Landbruks- og matdepartementet

Sandra Borch gratulerer vinneren av Norgesmesterskapet i ost

Del
Prisen for årets beste ost 2021 gikk til Stavanger Ysteri og Konrad. Oste-NM ble arrangert på DOGA i Oslo fredag 22. oktober og samlet over 200 oster fra 56 produsenter som ble vurdert av 50 matvitere, teknologer og produsenter.
Hvis du vil se dette innholdet fra www.regjeringen.no, gi ditt samtykke øverst på denne siden.Konrad er en ølvasket ost, og navnet er fra ølet den er vasket i, sier Lise Brunborg fra Stavanger ysteri, som står bak årets beste ost. Foto: Osteglad

– Jeg vil gratulere alle vinnerne i NM for ost som ble arrangert 22. oktober. En spesiell gratulasjon til – Stavanger Ysteri og Konrad som ble kåret til Årets ost. Norsk osteproduksjon er en blomstrende og viktig del av norsk landbruk, og jeg vil bidra til at den gode utviklingen i denne næringen fortsetter, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

På andre plass kom osten Blåkoll fra Grindal Ysteri, mens Prosten fra Prestholt Geitost stakk av med tredjeplassen.

Norsk gardsost har siden 2001 arrangert landsutstillinger, etter hvert Norgesmesterskap, for gardsost/ost. Utviklingen i deltakelsen kan på mange måter illustrere utviklingen innen norsk ostenæring. I 2001 deltok 40 produsenter med til sammen 67 oster på landsutstillingen for gardsost på Fagernes.

Arrangørens formål med å arrangere NM i ost er å:

  1. Få flere til å handle norsk og lokalforedlet ost som følge av høy kvalitet og gode smaker
  2. Øke bevissthet rundt mangfold av smak og ostekategorier, inkludert tradisjonsostene
  3. Øke bevissthet på hva norsk og lokalforedlet ost betyr for ivaretagelse av kulturlandskap og matkultur, verdiskapning og utnyttelse av norske ressurser.

Ostemangfold

På det nylig etablerte nettstedet ostelandet.no er det oversikt over ost etter kategorier og geografi. Ostene er sortert i åtte kategorier: blåmuggost, brunost, fastost, ferskost, hvitmuggost, rødkittost, salarost og tradisjonsost. Produsentene finnes i hele landet – fra Ostemaker Øverli øst i Finnmark til Tjamsland gård i nærheten av Lillesand og Kristiansand. I NM samles både gårdsmeierier og større, regionale meierier og ysterier.

Blant tidligere vinnere av årets ost finner vi de to produsentene som også har vunnet VM for ost, Tingvollost og Ostegården i Fana.

God vekst i ostenæringen

For snart 20 år siden ble det gjennomført en viktig endring i regelverket for kvoteordningen for melk: Fra 1. juli 2003 kunne melkeprodusenter få fritak fra overproduksjonsavgift ved lokal foredling av melk. Formålet med ordningen var å stimulere til økt verdiskapning i melkeproduksjonen gjennom å utnytte markedsmulighetene for melk som foredles lokalt.

Mange av dagens osteprodusenter og andre aktører innen småskala meierivirksomhet etablerte seg omkring 2003. Gangstad gårdsysteri hadde allerede startet produksjon (1998), mens Eiker Gårdsysteri og Tingvollost ble etablert omkring 2003. Statistikken for bruken av denne muligheten gir en god indikasjon på utviklingen av ostenæringen i Norge og viser jevn og sterk utvikling.

I følge ostelandet.no finnes det mer enn 80 ysteri i Norge som lager 350 ulike typer oster. Den gode utviklingen her følger den samme gode utviklingen som vi ser generelt for utviklingen innen lokal mat og drikke. Norske forbrukere etterspør slike produkter i stadig større grad og omsetningen har passert 11 milliarder kroner årlig.

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Bidrar til villakssenter2.6.2023 11:00:00 CEST | Presseinvitasjon

Vi inviterer med dette til markering ved Reisa villakssenter i forbindelse med et økonomisk bidrag fra Statskog til villakssenterets utvikling. Landbruks- og matminister Sandra Borch, ordfører i Nordreisa kommune Hilde Nyvoll, administrerende direktør i Statskog Gunnar Lien og representant for Reisa Villakssenter Odd Rudberg vil gi korte orienteringer i tidsrommet kl. 11.30 - 12.30. Det blir lunsj og mulighet for intervju mellom 12.30 – 13.30.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom