Hafslund Oslo Celsio

Ny energisentral skal kjøle ned Hovinbyen

Del
Hovinbyen Energy Hub etablerer en stor sentral for områdekjøling på Ulven i Oslo. Energisentralen gir næringsvirksomheter på Økern, Ulven og Haraldrud muligheten til å koble seg til et kollektivt og miljøvennlig kjølesystem.
Adm. direktør Knut Inderhaug i Celsio og konserndirektør næringseiendom Nils Morten Bøhler i OBOS er godt fornøyd med samarbeidet.
Adm. direktør Knut Inderhaug i Celsio og konserndirektør næringseiendom Nils Morten Bøhler i OBOS er godt fornøyd med samarbeidet.

Den nye kjølesentralen skal etableres i underetasjen i Construction City, som er planlagt ferdigstilt i 2025. Det er Hafslund Oslo Celsio (Celsio) og OBOS som står bak Hovinbyen Energy Hub.

- Kjølesentralen vil ha en kapasitet på hele 20 MW. Dette er nok til å dekke kjølebehovet til om lag 25 næringsbygg, sier administrerende direktør i Celsio, Knut Inderhaug.

I tillegg til å forsyne næringsbygg i området med kjøling, vil energisentralen levere overskuddsvarme og tappevann til Construction City.

Belønner energieffektiv drift

- For å bidra til at kjølingen vi skal produsere blir brukt mest mulig effektivt, legger vi opp til en prismodell som vil belønne bygg som driftes energieffektivt, sier Inderhaug.

Han forteller videre at Hovinbyen Energy Hub skal se nærmere på hvordan den nye kjølesentralen kan samspille med strømnettet. For eksempel kan det bli aktuelt å etablere elbillading som kan styres slik at lading skjer på tider av døgnet når kjølesentralen ikke har store effektbehov.

- Dermed belastes strømnettet mindre, og behovet for investeringer i strømnettet kan reduseres, forklarer han.

Hovinbyen Energy Hub har mottatt støtte fra Enova for å utforske hvordan fordrøyningsbasseng kan brukes til å bli kvitt overskuddsvarme som ikke kan nyttiggjøres. Vannmagasinet tilhørende Construction City vil ha en kapasitet på hele 550 000 liter.

- Det er første gang vi skal bruke et fordrøyningsbasseng til å kvitte oss med overskuddsvarme. Dette er noe helt nytt og noe vi har store forventninger til, forteller Inderhaug. 

Bærekraftig områdeutvikling

Hovinbyen er utpekt som et av de viktigste satsingsområdene i Oslos kommuneplan, og er Norges største byutviklingsprosjekt. Construction City, som vil måle over 100 000 kvadratmeter, blir et viktig landemerke i den nye bydelen.

- I Construction City legger vi til rette for bransjesamarbeid under samme tak, så det var naturlig for oss å samarbeide om områdekjøling også. Dette er bærekraftig områdeutvikling i praksis, og nok et bevis på at gode løsninger skapes best i samarbeid med andre, sier Nils Morten Bøhler, konserndirektør næringseiendom i OBOS.

Kjølesentralen er beregnet til å gi en effektreduksjon i strømnettet på hele 9,7 MW. Det er en gevinst man ikke kan oppnå om hvert bygg har sin egen kjølesentral. Bøhler viser også til at den kollektive løsningen vil frigjøre arealer i omkringliggende bygg.

- Løsningen bidrar blant annet til at takarealer kan brukes til rekreasjon, solceller og håndtering av overvann for å redusere flomfare. Det er viktig i et område der det nå bygges tett, sier han.

Om Hovinbyen Energy Hub:
OBOS og Celsio står bak Hovinbyen Energy Hub AS. Hovinbyen Energy Hub skal eie og drifte den nye kjølesentralen og leier 1 350 kvadratmeter i Construction City til dette formålet. AF Energi er entreprenør.

Om Construction City:
I 2025 står Construction City klart på Ulven i Oslo. Næringsbygget som er på 103.000 kvadratmeter, skal huse små og store aktører som i fellesskap skal styrke bransjens samlede konkurransekraft. Det er OBOS Eiendom som står bak satsingen. Construction City Bygg, et arbeidsfelleskap mellom AF Gruppen og Betonmast, er hovedentreprenør. OBOS, AF Gruppen, Betonmast, Ellingard Gruppen og Compass Group flytter sine hovedkontor til Construction City når bygget er ferdigstilt. Les mer på www.constructioncityeiendom.no

For ytterligere informasjon, kontakt:

Iren Røset Aanonsen, forretningsutvikler og leder for kjøling i Celsio, e-post: iren.aanonsen@celsio.no, tlf. 905 51 439

Nils Morten Bøhler, konserndirektør næringseiendom i OBOS, e-post: nils.morten.bohler@obos.no, tlf: 905 64 351

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Adm. direktør Knut Inderhaug i Celsio og konserndirektør næringseiendom Nils Morten Bøhler i OBOS er godt fornøyd med samarbeidet.
Adm. direktør Knut Inderhaug i Celsio og konserndirektør næringseiendom Nils Morten Bøhler i OBOS er godt fornøyd med samarbeidet.
Last ned bilde

Om Hafslund Oslo Celsio

Hafslund Oslo Celsio
Hafslund Oslo Celsio
Askekroken 11
0277 Oslo

22 43 59 80https://www.celsio.no

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) bruker lokal overskuddsenergi som ellers ville gått tapt, til å produsere fornybar, vannbåren fjernvarme og kjøling. Vi kaller det sirkulær energi. Som navnet vårt tilsier, er hjemmemarkedet vårt Oslo, og sammen med byens innbyggere og næringsliv inngår vi i Oslos sirkulærøkonomi. 

Vi er landets største leverandør av fjernvarme og står i dag for 25 prosent av all fjernvarme som blir produsert i Norge, og 20 prosent av all oppvarming i Oslo.

Mye av overskuddsvarmen vi benytter, kommer fra avfallsforbrenning ved våre to anlegg på Klemetsrud og Haraldrud, men vi henter også varme fra Oslos kloakk og fra datasenter. Vi bruker varmen til å varme opp vann, som fraktes ut til byens næringsliv og innbyggere gjennom 700 kilometer med fjernvarmenett. Hver dag leverer vi varmt tappevann og oppvarming til mer enn 200 000 mennesker som bor eller jobber i Stor-Oslo.

Vi satser også stort på kjøling og jobber med å etablere egne kjølesentraler. Her vil vi produsere områdekjøling til kontor- og næringsbygg, blant annet ved å hente opp kaldt vann fra Oslofjorden og benytte store varmepumper. Som fjernvarme, er områdekjøling fornybar energi som bidrar til å redusere utslipp og frigjøre kapasitet i strømnettet. I tillegg er områdekjøling arealeffektivt og frigjør arealer både på tak, inne i bygg og under bakken.

Fra avfall til sirkulærenergi. Vi gjør også en annen og samfunnskritisk jobb for Stor-Oslo ved at vi sluttbehandler avfall som ikke kan eller bør gjenbrukes eller resirkuleres. I 2021 håndterte vi mer enn 365 000 tonn rest- og næringsavfall ved våre to avfallsforbrenningsanlegg. 

Vi skal realisere karbonfangst. Vår ambisjon er realisering av karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget vårt på Klemetsrud. Karbonfangstanlegget vil være et stort og viktig bidrag til at Oslo kan nå sine ambisiøse klimamål. I tillegg vil fangstteknologien kunne kopieres til tilsvarende anlegg over hele verden. Byggingen ble igangsatt høsten 2022. Celsios prosjekt inngår i det norske karbonfangst og -lagringsprosjektet, "Langskip". 

Celsio har 200 medarbeidere. Selskapet eies 60 prosent av Hafslund, 20 prosent av Infranode og 20 prosent av HitecVision. Hafslund er heleid av Oslo kommune.

Følg pressemeldinger fra Hafslund Oslo Celsio

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Hafslund Oslo Celsio på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Hafslund Oslo Celsio

Hafslund Oslo Celsio: Verdens første samarbeidspartner for Net Zero Plastic25.9.2023 07:00:00 CEST | Pressemelding

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) har som verdens første selskap inngått et samarbeid med Net Zero Plastic (NZP). Samarbeidet tar sikte på å bygge et nytt marked for fjerning av ikke-gjenvinnbar, fossil plast fra kretsløpet. NZP og Celsio vil gjennom handelsplattformen bidra til å løse verdens fossile plastproblem og realisere karbonfangstprosjekter i avfallsforbrenningsbransjen globalt.

Karbonfangstprosjektet på Klemetsrud gjennomfører en kostnadsreduserende fase26.4.2023 10:00:00 CEST | Pressemelding

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) tar karbonfangstprosjektet på Klemetsrud inn i en kostnadsreduserende fase. Et oppdatert estimat viser at kraftig prisøkning på utstyrsleveranser grunnet inflasjon, geopolitisk instabilitet og redusert kronekurs, vil føre til at prosjektet overstiger investeringsrammen. – Vår klare ambisjon er fortsatt å etablere karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud, men vi må justere veien til målet, uttaler selskapets administrerende direktør Knut Inderhaug.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom