Naturvernforbundet

Reindrift og natur truet av massive utbygginger

Del
I dag er det ett år siden Høyesterett slo fast at bygging av vindkraft i reindriftsområdene på Fosen var ulovlig. Likevel forsetter lignende utbygginger for fullt. Det er omfattende planer om inngrep som vil ramme natur og reindrift hardt. Her er noen av de største sakene.
Reinen kommer ned til Repparfjorden i området hvor Nussir har planer om å bygge gruveanlegg. Foto: Marion Palmer
Reinen kommer ned til Repparfjorden i området hvor Nussir har planer om å bygge gruveanlegg. Foto: Marion Palmer

– Vi ber staten om å gripe inn og avslutte alle saker som rammer reindrift og natur i samiske områder. Respekt for urfolks arealer er godt naturvern, i både Norge og Brasil, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Vindindustri, gruvedumping, veier og kraftlinje. Truslene mot det som er igjen av inngrepsfrie områder i Sápmi er mange, og flere av sakene har kommet langt.

Her er noen av de største sakene:

1. Vindkraftverk på Øyfjellet i Nordland, Øyfjellet Wind AS. Konsesjon gitt, utbygging pågår.

2. Kobbergruve med gruvedumping i Repparfjord, Nussir ASA. Konsesjon gitt, utbygging planlagt.

3. Kraftlinje fra Skaidi til Lebesby, Statnett. Søknad under behandling.

4. Davvi vindkraftverk ved Rásttigáisá i Finnmark, Grenselandet AS. Søknad under behandling.

– Lovstridig utbygging

– Det er på høy tid at myndigheter og næringsliv tar høysterettsdommen i Fosen-saken inn over seg. Utbygging som hindrer et urfolk i å drive sin tradisjonelle reindrift er i strid med lovverket, sier Gulowsen.

Bit for bit har inngrepsfri natur i samenes tradisjonelle områder blitt bygd ut, og utbyggingen har skjedd til tross for sterke protester fra reindrift, samiske organisasjoner og miljøorganisasjoner. Høyesteretts dom fra 11. oktober 2021 markerer et tidsskille. Da slo Norges høyeste rettsinstans fast at utbyggingen av vindkraft i Storheia og Roan i Trøndelag er i strid med artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, den såkalte SP-konvensjonen. Høyesterett i storkammer kom enstemmig fram til at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse er ugyldige.

Den 11. oktober, nøyaktig ett år etter domsavsigelsen blir dommen markert utenfor Stortinget og i Karasjok.

– Dommen representerer en historisk sterk anerkjennelse av urfolks rettigheter i Norge som vil få store konsekvenser framover. Vi er skuffet over treig oppfølging av dommen fra statens side. Fosen-dommen legger viktige føringer også for andre saker som rammer samisk reindrift, noe norske myndigheter er nødt til å respektere, presiserer Gulowsen. 

1. Vindkraft på Øyfjellet

Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt Øyfjellet Wind AS konsesjon til bygging av et vindkraftverk på 400 megawatt på Øyfjellet i Nordland. Byggingen av pågår, og anlegget er plassert i flyttveien til reinen i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Det vil hindre reindriften i flyttingen av dyrene mellom vinter- og sommerbeite. Saken har mange likheter med Fosen-saken.

2. Gruvedumping i Repparfjord

Ved Repparfjorden i Finnmark har Nussir ASA fått konsesjon til gruvedrift med dumping av gruveavfall i sjøen. Anlegget vil berøre og påvirke reindriftsområder, og det er ventet at forurensingen av fjorden vil ramme fiskeriene, hvor også sjøsamiske rettigheter blir rammet. Nussir arbeider nå med søknad til bygging av industrianlegget.

3. Kraftlinje fra Saidi til Lebesby

Statnett har søkt om bygging av en 131 kilometer lang ny 420 kV kraftledning mellom Skaidi og Lebesby i Finnmark, samt å få tillatelse til å bygge ny transformatorstasjon i Lebesby. Kraftlinjen er planlagt i reindriftsområder, hvor den vil bli et stort naturinngrep og fungere som en barriere for reinen.

4. Gigantisk vindkraftverk ved Rásttigáisá

I fjellandet bak Rásttigáisá i retning Kunes planlegger Grenselandet AS å bygge opptil 267 store vindturbiner. Det vil skjære seg gjennom og stykke opp et av Norges aller siste store inngrepsfrie naturområder. Davvi vindkraftverk er plassert i flyttleien som reinbeitedistriktet Làgesduottar bruker for å lede dyrene sine til sommerbeite. Søknaden er til behandling i NVE.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Reinen kommer ned til Repparfjorden i området hvor Nussir har planer om å bygge gruveanlegg. Foto: Marion Palmer
Reinen kommer ned til Repparfjorden i området hvor Nussir har planer om å bygge gruveanlegg. Foto: Marion Palmer
Last ned bilde

Om Naturvernforbundet

Naturvernforbundet
Naturvernforbundet
Mariboes gate 8
0183 Oslo

(+47) 23 10 96 10https://naturvernforbundet.no/

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 37 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. 

Følg pressemeldinger fra Naturvernforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturvernforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturvernforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye