Hafslund Oslo Celsio

Celsio reduserer fjernvarmeprisene

Del
Oslos fjernvarmeleverandør, Celsio, gir kundene betydelige prisavslag når de nå innfører en ny rabattordning for fjernvarme.
Fjernvarme gir godt inneklima både på jobben og hjemme.
Fjernvarme gir godt inneklima både på jobben og hjemme.

Tradisjonelt har fjernvarme vært en rimelig oppvarmingskilde for Oslos beboere og næringslivDe siste månedene har krigen i Ukraina og usikkerhet rundt energiforsyningen i Europa skapt høye og uforutsigbare energipriser i hele markedetDette har også hatt innvirkning på fjernvarmens produksjonskostnader og salgspriser.  

Forå gi kundene større trygghet og forutsigbarhet, innfører Celsio nå en ny rabattordning for fjernvarme som innebærer at rabattsatsene øker etter hvert som prisenstiger. 

-  I Celsio har vi stor forståelse for de utfordringene våre kunder har med dagens volatile kraftpriserVi tar nå et solid prisgrep for å ta brodden av de høye priseneVåre fjernvarmekunder kan regne med å få betraktelig lavere priser i vintersærlig i de kaldeste og dyreste periodene, sier administrerende direktør Knut Inderhaug i Celsio.  

Den nye rabattordningen tar utgangspunkt i Nord Pools nedspris (spotpris) for Oslo (NO1): 

Nord Pools månedspris for Oslo (NO1) 

Rabattsats 

0-90 øre 

5% 

90-250 øre 

30% 

250 øre -> 

60% 

De øvrige elementene fjernvarmeprisensom nettleie og EL-avgift,blir ikke berørt av endringen.
 

Fjernvarmestøtte + økt rabatt
Allerede 1. desember 2021 ble det innført en strømstøtteordning som sikrer norske husholdninger kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at strømkundene får tilbakebetalt 90 prosent av strømkostnadene når spotprisen på strøm overstiger 70 øre per kWh + mva. 

Fra samme dag innførte Celsio en helt tilsvarende fjernvarmestøtteordning for sine private boligkunder og husholdninger i borettslag og sameier.Støtteordningen varer ut 2023. 

- Vi har allerede en fjernvarmestøtteordning for boligkundene våre. Og rabattordningen vi innfører, vil få stor betydning for næringskundeneVi håper og tror derfor at alle våre kundekan gå vinteren i møte uten å bekymre seg for uforutsigbare og høye priser, sier Inderhaug. 

Celsios nye rabattordning vil gjelde uavhengig av statens nye energistøtteordning for bedrifter som ble innføri oktober. 


Fjernvarme - en attraktiv oppvarmingsløsning 
Celsios nye rabattordning gjelder allerede fra 1. november og vil etter planen vare ut 2023. 

- Vi innfører denne rabattordningen for å gi våre kunder forutsigbarhet i en urolig og krevende tid. Vi følger også nøye med på markedsutviklingen for å sikre at fjernvarme til enhver tid er en attraktiv og konkurransedyktig oppvarmingsløsning, sier Inderhaug.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fjernvarme gir godt inneklima både på jobben og hjemme.
Fjernvarme gir godt inneklima både på jobben og hjemme.
Last ned bilde
Administrerende direktør Knut Inderhaug i Celsio
Administrerende direktør Knut Inderhaug i Celsio
Last ned bilde

Om Hafslund Oslo Celsio

Hafslund Oslo Celsio
Hafslund Oslo Celsio
Askekroken 11
0277 Oslo

22 43 59 80https://www.celsio.no

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) bruker lokal overskuddsenergi som ellers ville gått tapt, til å produsere fornybar, vannbåren fjernvarme og kjøling. Vi kaller det sirkulær energi. Som navnet vårt tilsier, er hjemmemarkedet vårt Oslo, og sammen med byens innbyggere og næringsliv inngår vi i Oslos sirkulærøkonomi. 

Vi er landets største leverandør av fjernvarme og står i dag for 25 prosent av all fjernvarme som blir produsert i Norge, og 20 prosent av all oppvarming i Oslo.

Mye av overskuddsvarmen vi benytter, kommer fra avfallsforbrenning ved våre to anlegg på Klemetsrud og Haraldrud, men vi henter også varme fra Oslos kloakk og fra datasenter. Vi bruker varmen til å varme opp vann, som fraktes ut til byens næringsliv og innbyggere gjennom 700 kilometer med fjernvarmenett. Hver dag leverer vi varmt tappevann og oppvarming til mer enn 200 000 mennesker som bor eller jobber i Stor-Oslo.

Vi satser også stort på kjøling og jobber med å etablere egne kjølesentraler. Her vil vi produsere områdekjøling til kontor- og næringsbygg, blant annet ved å hente opp kaldt vann fra Oslofjorden og benytte store varmepumper. Som fjernvarme, er områdekjøling fornybar energi som bidrar til å redusere utslipp og frigjøre kapasitet i strømnettet. I tillegg er områdekjøling arealeffektivt og frigjør arealer både på tak, inne i bygg og under bakken.

Fra avfall til sirkulærenergi. Vi gjør også en annen og samfunnskritisk jobb for Stor-Oslo ved at vi sluttbehandler avfall som ikke kan eller bør gjenbrukes eller resirkuleres. I 2021 håndterte vi mer enn 365 000 tonn rest- og næringsavfall ved våre to avfallsforbrenningsanlegg. 

Vi skal realisere karbonfangst. Vår ambisjon er realisering av karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget vårt på Klemetsrud. Karbonfangstanlegget vil være et stort og viktig bidrag til at Oslo kan nå sine ambisiøse klimamål. I tillegg vil fangstteknologien kunne kopieres til tilsvarende anlegg over hele verden. Byggingen ble igangsatt høsten 2022. Celsios prosjekt inngår i det norske karbonfangst og -lagringsprosjektet, "Langskip". 

Celsio har 200 medarbeidere. Selskapet eies 60 prosent av Hafslund, 20 prosent av Infranode og 20 prosent av HitecVision. Hafslund er heleid av Oslo kommune.

Følg pressemeldinger fra Hafslund Oslo Celsio

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Hafslund Oslo Celsio på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Hafslund Oslo Celsio

Hafslund Oslo Celsio: Verdens første samarbeidspartner for Net Zero Plastic25.9.2023 07:00:00 CEST | Pressemelding

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) har som verdens første selskap inngått et samarbeid med Net Zero Plastic (NZP). Samarbeidet tar sikte på å bygge et nytt marked for fjerning av ikke-gjenvinnbar, fossil plast fra kretsløpet. NZP og Celsio vil gjennom handelsplattformen bidra til å løse verdens fossile plastproblem og realisere karbonfangstprosjekter i avfallsforbrenningsbransjen globalt.

Karbonfangstprosjektet på Klemetsrud gjennomfører en kostnadsreduserende fase26.4.2023 10:00:00 CEST | Pressemelding

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) tar karbonfangstprosjektet på Klemetsrud inn i en kostnadsreduserende fase. Et oppdatert estimat viser at kraftig prisøkning på utstyrsleveranser grunnet inflasjon, geopolitisk instabilitet og redusert kronekurs, vil føre til at prosjektet overstiger investeringsrammen. – Vår klare ambisjon er fortsatt å etablere karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud, men vi må justere veien til målet, uttaler selskapets administrerende direktør Knut Inderhaug.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom