Hafslund Oslo Celsio

Knut Inderhaug ny administrerende direktør i Hafslund Oslo Celsio

Del
Knut Inderhaug (43) er ansatt som administrerende direktør i Hafslund Oslo Celsio (Celsio), Norges største leverandør av sirkulær energi.

Inderhaug har jobbet i Celsio siden 2012. Han startet som direktør Varmesalg og har siden vært en del av ledergruppen og innehatt flere ulike direktørstillinger. Han har vært konstituert administrerende direktør i selskapet siden oktober i fjor.

Inderhaug er utdannet siviløkonom fra Trondheim Økonomiske Høyskole (TØH). Han kommer opprinnelig fra Lillehammer og bor i dag på Nordstrand, er gift og har to barn.

- Jeg er stolt og glad over å ha blitt utnevnt til administrerende direktør i Celsio, og takker selskapets styre for tilliten. Jeg ser frem til, sammen med de ansatte i Celsio, våre kunder, eiere og andre samarbeidspartnere, å utvikle selskapet videre. Vi er i dag godt posisjonert for å vokse og for å utvikle vårt tjenestetilbud innenfor fjernvarme og kjøling. Gjennom karbonfangstprosjektet på Klemetsrud bidrar vi i den globale klimakampen. Kombinasjonen av selskapets vekstmuligheter og det å få jobbe mot høye mål sammen med 200 dedikerte og kompetente kollegaer, motiverer meg sterkt, sier Inderhaug.

Celsios styreleder, Liv Monica Stubholt, er godt fornøyd med ansettelsen av Inderhaug.

- Styret har etter en grundig prosess ansatt Knut Inderhaug som ny administrerende direktør i Celsio. Vi mener Knut er svært godt rustet til å lede virksomheten fremover, og er glade for at han har takket ja til jobben i en tid hvor energisektoren står overfor store muligheter og utfordringer. Knut har relevant kompetanse, bred erfaring og en sterk kundeorientering. Styret legger vekt på Knuts engasjement for helse, miljø og sikkerhet og Celsios rolle i avkarboniseringen av samfunnet. Han har ledet virksomheten i sluttspurten mot finansiering av karbonfangst og -lagring ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud, med sterkt fokus på at prosjektet skal lykkes fremover. Karbonfangstprosjektet er et av flere eksempler på at Celsio er en viktig aktør, ikke bare for Oslo, men også for mange andre interessenter. Vi ser frem til at Knut nå vil legge all sin kraft i at selskapet skal nå sine mål, skape verdier for eierne og være relevant for alle våre interessenter, uttaler hun.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Hafslund Oslo Celsio

Hafslund Oslo Celsio
Hafslund Oslo Celsio
Askekroken 11
0277 Oslo

22 43 59 80https://www.celsio.no

Celsio produserer og distribuerer sirkulær, termisk energi (fjernvarme og kjøling) i Oslo og på Kolbotn. Som energikilder i produksjonen benytter Celsio lokal overskuddsenergi som ellers ville gått til spille. Celsio er Norges største fjernvarmeleverandør og dekker gjennom sitt 700 kilometer lange fjernvarmenett 20 prosent av hovedstadens oppvarmingsbehov.

Celsio eier og driver to avfallsforbrenningsanlegg i Oslo, et på Klemetsrud og et på Haraldrud. Her sørger selskapet for trygg og miljøvennlig sluttbehandling av avfall som ikke kan eller bør gjenbrukes eller resirkuleres. Varmen som oppstår under avfallsforbrenningen, er sammen med overskuddsvarme fra blant annet Oslos kloakk og datasenter, en viktig energikilde i Celsios produksjon av fjernvarme. 

Nylig startet Celsio byggingen av et karbonfangstanlegg ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud. Når anlegget står ferdig i 2026, vil klemetsrudanlegget bli verdens første avfallsforbrenningsanlegg med fullskala karbonfangst og -lagring. Celsios CCS-prosjekt inngår i det norske karbonfangst og -lagringsprosjektet, "Langskip". 
 
Ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud produserer Celsio også noe elektrisitet som selges i kraftmarkedet. Gjennom sitt datterselskap Hafslund Fiber tilbyr Celsio mørk fiber i bedriftsmarkedet. Hafslund Oslo Celsio har 200 ansatte og er eid av Hafslund (60%), Infranode (20%) og HitecVision (20%).

Følg pressemeldinger fra Hafslund Oslo Celsio

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Hafslund Oslo Celsio på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Hafslund Oslo Celsio

Hafslund Oslo Celsio: Verdens første samarbeidspartner for Net Zero Plastic25.9.2023 07:00:00 CEST | Pressemelding

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) har som verdens første selskap inngått et samarbeid med Net Zero Plastic (NZP). Samarbeidet tar sikte på å bygge et nytt marked for fjerning av ikke-gjenvinnbar, fossil plast fra kretsløpet. NZP og Celsio vil gjennom handelsplattformen bidra til å løse verdens fossile plastproblem og realisere karbonfangstprosjekter i avfallsforbrenningsbransjen globalt.

Karbonfangstprosjektet på Klemetsrud gjennomfører en kostnadsreduserende fase26.4.2023 10:00:00 CEST | Pressemelding

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) tar karbonfangstprosjektet på Klemetsrud inn i en kostnadsreduserende fase. Et oppdatert estimat viser at kraftig prisøkning på utstyrsleveranser grunnet inflasjon, geopolitisk instabilitet og redusert kronekurs, vil føre til at prosjektet overstiger investeringsrammen. – Vår klare ambisjon er fortsatt å etablere karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud, men vi må justere veien til målet, uttaler selskapets administrerende direktør Knut Inderhaug.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom