Wastefront AS

Norsk dekkgjenvinningsselskap med i forskningsprosjekt får millionstøtte fra EU

Del
Det norske selskapet Wastefront og det svenske kjemiselskapet Hultebergs skal studere metoder for å bearbeide pyrolyseolje gjenvunnet fra kasserte dekk.
Wastefront Sunderland
Wastefront Sunderland

Det innovative forskningsprosjektet HYFUEL har fått finansieringsstøtte fra Eureka Eurostar, EUs rammeprogram for forskning og utvikling. Eureka Eurostar støttes av Forskningsrådet i Norge og Vinnova i Sverige.

Samlet ramme for forskningsprosjektet er på 21,4 millioner kroner (2,076 millioner euro), der Eurostar bidrar med 10,7 millioner kroner, og prosjektpartnerne med 10,7 millioner kroner.

- HYFUEL-prosessen vil gjøre det mulig for Wastefont å produsere dekk-utvunnet olje med et svært lavt svovelinnhold og selge det til bedriftsmarkedet. Vi har allerede sikret oss en signert avtale med Vitol Group, et av verdens største uavhengige tradingselskap innen energi, som forhandler produkter til raffinerier, oljeselskaper og distributører over hele verden, sier Henrik Selstam, CTO i Wastefront.

Wastefront skal bygge et resirkuleringsanlegg for kasserte dekk i den britiske havnebyen Sunderland. Anlegget vil koste rundt 100 millioner pund og være i kommersiell drift i 2024.

Partene i forskningsprosjektet HYFUEL er Wastefront AS (www.wastefront.com) og det det svenske kjemiingeniørselskapet Hulteberg AB (www.hulteberg.com).

Vil kraftig redusere utslipp

De to selskapene skal utvikle en ny katalysator for å rense pyrolyseolje utvunnet fra kasserte dekk, såkalte ELTs (end-of-life tyres). Dette skal foregå i en reaktor, slik at utbyttet oppfyller europeiske spesifikasjoner for kommersielt drivstoff.

Wastefont vil integrere HYFUEL-prosessen i sitt planlagte produksjonsanlegg for dekk-utvunnet olje, også kjent som TDO (Tyre Derived Oil). Resultatet skal bli en kostnadseffektiv og fleksibel løsning, som produserer rent og effektivt drivstoff som reduserer skadelige utslipp til miljøet drastisk.

- Hvert år blir brennes det millioner av kasserte dekk, blant annet i sementproduksjon, verden over, også i Norge. Dette er en meningsløs praksis, der vi brenner opp knappe råmaterialer fremfor å gjenvinne og gjenbruke dem til å lage nye produkter. For det er mulig. Wastefront jobber med å gjenvinne råmaterialene i dekk, sier Henrik Selstam, CTO i Wastefront.

Baner vei for mer resirkulering

Pyrolyseolje gjenvunnet fra kasserte dekk har et stort potensial i å erstatte fossilt brensel i en rekke industrielle prosesser. Ulempen er at slik olje har et bredt kokepunkts-område (fra 70 til 550 grader) og inneholder høye konsentrasjoner av svovel. Gjennom HYFUEL-prosessen blir pyrolyseolje renset og bearbeidet, slik at den kan brukes som erstatning for diesel.

Christian Hulteberg, grunnlegger og administrerende direktør i Hulteberg Chemistry & Engineering, er glad for å delta i HYFUEL-prosjektet sammen med Wastefront.

-Vi er imponert over den fremtidsrettede visjonen Wastefront har formidlet for resirkulering av dekk helt siden starten. Det var derfor en enkel beslutning for oss takke ja til dette samarbeidet. HYFUEL er et innovativt og banebrytende forskningsprosjekt. Vi er overbevist om at samarbeidet vårt kan bane vei for enda mer avanserte prosesser for resirkulering av kasserte dekk, sier Hulteberg,

HYFUEL-prosjektet er det andre forskningssamarbeidet som Wastefront har innledet. Tidligere i år ble det kjent at Wastefront har inngått et samarbeid med Newcastle University. Universitetet er verdensledende innen forskning på bærekraft. Wastefront og Newcastle University skal sammen gjennomføre et 18 måneder forskningsstudium for å utvikle nye bruksområder for gjenvunnet carbon black fra kasserte dekk.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Wastefront Sunderland
Wastefront Sunderland
Last ned bilde

Lenker

Om Wastefront AS

Wastefront AS
Wastefront AS
Henrik Ibsens gate 60 B
0255 Oslo

http://www.wastefront.com

Wastefront AS

Wastefront ble grunnlagt i Oslo i 2019 og jobber med en løsning for gjenvinning av råmaterialene i kasserte dekk. Målet er å redusere den negative miljøpåvirkningen forbundet med utrangerte dekk, samtidig som det leverer en økonomisk attraktiv løsning til strategiske partnere i global skala. Wastefront kombinerer kommersiell teknologi med sin egen proprietære prosess for å minimere miljøpåvirkningen, som vanligvis forbindes med tradisjonell dekkpyrolyse, med en eksepsjonelt sirkulær prosess. Wastefont har fått tillatelsen til å bygge et fullskala anlegg i Sunderland i Storbritannia, som vil ha en årlig kapasitet til å behandle mer enn 80.000 tonn dekkavfall, og konvertere det til nyttige varer, inkludert biodrivstoff, resirkulert stål og gjenvunnet carbon black.

Hulteberg Chemistry & Engineering AB

Hulteberg er et ingeniørselskap lokalisert i Malmö, Sverige, og er spesialisert på forskning, utvikling og produksjon av gass-katalysatorer. Selskapet ble etablert i 2006 og har tre virksomhetsområder: katalysatorer, hydrogenteknologi og klimateknologi. Selskapet ledes av Christian Hulteberg, som er professor ved Institutt for kjemiteknikk ved Lunds Universitet i Sverige. Hulteberg har i sin forskning jobbet mye med gjenvinning av fossile råvarer til fornybare innsatsvarer i kjemisk og petrokjemisk industri.

Eureka Eurostar

Forskningsprogrammet Eureka Eurostar er co-finansiert av EU gjennom Horizon Europa, som er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027). Eurostars er det største internasjonale finansieringsprogrammet for SMBer som ønsker å samarbeide om forskning og utvikling som kan skape innovative produkter, prosesser eller tjenester som kan kommersialiseres.