Hafslund Oslo Celsio

Norges største fjernvarmeaktør skifter navn til Hafslund Oslo Celsio

Del
Transaksjonen som gjør Hafslund Eco, Infranode og HitecVision til nye eiere av tidl. Fortum Oslo Varme, er nå gjennomført. I dag skifter selskapet navn til Hafslund Oslo Celsio.
Konstituert administrerende direktør Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio. Foto: Hafslund Oslo Celsio
Konstituert administrerende direktør Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio. Foto: Hafslund Oslo Celsio

Hafslund Oslo Celsio jobber for et mer klimavennlig og energismart Oslo og vil forsyne mange flere bygg med kortreist og fornybar fjernvarme og kjøling. Nå etablerer de karbonfangst på Klemetsrud avfallsforbrenningsanlegg.  

– Eierskiftet markerer starten på en spennende tid for oss. Våre nye eiere er langsiktige, ambisiøse og svært opptatt av bærekraft, og ikke minst har de stor tro på karbonfangstprosjektet vårt på Klemetsrud, sier konstituert administrerende direktør Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio.

–  Det nye navnet vårt indikerer hvor vi hører til og hva vi driver med. Celsio er avledet av Celsius, den vanligste måleenheten for temperatur. Temperatur er direkte knyttet til termisk energi som mye av virksomheten vår handler om, fortsetter Inderhaug.

Hafslund Eco er majoritetseier i Hafslund Oslo Celsio med en eierandel på 60 prosent. Infranode og HitecVision har en eierandel på 20 prosent hver.

Ambisjoner om vekst

Kjernevirksomheten til Hafslund Oslo Celsio er produksjon og distribusjon av fjernvarme, og deres nye, store satsingsområde er områdekjøling. Både fjernvarme og områdekjøling blir produsert av lokal overskuddsenergi som ellers ville gått tapt, blant annet varme fra avfallsforbrenning og kloakk og kulde fra sjøvann.

–  Vår fjernvarme og områdekjøling er viktige faktorer i det grønne skiftet i Oslo. Å bruke lokale energiressurser til å forsyne boliger og næringsbygg med fornybar oppvarming og kjøling, er ressursbesparende og fleksibelt og fører til mindre press på strømnettet. Slik spiller vi en viktig rolle i å utvikle Oslo til en mer klimavennlig by, forklarer Inderhaug.

Hafslund Oslo Celsio produserte i 2021 1,9 terawattimer (TWh) fjernvarme, tilsvarende rundt 20 prosent av Oslos oppvarmingsbehov. Målet er å øke produksjonen til 2,25 TWh innen 2025.

Datterselskapet Hafslund Fiber har siden 2019 levert et stort antall fiberaksesser i Oslo og har en offensiv vekstplan for de neste årene. 

Realiserer karbonfangst

Etter flere års forberedelser skal Hafslund Oslo Celsio nå endelig realisere fullskala karbonfangst på sitt avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud. Anlegget står i dag for 17 prosent av Oslos samlede CO2-utslipp, og realisering av karbonfangst er svært viktig for at Oslo skal nå sitt ambisiøse klimamål om å redusere CO2-utslippene med 95 prosent innen 2030. Byggingen av karbonfangstanlegget starter høsten 2022.

– Avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud ligger an til å bli verdens første i sitt slag med fullskala karbonfangst, og vil kunne fange inntil 400 000 tonn CO2 i året. Teknologien vi skal benytte, er velprøvd, og prosessen vil kunne kopieres ved mange tilsvarende anlegg i Europa og resten av verden, forteller Inderhaug.

Avfall er en av verdens største klimautfordringer. Det produseres nå 2,2 milliarder tonn avfall i verden hvert år, og mengden antas å dobles innen 2025.​

– Det er fantastisk at vi med vårt karbonfangstprosjekt kan vise frem for byer verden over hvordan de på best mulig måte kan håndtere avfall som ikke kan eller bør resirkuleres, sier Inderhaug.

Oslo kommune, de nye eierne og Hafslund Oslo Celsio har lagt seks milliarder kroner inn i karbonfangstprosjektet. I tillegg har regjeringen foreslått at staten bidrar med tre milliarder kroner. Prosjektet inngår i Norges prosjekt for fangst og lagring av CO2, Langskip. Karbonfangstanlegget på Klemetsrud skal stå ferdig i 2026.

- Karbonfangst på Klemetsrud er ikke bare et stort skritt mot å nå Oslos ambisiøse klimamål. Det er også et bidrag i den globale klimakampen. Skal vi nå målene i Paris-avtalen, trenger vi karbonfangst. Et tidlig prosjekt vil alltid koste, men vi mener at det er verdt å investere i dette, for å legge grunnlag for lavere kostnader fremover, avslutter Inderhaug.

Hafslund Oslo Celsio

 • Norges største fjernvarmeleverandør med rundt 200 ansatte. Produserte 36 prosent av all fjernvarme i Norge i 2021

 • Leverer miljøvennlig fjernvarme til næringsbygg og boliger i Stor-Oslo, og sørger for varme og varmt tappevann til mer enn 200 000 mennesker

 • Satser stort på områdekjøling og planlegger for tiden å etablere egen infrastruktur for dette i tre områder i Oslo: Sentrum, Skøyen og Økern

 • Selskapets avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo er Norges største. Det ble sluttbehandlet cirka 315 000 tonn rest- og næringsavfall ved anlegget i 2021.

 • Produserte 1,9 terawattimer (TWh) fjernvarme, tilsvarende rundt 20 prosent av Oslos oppvarmingsbehov i 2021. Målet er å øke fjernvarmeproduksjonen til 2,25 TWh innen 2025.

 • Kontrollerer datterselskapet Hafslund Fiber som siden 2019 har bygget ut et omfattende operatørnøytralt fibernett i stor-Oslo som pr i dag dekker mer enn 150 000 boliger, næringstette bydeler og datasentre. Selskapet leverer fibernett til offentlig forvaltning, store bedriftskunder og teleoperatører som har høye krav til oppetid, kvalitet og robusthet.

 • Oppnådde en EBITDA på 897 mill. kr. i 2021.

 • Eiere: Hafslund Eco (60 prosent), Infranode (20 prosent) og HitecVision (20 prosent).

 • Het tidligere Fortum Oslo Varme AS.

Karbonfangst på Klemetsrud

 • Avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud står i dag for ca. 17 prosent av Oslos samlede CO2-utslipp.

 • Det planlagte karbonfangstanlegget på Klemetsrud skal kunne fange inntil 400 000 CO2 per år.

 • Realisering av karbonfangst på Klemetsrud-anlegget vil gi et viktig bidrag til at Oslo kommune når sine ambisiøse klimamål om å redusere utslippene med 95 prosent innen 2030.

 • Karbonfangst-prosjektet er en del av Langskip-prosjektet, som ble lansert av Solberg-regjeringen høsten 2020.

 • Karbonfangstanlegget på Klemetsrud, vil bli verdens første av sitt slag, og teknologien vil kunne kopieres til lignende anlegg over hele verden.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Konstituert administrerende direktør Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio. Foto: Hafslund Oslo Celsio
Konstituert administrerende direktør Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio. Foto: Hafslund Oslo Celsio
Last ned bilde
Fjernvarme gir et komfortabelt inneklima. Foto: Hafslund Oslo Celsio.
Fjernvarme gir et komfortabelt inneklima. Foto: Hafslund Oslo Celsio.
Last ned bilde
Konstituert administrerende direktør Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio (stående). Foto: Hafslund Oslo Celsio
Konstituert administrerende direktør Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio (stående). Foto: Hafslund Oslo Celsio
Last ned bilde

Lenker

Om Hafslund Oslo Celsio

Hafslund Oslo Celsio
Hafslund Oslo Celsio
Askekroken 11
0277 Oslo

22 43 59 80https://www.celsio.no

Hafslund Oslo Celsio bruker lokal overskuddsenergi som ellers ville gått tapt, til å produsere fornybar, vannbåren fjernvarme og områdekjøling. Vi kaller det sirkulær energi. Som navnet vårt tilsier, er hjemmemarkedet vårt Oslo, og sammen med byens innbyggere og næringsliv inngår vi i Oslos sirkulærøkonomi. 

Vi er landets største leverandør av fjernvarme og står i dag for 36 prosent av all fjernvarmen som blir produsert i Norge, og 20 prosent av all oppvarming i Oslo. For å produsere fjernvarme bruker vi lokal overskuddsenergi.

Mye av overskuddsenergien kommer fra avfallsforbrenning ved våre to anlegg, Klemetsrud og Haraldrud, men vi henter også varme fra Oslos kloakk og fra datasentre. Vi bruker varmen til å varme opp vann, som fraktes ut til byens næringsliv og innbyggere gjennom 700 kilometer med fjernvarmenett. Hver dag leverer vi varmt tappevann og oppvarming til mer enn 200 000 mennesker som bor eller jobber i Stor-Oslo.

Vi satser også stort på områdekjøling og jobber med å etablere egne kjølesentraler. Her vil vi produsere områdekjøling til kontor- og næringsbygg, blant annet ved å hente opp kaldt vann fra Oslofjorden og benytte store varmepumper. Som fjernvarme, er områdekjøling fornybar energi, som bidrar til å redusere utslipp og frigjøre kapasitet i strømnettet. I tillegg er områdekjøling arealeffektivt og frigjør arealer både på tak, inne i bygg og under bakken.

Fra avfall til sirkulærenergi. Vi gjør også en annen og samfunnskritisk jobb for Stor-Oslo ved at vi sluttbehandler avfall som ikke kan eller bør gjenbrukes eller resirkuleres. I 2021 håndterte vi mer enn 365 000 tonn rest- og næringsavfall ved våre to avfallsforbrenningsanlegg. 

Vi skal realisere karbonfangst. Vår ambisjon er at avfallsforbrenningsanlegget vårt på Klemetsrud skal bli det første av sitt slag med fullskala karbonfangst. Karbonfangstanlegget vi er i ferd med å bygge, vil fange inntil 400 000 tonn CO₂ i året og være et stort og viktig bidrag til at Oslo kan nå sine ambisiøse klimamål. I tillegg vil fangstteknologien kunne kopieres til tilsvarende anlegg over hele verden. Byggingen igangsettes høsten 2022 og anlegget skal stå ferdig i 2026.

Hafslund Oslo Celsio har 200 medarbeidere. Selskapet eies 60 prosent av Hafslund Eco, 20 prosent av Infranode og 20 prosent av HitecVision. Hafslund Eco er heleid av Oslo kommune.

Følg pressemeldinger fra Hafslund Oslo Celsio

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Hafslund Oslo Celsio på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Hafslund Oslo Celsio

Hafslund Oslo Celsio: Verdens første samarbeidspartner for Net Zero Plastic25.9.2023 07:00:00 CEST | Pressemelding

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) har som verdens første selskap inngått et samarbeid med Net Zero Plastic (NZP). Samarbeidet tar sikte på å bygge et nytt marked for fjerning av ikke-gjenvinnbar, fossil plast fra kretsløpet. NZP og Celsio vil gjennom handelsplattformen bidra til å løse verdens fossile plastproblem og realisere karbonfangstprosjekter i avfallsforbrenningsbransjen globalt.

Karbonfangstprosjektet på Klemetsrud gjennomfører en kostnadsreduserende fase26.4.2023 10:00:00 CEST | Pressemelding

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) tar karbonfangstprosjektet på Klemetsrud inn i en kostnadsreduserende fase. Et oppdatert estimat viser at kraftig prisøkning på utstyrsleveranser grunnet inflasjon, geopolitisk instabilitet og redusert kronekurs, vil føre til at prosjektet overstiger investeringsrammen. – Vår klare ambisjon er fortsatt å etablere karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud, men vi må justere veien til målet, uttaler selskapets administrerende direktør Knut Inderhaug.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom