Hafslund Oslo Celsio

Karbonfangst i Oslo realiseres

Del
I dag signerte olje- og energiminister Terje Aasland støtteavtalen som sikrer realisering av karbonfangst på Hafslund Oslo Celsios (Celsio) avfallsforbrenningsanlegg på Klemetrud i Oslo. Signeringen markerer at den norske staten, Oslo kommune og Celsios eiere; Hafslund Eco, Infranode og HitecVision, nå realiserer verdens første fullskala anlegg som fanger og lagrer CO2 fra avfallsforbrenning.
CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås signerer statsstøtteavtalen. Til høyre olje- og energiminister Terje Aasland. Fra venstre konst. adm. dir. Knut Inderhaug, Byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (Ap), og styreleder Liv Monica Stubholt.
CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås signerer statsstøtteavtalen. Til høyre olje- og energiminister Terje Aasland. Fra venstre konst. adm. dir. Knut Inderhaug, Byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (Ap), og styreleder Liv Monica Stubholt.

̶  Med dagens signering vil staten, Oslo kommune og Celsio sammen realisere verdens første fullskala karbonfangstanlegg på avfallsforbrenning. Oslo vil med dette kunne oppnå byens ambisiøse klimamål og demonstrere for Europas byer hvordan CO2-utslipp fra ansvarlig avfallshåndtering kan kuttes, uttalte en stolt CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås.

Celsios avfallsforbrenningsanlegg er kommunens største utslippspunkt av CO2 og står alene for 17 prosent av kommunens CO2-utslipp. Uten karbonfangst og -lagring vil det ikke være mulig å nå Oslo kommunes ambisiøse klimamål.


̶  Jeg vil takke alle som har bidratt til at vi har kommet til dagens beslutning. Det er på grunn av deres innsats vi er her i dag. Nå står vi klare til å starte byggingen på Klemetsrud sammen med våre samarbeidspartnere. Detaljprosjekteringen starter nå, og allerede i august i år vil de første fysiske arbeidene starte. I 2026 gleder jeg meg til å invitere til den offisielle åpningen, og oppstarten, av Oslos viktigste klimatiltak, uttalte konstituert administrerende direktør Knut Inderhaug.

̶  Realiseringen av prosjektet betyr mye for byen vår og klimaet. I tillegg er prosjektet et viktig bidrag til å skape en ny grønn industri. Prosjektet bidrar til betydelig kunnskapsdeling i inn- og utland, både teknologiutvikling og leverandørutvikling, avslutter Inderhaug.

Dagens signering vil både styrke den norske stats CCS-prosjekt ̶ Langskip og demonstrere for avfallsforbrenningsanlegg i Norge og Europa hvordan store utslippskutt kan gjennomføres med CCS (Karbonfangst og -lagring). Langskip demonstrerer med fangstanleggene i Oslo og Brevik at Northern Lights er klar for å håndtere fanget CO2 fra større industrielle utslippspunkt i Europa. Realiseringen av de to fangstprosjektene vil også gi en langt større robusthet i hele verdikjeden, og vil i tillegg gi en lavere kostnad per enhet lagret CO2. 

Støtteavtalen

Totalkostnaden for realisering av karbonfangst ved Celsios avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud er i støtteavtalen satt til NOK 9,1 milliarder . Gjennom støtteavtalen bidrar den norske staten med NOK 3,08 mrd. over ti år. Dette inkluderer støtte til drift, men er ikke inkludert transport og lagring hos Northern Lights. Oslo kommune investerer direkte, gjennom preferanseaksjer i Hafslund Oslo Celsio, NOK 2,1 mrd. Celsio investerer selv NOK 3,92 mrd. i det som kan bli det første av mange fangstanlegg i inn- og utland.

Fremveksten av karbonfangstprosjekter

De senere år har det blitt startet opp en rekke prosjekter for karbonfangst, evt. karbonfangst og lagring i Norge og utlandet. Allerede i 2020 pekte Klimakur på enkelte norske byer de neste forbrenningsanleggene med karbonfangst, men siden den gang er en rekke initiativer dukket opp.


I Europa er det en økende grad av aksept for avfallsforbrenning med karbonfangst og -lagring. Noen skandinaviske byer er i planleggingsfasen, og i Europa er det ca. 500 tilsvarende anlegg som på Klemetsrud. Det er i tillegg behov for ytterligere anlegg for å håndtere et kommende EU forbud mot deponering.

Endelig investeringsbeslutning

Tirsdag 28. foretok styret i Celsio den endelige investeringsbeslutningen for realisering av karbonfangstprosjektet på Klemetsrud i Oslo. Styrebeslutningen var den siste av selskapets interne beslutninger før støtteavtalen med staten kunne komme på plass.

Kontakter

Bilder

CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås signerer statsstøtteavtalen. Til høyre olje- og energiminister Terje Aasland. Fra venstre konst. adm. dir. Knut Inderhaug, Byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (Ap), og styreleder Liv Monica Stubholt.
CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås signerer statsstøtteavtalen. Til høyre olje- og energiminister Terje Aasland. Fra venstre konst. adm. dir. Knut Inderhaug, Byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (Ap), og styreleder Liv Monica Stubholt.
Last ned bilde
Statsråden signerte onsdag statsstøtteavtalen. Fra venstre CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås, konstituert administrerende direktør Knut Inderhaug, byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (Ap) og styreleder i Celsio Liv Monica Stubholt.
Statsråden signerte onsdag statsstøtteavtalen. Fra venstre CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås, konstituert administrerende direktør Knut Inderhaug, byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (Ap) og styreleder i Celsio Liv Monica Stubholt.
Last ned bilde
Konst. adm. dir. Knut Inderhaug i Celsio og Olje- og energiminister Terje Aasland lukker avtalen med et håndtrykk. CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås til venstre og Byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (Ap) til høyre for Inderhaug.
Konst. adm. dir. Knut Inderhaug i Celsio og Olje- og energiminister Terje Aasland lukker avtalen med et håndtrykk. CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås til venstre og Byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (Ap) til høyre for Inderhaug.
Last ned bilde

Om Hafslund Oslo Celsio

Hafslund Oslo Celsio
Hafslund Oslo Celsio
Askekroken 11
0277 Oslo

22 43 59 80https://www.celsio.no

Om Hafslund Oslo Celsio

Hafslund Oslo Celsio er Norges største fjernvarmeleverandør og produserer og distribuerer fornybar termisk energi (fjernvarme og kjøling) i Stor-Oslo.

Vi eier og driver Norges største avfallsforbrenningsanlegg som ligger på Klemetsrud i Oslo. Her sørger vi for trygg og miljøvennlig sluttbehandling av avfall som ikke kan eller bør gjenbrukes eller resirkuleres. Energien som oppstår under avfallsforbrenningen, er sammen med overskuddsenergi fra blant annet Oslos kloakk og datasenter, en viktig energikilde i vår produksjon av fjernvarme. 

I august 2022 starter vi byggingen av et karbonfangstanlegg ved vårt avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud. Anlegget vil bli verdens første karbonfangstanlegg på et avfallsforbrenningsanlegg. Prosjektet inngår i det norske karbonfangst og -lagrings-prosjektet, "Langskip". 
 
Ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud produserer vi også noe elektrisitet som vi selger i kraftmarkedet. Gjennom vårt datterselskap Hafslund Fiber tilbyr vi mørk fiber i bedriftsmarkedet. Hafslund Oslo Celsio har ca. 200 ansatte.

Følg pressemeldinger fra Hafslund Oslo Celsio

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Hafslund Oslo Celsio på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Hafslund Oslo Celsio

Hafslund Oslo Celsio: Verdens første samarbeidspartner for Net Zero Plastic25.9.2023 07:00:00 CEST | Pressemelding

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) har som verdens første selskap inngått et samarbeid med Net Zero Plastic (NZP). Samarbeidet tar sikte på å bygge et nytt marked for fjerning av ikke-gjenvinnbar, fossil plast fra kretsløpet. NZP og Celsio vil gjennom handelsplattformen bidra til å løse verdens fossile plastproblem og realisere karbonfangstprosjekter i avfallsforbrenningsbransjen globalt.

Karbonfangstprosjektet på Klemetsrud gjennomfører en kostnadsreduserende fase26.4.2023 10:00:00 CEST | Pressemelding

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) tar karbonfangstprosjektet på Klemetsrud inn i en kostnadsreduserende fase. Et oppdatert estimat viser at kraftig prisøkning på utstyrsleveranser grunnet inflasjon, geopolitisk instabilitet og redusert kronekurs, vil føre til at prosjektet overstiger investeringsrammen. – Vår klare ambisjon er fortsatt å etablere karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud, men vi må justere veien til målet, uttaler selskapets administrerende direktør Knut Inderhaug.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom