Stiftelsen Livsglede for Eldre

Frøydis Høyem blir ny statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

Del
Frøydis Høyem (64) fratrer sin stilling i stiftelsen Livsglede for Eldre, og blir statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

Frøydis Høyem har siden 2017 jobbet som veileder og sertifisør for Livsgledehjem i Stiftelsen Livsglede for Eldre. Livsglede for Eldre er en folkehelseorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning som sikrer at de psykososiale behovene til beboere ved virksomheter med heldøgns eldreomsorg ivaretas systematisk.

Hennes kompetanse vil bli svært nyttig både for regjeringen, hvor Frøydis skal jobbe med reformen Leve hele livet. Reformen skal sikre at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Frøydis tiltrer sin nye stilling med høy kompetanse og lang erfaring fra fagfeltet eldre- og folkehelse.

Generalsekretær Marianne Bremnes uttaler at helseminister Bent Høie nå vil få en svært dyktig statssekretær i det videre arbeidet med Leve Hele Livet-reformen (også kalt eldrereformen), og at dette er en fjær i hatten for Stiftelsen Livsglede for Eldre.

Kontaktperson:
Marianne Bremnes
Generalsekretær Livsglede for Eldre
E-post: marianne@livsgledeforeldre.no
Mobil: 971 85 848

Bilder

Om Stiftelsen Livsglede for Eldre

Stiftelsen Livsglede for Eldre
Stiftelsen Livsglede for Eldre
Markensgate 35
4612 Kristiansand

934 98 500http://www.livsgledeforeldre.no
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye