Nye Veier

Nye Veier og Risa AS har gjennomført sin første felles ledelsesbefaring på drift og vedlikehold

Del
Tidlig i desember gjennomførte ledelsen i Nye Veier og Risa AS sin første felles ledelsesbefaring. Tema var ivaretakelse av HMS i arbeidet med drift, vedlikehold og trafikantnytte.

-Nye Veier gjennomfører ledelsesbefaringer på anleggsprosjektene våre. Vi har gjennomført felles vernerunder sammen med entreprenørene på deres respektive anlegg. Det er naturlig at vi også gjennomfører ledelsesbefaringer i driftsfasen. Det er ulike HMS- og sikkerhetsutfordringer i utbyggings- og driftsfase som vi må overvåke og ta tak i. Nye Veier har åpnet to strekninger og en delstrekning i 2019 og denne ledelsesbefaringen er den første i rekken der vi er i driftsfase. Risa AS skal måles på veiens oppetid, tilstand og trafikksikkerhet som jo er viktig for veibrukerne, sier Anette Aanesland, konstituert administrerende direktør i Nye Veier.

Ledelsesbefaringen ble gjennomført på Risa AS sitt riggområde på Slotta i Tvedestrand. Her har Risa både verkstedhall, saltlager og maskiner for brøyting og vedlikeholdstiltak på og ved veien. Lokaliseringen er hensiktsmessig siden Risa AS i Nye Veier sitt E18-utbyggingsområde har oppdrag både på E18 Tvedestrand-Arendal og E18 Rugtvedt-Dørdal.

-Fra Risa AS sin side opplever vi at det er godt samspill med Nye Veier og at de har vilje til å finne løsninger. Vi har rigget opp organisasjonen for å ivareta drift og vedlikeholdet på de strekningene der veien er åpnet. Også på HMS må vi ha en god utvikling i bransjen med drahjelp fra kunden. Noe av det vi er opptatt av er å sikre dokumentert opplæring på alt nytt utstyr, sier Bjørn Risa, Daglig leder.

Det var tidligere i år at Nye Veier og Risa AS signerte kontrakten på drift og vedlikehold av alle strekninger Nye Veier åpner i en femårs-periode. Kontrakten har en kostnadsramme på 500 millioner kroner. Når femårskontrakten nærmer seg slutt, vil Risa AS ha ansvaret for drift av totalt 125 kilometer motorvei, dersom opsjonen i kontrakten trer inn.

- På denne tiden av året er det vinterdriften som er viktig slik at veien er trafikksikker, bar og har en oppetid på minst 99%. Folkene våre vurderer kontinuerlig hva som er ‘nok salt på vei’ for å redusere saltforbruket. Det har både en kostnadsside og en klimaside. Vi må bruke faglig skjønn for å finne riktig mengde salt, men det er også muligheter for mer automatisering ved blant annet mer bruk av sensorteknologi for å optimalisere saltforbruk og valg av type salttiltak, sier Erlend Aksnes, prosjektleder for drift og vedlikehold i Risa AS.

-Det er krav i kontrakten til program for lærlinger og lærlingetimer som vi skal overholde. Det er ikke mulig å ta fagbrev innen drift og veivedlikehold og bekymringsfullt at det ikke er så god rekruttering til faget. Vi trenger tilskudd av faglærte innen drift og vedlikehold og har et samarbeid med opplæringskontorene, blant annet i Aust-Agder, sier Risa og Aksnes.

Det ligger et potensiale i å redusere strømforbruk på lys i tunnelene. Risa/Traftec ser på ulike typer sparetiltak som ikke betyr dårligere lys for bilisten, men mer riktig og bedre belysning som i større grad hensyntar utvendige lysforhold. Ved hendelser på veien har variable skilt for arbeidsvarsling gitt en effektiv, og ikke minst sikrere hverdag for Risa sine folk når farten skal reduseres fra 110 km/t.

- Det sies at det er farlig å bygge vei, men enda farligere å vedlikeholde veien. Det kan være mye sannhet i den påstanden. Vi har i dag nok kunnskap, teknologi og lovverk til å gjøre det riktig første gang. Fra vår side er vi mest opptatt av åpen og god rapporteringskultur. Vi ønsker at våre samarbeidsparter skal få gode rutiner til å lære av egne system og egne uønskede hendelser, helst før de materialiseres til mer alvorlige uønskede hendelser. God rapportering er en god indikator på godt HMS-arbeid, sier Sigrid Hansen-Tangen, direktør for HMSK i Nye Veier.

For strekningen E18 Tvedestrand-Arendal som åpnet 2. juli var oppstart av driftskontrakten 16.september. For nye E18 Rugtvedt-Dørdal som åpent 2.desember klokka 12 var det oppstart av driftskontrakten fra samme tidspunkt. Kontrakten omfatter både drift, vedlikehold og elektro og Risa AS har signert kontrakt med Traftec AS som ivaretar elektroarbeidene. De er samlokalisert på Slotta og ser store fordeler med det.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Erlend Aksnes, prosjektleder for drift og vedlikehold i Risa AS
Erlend Aksnes, prosjektleder for drift og vedlikehold i Risa AS
Last ned bilde
Last ned bilde
Inne på brakkeriggen på Slotta i Tvedestrand
Inne på brakkeriggen på Slotta i Tvedestrand
Last ned bilde
Representanter fra Nye Veier og Risa AS som deltok på ledelsebefaringen
Representanter fra Nye Veier og Risa AS som deltok på ledelsebefaringen
Last ned bilde
Risa sin HMS-tavle på brakkeriggen
Risa sin HMS-tavle på brakkeriggen
Last ned bilde
Skilt på Risa sitt verkstedlager, Slotta i Tvedestrand
Skilt på Risa sitt verkstedlager, Slotta i Tvedestrand
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye