:00:00 CEST | Pressemelding

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) har som verdens første selskap inngått et samarbeid med Net Zero Plastic (NZP). Samarbeidet tar sikte på å bygge et nytt marked for fjerning av ikke-gjenvinnbar, fossil plast fra kretsløpet. NZP og Celsio vil gjennom handelsplattformen bidra til å løse verdens fossile plastproblem og realisere karbonfangstprosjekter i avfallsforbrenningsbransjen globalt.

Karbonfangstprosjektet på Klemetsrud gjennomfører en kostnadsreduserende fase26.4.2023 10:00:00 CEST | Pressemelding

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) tar karbonfangstprosjektet på Klemetsrud inn i en kostnadsreduserende fase. Et oppdatert estimat viser at kraftig prisøkning på utstyrsleveranser grunnet inflasjon, geopolitisk instabilitet og redusert kronekurs, vil føre til at prosjektet overstiger investeringsrammen. – Vår klare ambisjon er fortsatt å etablere karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud, men vi må justere veien til målet, uttaler selskapets administrerende direktør Knut Inderhaug.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom