Naturvernforbundet

- Innfør hogstforbud i gamle naturskoger

Del
Naturvernforbundet krever at det innføres midlertidig forbud mot hogst i gamle naturskoger etter NRKs avsløringer av omfattende regelbrudd, feil og mangler i skogbruket.
Den unike gammelskogen i Vikåsen ved Follsjå i Telemark ble flatehogd vinteren 2019. Da biologen Sigve Reiso undersøkte hogstavfallet, fant han seks ulike rødlistearter. Skogbruket hadde ikke registrert noen naturverdier i området. Foto: Sigve Reiso
Den unike gammelskogen i Vikåsen ved Follsjå i Telemark ble flatehogd vinteren 2019. Da biologen Sigve Reiso undersøkte hogstavfallet, fant han seks ulike rødlistearter. Skogbruket hadde ikke registrert noen naturverdier i området. Foto: Sigve Reiso

– Skognæringen har ikke den kjennskapen til naturverdiene som loven krever. De har fått samfunnets tillit til selv å forvalte skogene. Denne tilliten er grovt misbrukt, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Etter avsløringer fra NRK denne uken roper Naturvernforbundet varsko om ødeleggelser av unike gammelskoger. NRK har avslørt store mangler i miljøregistreringene (MiS) som skulle fanget opp leveområder for truede arter og andre store naturverdier. Over hele landet blir gamle naturskoger hogd uten at naturverdiene er skikkelig registrert.

– Inntil skognæringen kan framlegge dokumentasjon på registreringene som er foretatt, er vår påstand at de ikke har gjort jobben de er betalt for og hogger de siste naturskogene i blinde. Flere års forsøk på å få tilgang til registreringsresultatene har vært mislykket – og nå kommer avsløringen av omfattende juks, sier Gjermund Andersen, leder i Naturvernforbundets skogutvalg.

Naturvernforbundets krav

Naturvernforbundet ber om full gjennomgang av skogforvaltingen og mener at følgende tiltak må gjøres for å sikre naturverdiene i skogene:

▪ Midlertidig forbud mot hogst i de siste naturskogene inntil registreringene er fullført og skogvernprosessen avsluttet

▪ Skogbruket må underlegges offentlig naturforvaltning

▪ Innføring av søknadsplikt for hogst

▪ Krav om etterprøvbare registreringer av skogens naturverdier før hogst

– Mangelen på troverdige registreringer gjør at skogbruket ikke vet hva de gjør eller hvilken skade de forvolder på skognaturen og miljøet for øvrig. Det er åpenbart at vi trenger mer kontroll med hvordan norsk skogbruk drives, sier Truls Gulowsen.

Omfattende brudd på miljøsertifiseringen

Onsdag kom NRK med en ny avsløring om at omfattende brudd på skogsertifiseringen PEFC. Siden 2015 har fire av de største selskapene i skognæringen fortalt om omfattende feilhogst. Det dreier seg om nesten 200 tilfeller, og særlig viktig natur som skulle få stå i fred, er hogd. Til tross for disse stadige bruddene på egne regler har ingen mistet miljøsertifikatet PEFC, som er en forutsetning for salg av tømmer til industrien.

Mangelfull registrering av naturmangfold kombinert med flatehogst og planting av granplantasjer, har vist seg å være svært skadelig for norsk skogsnatur. Etter mange årtier med industrielt skogbruk er det svært lite gamle naturskoger igjen. Hele 48 prosent av artene på den norske rødlisten lever i skogen, 1132 av dem er truet av skogbruk, ifølge Artsdatabanken.

Hogger unike gammelskoger

Over hele landet foregår det hogster gammelskoger uten at skogbruket har fanget opp umistelige naturverdier. Hogster i Follsjå-området i Notodden, Nordmarka og Røsdalen i Trøndelag er blant en lang rekke eksempler Naturvernforbundet har dokumentert.

Skogloven pålegger skogeier å kjenne til miljøverdiene på egen eiendom og ta hensyn til dem i driften av skogen. Før det kan hogges, skal naturmangfoldet registreres i alle områder som er aktuelle for hogst, og registreringene skal være etterprøvbare. Skogbruket har utviklet en egen metode for dette, såkalt Miljøregistrering i skog (MiS). Denne MiS-registreringen er en forutsetning for å få levert miljøsertifisert tømmer.

Kan ikke dokumentere 

I mange år har Naturvernforbundet bedt om innsyn i MiS-kartleggingen, uten at noen dokumenter er oversendt. Det til tross for at det står at «data fra miljøregistreringer eller annen type miljøinformasjon (…) skal gis når det blir krevd» i sertifiseringen til skogbruket, PEFC. Miljøinformasjonsloven pålegger også aktørene å kunne dokumentere og gi innsyn i sin virksomhet.

NRKs saker om skogbruket:

Skogbruket bryter egne miljøregler: https://www.nrk.no/klima/skogbruket-bryter-egne-miljoregler-_-beholder-det-gronne-pefc-sertifikatet-1.16266721

Varslet om oversette miljøverdier i skog: https://www.nrk.no/klima/xl/varslet-om-oversette-miljoverdier-i-skog_-nrk-dro-for-a-sjekke-1.16146542

Politiet og Naturvernforbundet mener loven for norsk skog ikke beskytter viktig natur: https://www.nrk.no/klima/xl/etterforsker-i_politiet-og-naturvernforbundet-mener-loven-for-norsk-skog-ikke-beskytter-viktig-natur-1.16103401

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Den unike gammelskogen i Vikåsen ved Follsjå i Telemark ble flatehogd vinteren 2019. Da biologen Sigve Reiso undersøkte hogstavfallet, fant han seks ulike rødlistearter. Skogbruket hadde ikke registrert noen naturverdier i området. Foto: Sigve Reiso
Den unike gammelskogen i Vikåsen ved Follsjå i Telemark ble flatehogd vinteren 2019. Da biologen Sigve Reiso undersøkte hogstavfallet, fant han seks ulike rødlistearter. Skogbruket hadde ikke registrert noen naturverdier i området. Foto: Sigve Reiso
Last ned bilde

Om Naturvernforbundet

Naturvernforbundet
Naturvernforbundet
Mariboes gate 8
0183 Oslo

(+47) 23 10 96 10https://naturvernforbundet.no/

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 37 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. 

Følg pressemeldinger fra Naturvernforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturvernforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturvernforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom