Nye Veier

Flere årsaker til raset over E6 i Malvik

Del
Det var et sammenfall av årsaker som førte til skredet ved Stavsjøfjelltunnelen på E6 i Malvik 4. mai, 2022.
Det var et sammenfall av årsaker som førte til skredet ved Stavsjøfjelltunnelen på E6 i Malvik 4. mai, 2022.
Det var et sammenfall av årsaker som førte til skredet ved Stavsjøfjelltunnelen på E6 i Malvik 4. mai, 2022.

Skredet ble utløst i en skråning med løse masser sør for E6. Ulykken skjedde under arbeid med å gjøre området klart for påhugg for en ny tunnel for E6. Ulykken hadde stort skadepotensial, men heldigvis fikk det ikke fatale konsekvenser.

Nye Veier ba Sintef om en ekstern gransking av skredet, og nå er rapporten klar. Granskingsgruppens mandat var blant annet å identifisere direkte, medvirkende og bakenforliggende årsaker til at raset ble utsløst og fikk det omfang det fikk.

Sintef peker på følgende direkte årsaker til skredet 4. mai:

  • Labil grunn som følge av høy grunnvannstand som følge av vanntilførsel fra nedbør og snøsmelting.
  • Påført last fra fyllmassene som ble mellomlagret øverst i skråningen.
  • Belastningen fra selve gravemaskinen som jobbet i området.

- Rapporten gir en tydelig og god teknisk forklaring på årsaken til skredet, og gir oss viktig lærdom. Dette er spesielt viktig for vårt prosjekt, der det håndteres store mengder med løsmasser, sier utbyggingsdirektør Espen Almlid i Nye Veier.

- Nye Veier har et selvstendig ansvar etter byggherreforskriften. Vi koordinerer og følger opp at hensynet til helse, sikkerhet og arbeidsmiljø blir ivaretatt. Forskriften er en god ramme for styring av risikoen i våre prosjekter. Vi setter krav til totalentreprenørene bygd på bestemmelsene i denne forskriften, lover og standarder i bransjen. Byggherreforskriften er vår ramme for å følge opp totalentreprenørene, sier Almlid.

Rapporten fra SINTEF peker også på bakenforliggende faktorer som kan ha bidratt til skredet. Her peker de blant annet på forhold knyttet til risikostyring, geologisk og geoteknisk kompetanse og ressurser, rapportering og oppfølging av uønskede hendelser, samhandling og byggherrens oppfølging, styring og kontroll.

>> Rapport: Uavhengig gransking av jordskred ved Stavsjøfjelltunnelen øst, 4. mai 2022 E6 Ranheim - Værnes (pdf)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Det var et sammenfall av årsaker som førte til skredet ved Stavsjøfjelltunnelen på E6 i Malvik 4. mai, 2022.
Det var et sammenfall av årsaker som førte til skredet ved Stavsjøfjelltunnelen på E6 i Malvik 4. mai, 2022.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom