Mat-Norge

10.mai åpnet vi den tiende høyteknologiske dagligvarebutikken i Norge!

Del

Nasjonalt prosjekt sammen med Merkur-programmet
Kommunal- og moderniseringsdepartementets en suksess!

Teknologien, som var ledende ifb med prosjektet som ble kjørt sammen med det statlige Merkur-program for butikkutvikling i distrikts Norge, er utviklet av norske Mat-Norge. Mat-Norge jobber med butikkjeder i hele Norge, også i byer, og har nå 10 butikker i full drift på sin teknologi. Det betyr at Mat-Norge sin teknologi også finnes i butikker som ikke går inn under det statlige Merkur-programmet.


Piloten sammen med det statlige Merkur-program
- Dette er et veldig kult prosjekt, som viser at gjennom å tenke nytt og bruke ny teknologi kan man skape en ny bærekraftig utvikling for dagligvarehandelen, både i Distrikts-Norge, men også i byene.

- Dette er en innovasjon flere ønsker å være med på. Vi har alt fått henvendelser fra andre virksomheter i Europa. Bruk av denne type teknologi er tvingende nødvendig for dagligvarehandelen, og det er ekstra motiverende det gode samarbeide vi har sammen med Merkur-programmet og butikkjedene på dette område, som gjør at Norge kan lende an i utviklingen av fremtidens dagligvarehandel, sier Hans Olav Bakås, CEO i Mat-Norge AS.


26.april 2021 kom følgende pressemelding fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet hvor det sto følgende

Ny teknologi gir kraftig vekst for distriktsbutikker
Fleksible åpningstider ved bruk av ny teknologi har gitt nærbutikker i Distrikts-Norge en omsetningsvekst på over 40 prosent. – Digitalisering kan gi helt nye vekstmuligheter, og hindre at små lokalbutikker legges ned, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Les pressemelding


Det hele startet med Hegna modellen, som nå kalles RMA-Butikkstyring, som gjør at butikken helautomatiseres og styres å overvåkes via ulike algoritmer gjennom avansert teknologi. Alle 10 butikkene som kjører på Mat-Norge sin teknologi, er godkjent for salg av alkohol uten at butikken har fysisk betjening, i dag finnes det ingen andre som tilbyr slik teknologi. Konseptet og teknologien er utviklet siden 2014, første konseptbutikken åpent i 2018, og nå er det 10 butikker i full drift. Hverken Amazon eller andre aktører har så mange høyteknologiske butikker i full drift som det Mat-Norge nå har.

Løsningen har også enkle systemer for håndtering av sikkerhet, misbruk, tyveri og kontroll.

RMA-Adgangskontroll sjekker automatisk gyldighet til alle internasjonale og nasjonale betalingskort, som da fungerer som «nøkkel til butikken». Man kan også bruker mobilapper så som Apple Pay, eller andre apper.

Løsningen tilpasses den enkelte kjede sine systemer på en kostnadseffektiv måte.

Avansert teknologi gjør at kunden enkelt får hjelp når han trenger det, hvor bl.a. kundesenter som er koblet til den enkelte butikk kan se og snakke med kunde, hvor kundesenteret kan fjernstyre alt i butikken på en enkel måte.

Flere av butikkene ansetter nå mer folk som følge av omsetningsøkning.

Dette sier kundene


Veien videre


Bilde f.v: Inger Marie Bakås tidligere butikksjef, Hans Olav Bakås CEO Mat-Norge, Steinar Fredheim sjef for Merkur-programmet.

Det som startet på Hegna Landhandel, ble Mat-Norge, som har hatt en sentral rolle i et viktig nasjonalt arbeid hvor Merkur sjefen Steinar Fredheim ovenfor avisen Nationen oppsummerte arbeidet som følger:

«No er prøvetida for prosjektet over, sluttrapporten levert, og tala viser at prosjektet har vore ein suksess. Auke på over 30 prosent.
Sluttrapporten frå Merkur viser at testbutikkane har samla fått ein auke i omsetninga på 49 prosent, og ein auke i talet på kundar på 34 prosent. Steinar Fredheim i Distriktssenteret har jobba med prosjektet gjennom Merkur-ordninga, og seier prosjektet gir grunnlag for å utvikle butikkane i distrikta»

Her kan du lese rapporten om hvordan løsningen begeistrer kunder.

I Intervju med Nationen røpet Merkursjefen dette også

«Distrikta må ligge i forkant 
Merkur driv òg med utvikling av bokhandlar i distrikta. Fredheim seier det ikkje er umogleg at dette er ei løysing som kan bli tilpassa andre butikkar enn daglegvarer.

– Det blir ikkje i år, men neste år skal vi sjå korleis teknologien kan bli tilpassa dei som driv bokhandel. Teknologien gir mange moglegheiter vi er nøydde til å ta i bruk. Neste steg er det vi kalla saumlaus handel, der ein går inn i butikken og brukar mobiltelefonen frå start til slutt. Vi må også få distrikta til å ligge i forkant og bruke moglegheitene, seier han.

Merkur satser stort på høyteknologiske og døgnåpne matbutikker!


I løpet av de neste årene ønsker Merkur å gi støtte til at mange dagligvarebutikker skal få nye digitale løsninger som åpner for selvbetjening, lengre åpningstider og endatil døgnåpne butikker.

De siste årene har Merkur kjørt et pilotprosjekt sammen med Mat-Norge hvor ulike nærbutikker fra forskjellige regioner har oppgradert til det høyteknologiske konseptet. Formålet var å finne ut om dette er en driftsmodell som kan redde butikker som står i fare for nedleggelse, fordi det er vanskelig å konkurrere med de større butikkene i mer sentrale strøk. Erfaringene de høstet var svært gode og resultatet var at kundeantallet i gjennomsnitt økte med 34%, mens omsetningen økte med hele 49%, sammenlignet med året i forvegen.

Både kundeundersøkelser og rapportene fra kjøpmennene viser at folk er entydig fornøyde, og den moderne løsningen slår an både hos unge og gamle brukere. Selv om noen ytret seg skeptiske til selvbetjening og døgnåpen butikk, har det som regel snudd til begeistring og gode tilbakemeldinger. Kundene opplever det som enkelt og trygt å handle i en butikk med selvbetjente kasser, føler at de får god hjelp også når fysisk betjening ikke er til stede og de anbefaler gjerne butikken til andre.

Den nye driftsformen gir en unik fleksibilitet både for kjøpmann og kunde. Butikken blir automatisert og kan fjernstyres slik at man kan utvide åpningstider uten å øke kostnader. Både faste og tilreisende kunder slipper å stresse for å nå åpningstiden, men opplever lett tilgjengelighet og forutsigbarhet. Kjøpmannen trenger ikke bruke tid på kassabetjening, men får i stedet økt varerullering, mer tid til dialog med kundene og til å tilpasse vareutvalget etter kundenes ønsker og behov.

Planen er å investere i at 15-30 nye butikker skal bli høyteknologiske allerede i løpet av 2021. Merkur sitt hovedmål er gjennom dette å sikre at folk i distriktene får tilgang til

dagligvarebutikk av god kvalitet. Konseptet fører til økt digital kompetanse i distriktene, og kjøpmennene får mulighet til å snu den negative økonomiske utviklingen, samt få en bedre hverdag. Når lokalbutikken opprettholdes, bevares også dens rolle som sosial møteplass og samlingspunkt i bygda.

I tillegg til de gode resultatene både for individ og lokalsamfunn treffer løsningen blink på seks av FNs bærekraftmål både på det økonomiske, sosiale og miljømessige plan. For eksempel vil utvidet åpningstid øke muligheten til å selge lokale produkter og redusere svinn av både disse og andre varer. Den nye butikkdriften er også mer miljøvennlig fordi den utnytter ressursene hele døgnet, bidrar til mindre reising og storhandling, og reduserer dermed også matsvinn i hjemmene.

Når butikkdriften blir både moderne, robust og innovativ, vil den nye teknologien skape behov for høy kompetanse og kan slik trekke til seg unge mennesker som tror på framtiden i distriktene. Slik vil høyteknologiske butikker både bevare og skape arbeidsplasser.

Faktaboks - Mat Norge
Første driftsåret 2019
Resultat 2020
Omsetning 3,3 mill
EBIT 0,5 mill
Egenkapital 10,6 mill
Eiere
Operation AS
Terje Invest AS
All utvikling skjer i Norge
Ledelse
CEO: Hans Olav Bakås 55 år
CTO: Terje Bakken 42 år
CIO: Ole Christian Aa Bakås 36 år

Bilder

Last ned bilde
Bilde f.v: Inger Marie Bakås tidligere butikksjef, Hans Olav Bakås CEO Mat-Norge, Steinar
Fredheim sjef for Merkur-programmet.
Bilde f.v: Inger Marie Bakås tidligere butikksjef, Hans Olav Bakås CEO Mat-Norge, Steinar Fredheim sjef for Merkur-programmet.
Last ned bilde
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Mat-Norge

Mat-Norge
Mat-Norge
Televegen 5
3802 Bø i Telemark

https://www.mat-norge.no/

Ledende norsk teknologiselskap av automasjon og butikkstyring. Teknologi som sikrer gode kunde-brukeropplevelser i alle aldersgrupper, og gjør det enkelt og kostnadseffektivt for butikk og ansatte.

Følg pressemeldinger fra Mat-Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mat-Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mat-Norge

Ny teknologi gjør det enklere å jobbe med tyveri og svinn – Høyteknologiske dagligvarebutikker14.7.2023 15:43:35 CEST | Pressemelding

Mat-Norge opplever sterk vekst og etterspørsel. Lønnsomheten i dagligvarebransjen utfordres, og en er nødt til å ta i bruk nye løsninger for å sikre en bærekraftig utvikling. RMA er forkortelse for Retail Multi Automation – en norsk teknologi. Eid og utviklet av Mat-Norge. Skapt robust og fremtidsrettet; er den laget for profesjonell, kommersiell drift av små og store butikker. Pr i dag har 70-80 dagligvarebutikker rundt om i det ganske land tatt i bruk RMA-teknologi. Det betyr at erfaringsbasen begynner å bli solid ettersom flere millioner handleturer er blitt gjort av mangfoldige kunder. I tillegg til at flere hundre fornøyde ansatte drifter butikkene ved hjelp av RMA-teknologi. RMA-teknologien sikrer gode kundereiser og god kontroll Teknologiuniverset som ligger i porteføljen til Mat-Norge er laget for fremtidens handel og gode kundereiser, samtidig som sikkerhet og kontroll er godt ivaretatt. Faktum er at butikker med RMA-teknologien får bedre kontroll over både kundereiser, svinn,

Mat-Norge, Apple Pay, Fitbit Pay og Garmin Pay gir friksjonsfrie kundereiser med RMA-Butikkstyring16.12.2022 11:18:30 CET | Pressemelding

På kort tid har RMA-Butikkstyring fått en solid posisjon når det gjelder fremtidens butikk. Dette er teknologi som gjør en forskjell for kunder, ansatte og eiere. Det har raskt blitt mange butikker over hele Norge som benytter RMA-Butikkstyring, og i disse butikkene kan kundene bruke Apple Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay og mange andre betalingsløsninger. – Vi jobber hver dag for å skape en friksjonsfri og enkel kundereise, sier CEO i Mat-Norge, Hans Olav Bakås.

Tyveri og svinn i selvbetjeningskasser, friksjonsfri revisjon av handel uten å måtte involvere kunden!21.11.2022 15:01:17 CET | Pressemelding

Mat-Norge opplever sterk vekst og etterspørsel. Energikrisen og økt press på marginer har skapt en ny bevissthet hos butikkene rundt nødvendigheten av å ta i bruk teknologien for å sikre en bærekraftig utvikling. Det er nå over 40 butikker med RMA-teknologi i Norge. Det betyr at erfaringsbasen begynner å bli solid når det er millioner av kunder som har brukt butikkene over tid. I tillegg til at flere hundre ansatte drifter butikkene ved hjelp av RMA-Teknologi.