Naturvernforbundet

Krev timeout for torskeoppdrett etter rømming

Del
Etter alvorlege hendingar med rømming av torsk ved eit oppdrettsanlegg i Volda krev no Naturvernforbundet at all oppdrettstorsk frå Gadus Group AS takast opp av sjøen, og at framtidige utvidingar av næringa settast på vent.
Gadus Group sitt anlegg ved Alida i Volda. Foto: Knut Festø, Naturvernforbundet
Gadus Group sitt anlegg ved Alida i Volda. Foto: Knut Festø, Naturvernforbundet

Naturvernforbundet har gjennom pressa fått vite at Gadus Group AS / Sunnmøre Torsk AS sitt fiskeanlegg ved Alida i Volda har hatt 2 eller 3 tilfelle av hol i merdene dei siste par vekene.

Naturvernforbundet krev no at all torsk som Gadus Group har i merdene i Volda og andre stader må takast opp av sjøen med ein gong, og at alle søknader om torsk i merd som ikkje er komen så langt at det er torsk i sjøen, må setjast på vent til ein har fått klårlagt, tatt stilling til og løyst problema som no har kome fram.

Påklaga i vinter

Konsesjonen ved Alida blei klaga på av Naturvernforbundet ved årsskiftet. Då det blei sett ut merder og fisk i påska, før klaga var handsama, sette Naturvernforbundet fram krav om oppsetjande verknad av denne klaga. Eit sentralt tema i klaga har vore at viss tam torsk rømmer og får høve til å blande seg med vill torsk, så har det ukjende konsekvensar for kysttorsken.

Føresetnadene stemmer ikkje

Gadus Group AS hevda i sine søknader at:

- torsken var ved avl ikkje lenger interessert i å bryte seg ut av merdene

- merdene var spesielt gode og sikre

- eit eminent internkontrollsystem ville hindre rømming

Det ser ut som desse føresetnadene ikkje stemmer.

Vi bit oss også merke i at den eminente internkontrollen ikkje var betre enn at lokale fiskarar oppdaga rømminga før verksemda sjølve visste noko.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Gadus Group sitt anlegg ved Alida i Volda. Foto: Knut Festø, Naturvernforbundet
Gadus Group sitt anlegg ved Alida i Volda. Foto: Knut Festø, Naturvernforbundet
Last ned bilde

Om Naturvernforbundet

Naturvernforbundet
Naturvernforbundet
Mariboes gate 8
0183 Oslo

(+47) 23 10 96 10https://naturvernforbundet.no/

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 37 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. 

Følg pressemeldinger fra Naturvernforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturvernforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturvernforbundet

Voldsom nedbygging av sårbar finnmarksnatur24.6.2024 10:32:07 CEST | Pressemelding

Forslaget til mulig kraftutbygging i Finnmark vil få omfattende negative konsekvenser for natur og samisk kultur, selv om noen av de verste prosjektene er ute. Flere kontroversielle prosjekter er fortsatt med, som planene om Skarvberget og Oksefjorden vindkraftverk. Det er en svært gledelig nyhet at de ekstremt kontroversielle og naturødeleggende planene for Davvi og Kokelv vindkraftverk er ute av prosessen, til tross for at Davvi egentlig var det som hadde kommet lengst. Dette viser at NVE har lyttet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye