Color Line

2021 – på vei ut av pandemien

Del
2021 har vært nok et krevende år for Color Line, primært grunnet store operasjonelle utfordringer som følge av myndighetspålagte restriksjoner i forbindelse med pandemien. Rederiets driftsinntekter var på NOK 2,6 milliarder i 2021, som var på linje med 2020 og betydelig under NOK 5,3 milliarder i siste normalår 2019. Imidlertid økte rederiets driftsresultat til NOK 211 millioner i 2021 fra NOK -47 millioner i 2020.

Resultatet før skatt ble på NOK -591 millioner i 2021, sammenlignet med NOK -1.2 milliarder i 2020. Rederiet fraktet totalt 1 143 480 passasjerer og 180 850 fraktenheter (12-m ekvivalenter) i løpet av året, mot 1 255 046 passasjerer og 174 068 fraktenheter i 2020.
 
– Også i 2021 ble driften negativt påvirket av koronarestriksjonene. Imidlertid har rederiet lagt vekt på å opprettholde den samfunnskritiske godstransporten, og har i perioden fraktet likt cargovolum som i et normalår med i hovedsak tre skip. Samtidig har Color Line benyttet perioden til å styrke driften innenfor flere viktige områder. Den pågående digitaliseringen er akselerert, driften effektivisert og arbeidet med bærekraft intensivert. Dette ser vi resultatene av nå, sier Color Lines konsernsjef Trond Kleivdal.

Color Lines etterspørsel løftet seg raskt til nivåene i forkant av pandemien så snart samfunnet ble gjenåpnet i begynnelsen av 2022. Bookingtakten er nå på linje med 2019, og utsiktene for inneværende år er derfor meget positive.

– Bookingutviklingen etter normaliseringen bekrefter at vi har et attraktivt produkt med sterk underliggende etterspørsel på alle våre linjer, og vi ser nå stadig voksende reiselyst mellom Norge og våre europeiske nærmarkeder, sier Kleivdal.

I 2021 videreutviklet Color Line sin langsiktige bærekraftstrategi, og oppdaterte i løpet av året sine ambisjoner innenfor hele bærekraftspekteret. Rederiet rapporterer fra og med 2021 i henhold til retningslinjene fra Global Reporting Initiative (GRI).

M/S Color Fantasy har blitt refinansiert. Den nye strukturen er på NOK 800 millioner (opp fra ca. NOK 660 millioner), med førsteprioritetspant i skipet M/S Color Fantasy, og lik covenant-struktur som tilsvarende lån i selskapet. Løpetiden er på 5 år og med ca. 11 års avdragsprofil.

Color Line forventer et resultat for 2022 som er betydelig bedre enn fjoråret, tilnærmet på linje med et normalår. Rederiet kapitaliserer på sin svært lojale kundebase, attraktive produkter og en fornyet interesse for nærmarkedene innenfor reiselivet, i kombinasjon med en mer kostnadseffektiv drift og positiv utvikling i kundeverdier etter pandemien.

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Color Line

Color Line
Color Line
PB 1422 Vika
0115 Oslo

22 94 44 00http://www.colorline.no

Color Line AS er Norges største og et av Europas ledende cruise- og transportrederier, med rundt 2 000 ansatte i fire land. Color Line har en årsomsetning på over NOK 5 milliarder, og frakter årlig om lag 3,8 millioner reisende, 900 000 personbiler og 180 000 fraktenheter til og fra Norge. Rederiet har en flåte på syv skip, og operer fire internasjonale fergelinjer mellom syv havner i Norge, Tyskland, Danmark og Sverige. Color Line er i dag det eneste rederiet i den internasjonale passasjer- og godstransporten mellom Norge og utlandet med alle skip i norsk skipsregister og med norsk hovedkontor, og har som visjon å bli «Europas beste rederi innen cruise og transport». Color Line skal være en pådriver for bærekraftige løsninger og grønn omstilling

Følg pressemeldinger fra Color Line

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Color Line på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Color Line

Color Line effektiviserer deler av den operative driften på linjene Sandefjord-Strømstad og Oslo-Kiel3.11.2022 11:30:15 CET | Pressemelding

Som følge av høye energikostnader, makroøkonomisk usikkerhet og svekkede rammebetingelser, har Color Line besluttet å avslutte driften av Color Viking på ruten Sandefjord-Strømstad og frakteskipet Color Carrier på ruten Oslo-Kiel. Rederiet vil søke å minimere antall overtallige gjennom omplassering til øvrige skip i flåten og ved tilbud om frivillige ordninger.

Color Lines resultater tilbake på normalnivå i første halvår 202230.8.2022 14:02:53 CEST | Pressemelding

Color Lines resultater tilbake på normalnivå i første halvår 2022 Color Lines driftsinntekter var på NOK 2,2 milliarder og driftsresultatet på NOK 238 millioner i første halvår 2022. Dette er på linje med et normalår til tross for pandemipåvirkning i starten av året, høye drivstoffpriser og prisstigning. Resultatet er drevet av positiv utvikling i etterspørsel, økte billettinntekter, gode kundeverdier og et stabilt fraktmarked.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye