Frende Forsikring

Frykter enda flere unge uføre

Del
Andelen uføre i samfunnet gikk litt ned i fjor. - Men blant de aller yngste øker andelen. Mange av dem sliter med psykiske lidelser.
Mer enn 20 000 unge mennesker får ikke deltatt i arbeidslivet på grunn av uførhet.
Mer enn 20 000 unge mennesker får ikke deltatt i arbeidslivet på grunn av uførhet.

Det sier rådgivende lege i Frende Forsikring, Helge Skjerven. Uføretrendene er hentet fra 3. kvartalstallene til NAV fra 2022.

21 500 unge uføre i Norge 
- Selv om totalen gikk noe ned i den siste rapporten, økte andelen uføre i aldersgruppene 18-19 og 25-44 år. For gruppen 20-24 år var andelen uendret.

Det var 21 500 uføre mellom 18 og 29 år ved utgangen av september i fjor.

- Det er 2,6 prosent av befolkningen i aldersgruppen. At mer enn 20 000 unge mennesker ikke får deltatt i arbeidslivet er trist. Både for dem selv og for samfunnet som går glipp av mange år med produktive, unge mennesker, sier Skjerven.

Mange unge sliter psykisk 
I en undersøkelse Sentio har gjort for Frende blant 1000 studenter, sa 1 av 3 at de hadde følt på økte psykiske helseutfordringer etter at pandemien traff verden.

- I årene siden pandemien har en rekke andre usikkerhetsfaktorer dukket opp i Norge og verden. Priser som øker mer enn lønningene, et vanskelig boligmarked og kraftig renteoppgang treffer mange unge hardt. I tillegg kommer en usikker krigssituasjon i Europa og avløser en pandemi, sier legen.

- Jeg er redd alt dette spiller inn og fører at enda flere unge blir uføre i årene som kommer, sier han. 

Ønsker lavterskeltilbud 
Skjerven tror at forebyggende tiltak allerede på videregående skole kan hjelpe ungdommer som har det vanskelig psykisk.

- Vi må ha individuell oppfølging til de som sliter og gjøre terskelen for å oppsøke hjelp lavere. Hvis folk vet hvor de kan få hjelp, og det er lett å oppsøke den, kan mange med lette plager få hjelp tidlig. Det kan hjelpe dem i arbeidslivet så de slipper den ekstra belastningen det er å stå uten jobb, sier Helge Skjerven.

Flere melder skade på grunn av psyken 
Kvartalsstatistikken til NAV viser til veksten i andelen uføre under 30 gjennom mange år og sier at «den viktigste faktoren bak denne veksten er en stadig økende uføretrygding av 18-åringer, noe som ser ut til å skyldes flere barn og unge med psykiske lidelser».

- Vi ser tydelig at dette stemmer når det kommer til skader meldt på uføreforsikring og barne- og ungdomsforsikring de siste årene. Mange av disse er knyttet til psykiske lidelser, sier Helge Skjerven.

Noe av årsaken til veksten tilskriver NAV også til endringer i regelverk, helse og demografi de siste 30 årene, samt at tidsbegrenset uføretrygd ble innført i 2004 og utsettelsen av tidspunktet for når uføretrygd innvilges. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Mer enn 20 000 unge mennesker får ikke deltatt i arbeidslivet på grunn av uførhet.
Mer enn 20 000 unge mennesker får ikke deltatt i arbeidslivet på grunn av uførhet.
Last ned bilde

Om Frende Forsikring

Frende Forsikring
Frende Forsikring
Jonsvollsgaten 2
5011 Bergen

55 15 36 00https://www.frende.no

Frende Forsikring har noen av Norges mest fornøyde forsikringskunder. Vi bryr oss litt ekstra om deg, ditt og dine! 

Helnorske Frende eies av solide sparebanker og brannkasser og har rådgivere landet rundt. Vi har over 300 ansatte ved hovedkontoret i Bergen, og rundt 270.000 privat- og bedriftskunder med forsikringsløsninger innen skadeforsikring og livsforsikring.