Opplysningskontoret for frukt og grønt

Tegn til økning i frukt- og grøntkonsum i Norge

Del
Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) presenterte onsdag 20. oktober de aller nyeste tallene for forbrukerutviklingen for frukt- og grøntkonsum i Norge i 2021. Undersøkelsen heter 5 a day Europe og viser utviklingen i Norge mot andre europeiske land. (1) Se fotnote.
Penelet besto av f.v. Linda Granlund, Helsedirektoratet, Pia Gulbransen, BAMA Gruppen, Hanne Brennhovd, Coop Norge, Pål Westby NorgesGruppen, Herman Brenaas, BaRe og Jarle Olsen, Eugen og debattleder Erik Fagerlid.
Penelet besto av f.v. Linda Granlund, Helsedirektoratet, Pia Gulbransen, BAMA Gruppen, Hanne Brennhovd, Coop Norge, Pål Westby NorgesGruppen, Herman Brenaas, BaRe og Jarle Olsen, Eugen og debattleder Erik Fagerlid.

- Tallene for 2020 viste at koronapandemien hadde stor innvirkning på hvor mye frukt, bær og grønnsaker hver enkelt av oss spiser. Mindre restaurantbesøk og bortfall av kantineordninger på arbeidsplassen som følge av hjemmekontor var viktige forklaringsfaktorer, sier analysesjef Tore Angelsen i OFG.

- Tallene for september 2021 viser at den negative utviklingen er i ferd med å flate ut og er på vei opp. Det at vi nå er tilbake på kontoret og bruker kantinetilbudet og at vi tar i bruk restauranter og andre spisesteder igjen, har en positiv innvirkning på forbruket vårt, fortsetter Tore Angelsen.

Det er kun 22 % av oss nordmenn som vanligvis spiser anbefalt mengde frukt, bær og grønnsaker, som er «5 om dagen». Kvinner er betydelig bedre enn menn, og det er dobbelt så mange kvinner som menn som spiser den anbefalte mengde med frukt og grønt. Kvinner har hatt en økning i forbruk av frukt og grønt fra september 2020 til september 2021, mens forbruket til menn er uforandret.

Andelen som spiser "5 om dagen" i Storbritannia er på 44 %, altså dobbelt så høy andel sammenlignet med Norge. Michael Barker, journalist for Fresh Produce Journal og analytiker i Storbritannia, er glødende opptatt av problemstillingen, og orienterte om hvordan et godt samarbeid mellom både næringsaktører og myndigheter i en felles kampanje for å øke forbruket har gitt svært gode resultater.

Problemstillingen «hva skal vi gjøre for å øke forbruket?» med referanse til norske forhold, ble diskutert i panel med deltakere fra Helsedirektoratet, BAMA Gruppen, Coop Norge, NorgesGruppen, BaRe og Eugen. Erik Fagerlid fungerte som moderator for diskusjonen mellom aktørene og oppsummerer:

- Dette er tematikk som engasjerer, og deltakerne i panelet er glødende opptatt av mulighetene som finnes i denne situasjonen. Gode vaner etableres tidlig i livet, og det er bred enighet om skoler og barnehager er arenaer som er viktige og som må prioriteres. I tillegg må det offentlige gå foran som et godt eksempel i sine innkjøpsordninger. Der bør det være mer fokus på norskprodusert vare, få opp andelen plantebasert mat i serveringstilbudet og ikke ha ensidig fokus på pris i anbudskonkurransene, men heller stille kvalitetskrav. Det vil norske stolte produsenter klare å levere godt på, sier Erik Fagerlid.

- Aktørene i panelet ser nødvendigheten av samarbeid på tvers, med referanse til Storbritannia, og har tro på at et strukturert samarbeid mellom produsenter, dagligvareaktører og myndigheter kan gi et samspill som kan gi gode resultater for det økte forbruket av frukt og grønt, nærmere målsetningen og minimumsanbefalingen «5 om dagen», som vi alle sammen ønsker oss, avslutter Erik på vegne av et engasjert panel.

OFG markerer 20. oktober nylig fylte 70 år som stiftelse og inviterte alle næringsaktører til en fagdag for å diskutere viktige problemstillinger rundt felles utfordringer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Undersøkelse gjennomført av Kantar på vegne av Opplysningskontoret for frukt og grønt. Metodikk: Online; PC, iPad eller mobil. Feltarbeid i september i årene 2017 til 2021. Resultatene er vektet etter alder, kjønn og utdanning i henhold til nasjonal statistikk. Utvalg: Nasjonalt representativt utvalg i hvert land til personer som er 18 år og eldre. 1000 intervjuer per land og 3000 intervjuer i Norge fra 2018 til 2021

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Penelet besto av f.v. Linda Granlund, Helsedirektoratet, Pia Gulbransen, BAMA Gruppen, Hanne Brennhovd, Coop Norge, Pål Westby NorgesGruppen, Herman Brenaas, BaRe og Jarle Olsen, Eugen og debattleder Erik Fagerlid.
Penelet besto av f.v. Linda Granlund, Helsedirektoratet, Pia Gulbransen, BAMA Gruppen, Hanne Brennhovd, Coop Norge, Pål Westby NorgesGruppen, Herman Brenaas, BaRe og Jarle Olsen, Eugen og debattleder Erik Fagerlid.
Last ned bilde

Om Opplysningskontoret for frukt og grønt

Opplysningskontoret for frukt og grønt
Opplysningskontoret for frukt og grønt
Håndverksveien 31
1405 LANGHUS

23 24 94 00https://www.frukt.no/

Opplysningskontoret for frukt og grønt arbeider for å inspirere hele Norges befolkning til mer fargerike måltider med frukt, bær og grønnsaker.

Vårt arbeid er nøytralt uten hensyn til merkevarer. Vår hovedstrategi er å stimulere til "5 om dagen" for hele Norges befolkning, ved å fylle halve tallerkenen med grønt. Vi fremhever fordelene ved produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter i Norge.  

Følg pressemeldinger fra Opplysningskontoret for frukt og grønt

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Opplysningskontoret for frukt og grønt på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Opplysningskontoret for frukt og grønt

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye