Sex og samfunn

Unge er mindre fornøyde med seksualitetsundervisningen enn tidligere

Del
Ifølge en undersøkelse utført av Kantar på vegne av Sex og samfunn er unge mindre fornøyde med seksualitetsundervisningen i dag enn tidligere. Data er basert på funn fra 2021 som er sammenlignet med en lik undersøkelse fra 2017.

50 år for mer opplysning om seksualitet

Sex og samfunn har jobbet for å bedre tilgangen til informasjon om seksualitet i 50 år, og vi mener at god og helhetlig seksualitetsundervisning er viktig for å få et godt forhold til egen kropp, seksualitet og seksuell helse. Daglig leder Maria Røsok påpeker at det på enkelte arenaer har skjedd en betydelig bedring i tilgang på informasjon og kunnskap om seksualitet og seksuell helse:

- Hvorfor klarer vi da ikke å få til den gode seksualitetsundervisningen som både undervisere og elever sier de ønsker?

Lik undersøkelse gjennomført i 2016 og 2017

Sex og samfunn gjennomførte en lik undersøkelse blant undervisere og elever i henholdsvis 2016 og 2017, og tilbakemeldingen da var blant annet at mindretallet av underviserne, kun 3 av 10, mente at seksualitetsundervisningen de selv holdt var god nok. Samtidig sa hele 8 av 10 elever at god seksualitetsundervisning på skolen var viktig for å få et godt forhold til egen kropp. Sex og samfunn har brukt data fra undersøkelsene aktivt i argumentasjonen for å øke kunnskap og kompetanse hos undervisere, og for å legge politisk press på beslutningstakere. Resultatene fra 2016 og 2017 viste oss at både undervisere og elever ønsket en satsing på seksualitetsundervisningen i skolen. Men har det skjedd noe?

Hva viser nye data oss?

Den ferske undersøkelsen gjennomført høsten 2021 viser blant annet at elevene er mindre fornøyde med dagens seksualitetsundervisning enn de var i 2017. Hva kommer dette av? Har det ikke skjedd noen endring? Har undervisningen blitt dårligere eller klarer ikke undervisere å gjøre seksualitetsundervisningen relevant? Eller kan det være at dagens unge har mer innsikt i hva god seksualitetsundervisning er, og derfor har større krav og forventninger til undervisningen?

Gjennom 2022 vil Sex og samfunn publisere flere rapporter basert på funn fra undersøkelsen. Undersøkelsen er besvart av både undervisere og elever og skal danne grunnlaget for videre innsats for å bedre seksualitetsundervisningen i norsk skole. Første delrapport vil publiseres i januar 2022.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Sex og samfunn

Sex og samfunn
Sex og samfunn
Trondheimsveien 2 b
0560 Oslo

http://sexogsamfunn.no

Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. 

Sex og samfunn ble etablert i 1971 og har i 50 år jobbet for å bedre befolkningens seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. Vi mener at seksuell helse må likestilles med fysisk og psykisk helse. Alle må ha et tilgjengelig helsetilbud uavhengig av alder og bosted og det må anerkjennes at vi alle har en seksualitet og at vi er seksuelle hele livet. Sex og samfunn mener at frihet til å bestemme over egen seksualitet og seksuelle helse er viktig for et helsefremmende og positivt syn på eget selvbilde, relasjoner og fysisk og psykisk helse. 

Les mer om hva Sex og samfunn mener om seksualitetsundervisning her.

Følg pressemeldinger fra Sex og samfunn

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Sex og samfunn på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Sex og samfunn

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom