Stiftelsen Livsglede for Eldre

Livsgleden sikret!

Del
Stiftelsen Livsglede for Eldre er glade for at Solberg-regjeringen med videreføring av tilskudd på 9,5 millioner, ønsker å videreføre sertifiseringsordningen av livsgledehjem, og ser nytten av denne satsingen.

Ordningen videreføres i Kompetanseløft 2025, og dette vil sikre arbeidet med å hjelpe kommunene med å gjennomføre et systematisk og godt livsgledearbeid i sine institusjoner. Det gjøres fra før svært mye og godt arbeid på dette området i kommunene, og en sertifisering vil gi det blikket utenfra som trengs for å kvalitetssikre dette arbeidet. Mange kommuner har allerede gjennomført en slik sertifisering.

Livsglede for Eldre jobber også med et pilotprosjekt med å sertifisere hjemmetjenestene i kommunene, noe som vil kvalitetssikre livsgledearbeidet for hjemmeboende eldre i kommunene. Dette er helt i tråd med Leve hele Livet-reformen.

Livsglede for Eldre er også fornøyd med forslaget om å øke momskompensasjonsordningen til frivillige og ideelle organisasjoner til 1,8 milliarder, men er ikke tilfreds før mva er dekket fullt ut, slik mange politiske partier nå etter hvert går inn for.

Kontakter

Marianne Bremnes
Generalsekretær Livsglede for Eldre
E-post: marianne@livsgledeforeldre.no
Mobil: 971 85 848

Bilder

Om Stiftelsen Livsglede for Eldre

Stiftelsen Livsglede for Eldre
Stiftelsen Livsglede for Eldre
Markensgate 35
4612 Kristiansand

934 98 500http://www.livsgledeforeldre.no
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye