Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Alle breane som NVE måler smeltar tilbake

Del
I 2019 har alle dei 36 breane som NVE måler fronten på trekt seg tilbake. Breen med størst tilbakegong, Gråfjellsbrea, har trekt seg tilbake 82 meter på 1 år, og 584 meter på 10 år.

- Mange norske brear hadde ein vekstperiode på 1990-talet, men etter år 2000 har alle breane minka, seier Hallgeir Elvehøy, glasiolog i NVE.

Dei siste 10 åra har dei målte breane gått tilbake 197 meter i gjennomsnitt. Grunna lokal topografi kan variasjonen kan vere stor, sjølv for brear som ligg ganske nær kvarandre. Gråfjellsbrea og Svelgjabreen er 2 brearmar frå Folgefonna. Gråfjellsbrea har gått tilbake 584 meter sidan 2009, medan Svelgjabreen har gått tilbake 39 meter.

- Breane i Noreg har den same utviklinga som breane i resten av verden. Årsaka til at breane trekk seg tilbake er at massebalansen, - forholdet mellom kor mykje snø som legg seg på breen i løpet av vinteren og kor mykje snø og is som smeltar om sommaren, - har vore negativ i lengre tid. Dei 10 breane der vi måler massebalanse har i gjennomsnitt minka om lag 16 meter i tjukkleik sidan år 2000, forklarer Hallgeir Elvehøy.

Dei 8 breane som måles rundt Jostedalsbreen har i snitt trekt seg tilbake 23 meter. Nigardsbreen i Luster har gått tilbake 81 meter i år, og 504 meter tilbake i løpet av dei siste 10 åra. Breane som har vorte målt samanhengande i 10 år har i gjennomsnitt trekt seg tilbake 278 meter dei siste 10 åra.

Dei 10 breane som måles i Jotunheimen har i snitt trekt seg tilbake 17 meter i år. Mjølkedalsbreen ved Eidsbugarden har gått tilbake 31 meter i år, og 216 meter dei siste 10 åra. Dei siste 10 åra har dei målte breane i snitt vorte 139 meter kortare.

8 brear som måles i Hardanger har i snitt gått 35 meter tilbake i år. Gråfjellsbrea på vestsida av Folgefonna har gått 82 meter tilbake og 584 meter tilbake i løpet av dei siste 10 åra. I snitt har dei målte breane trekt seg tilbake 169 meter dei siste 10 åra.

10 målte brear i Nord-Noreg har trekt seg tilbake. Dei 7 breane med samanhengande målingar har i snitt trekt seg tilbake 226 meter dei siste 10 åra.

I Nordland har 6 brear i snitt trekt seg tilbake 33 meter i år. Engabreen, ein nordleg utløpar frå Svartisen, har trekt seg tilbake 61 meter i år, og 332 meter tilbake i løpet av dei siste 10 åra. 3 brear har i snitt gått tilbake 270 meter dei siste 10 åra.

I Nord-Troms og Vest-Finnmark har 4 brear i snitt trekt seg tilbake 20 meter i år. Steindalsbreen i Lyngen har trekt seg tilbake 48 meter i år og 202 meter dei siste 10 åra. Breane har i snitt gått tilbake 192 meter dei siste 10 åra.

Midlare tilbakegong for dei 36 breane er 25 meter. Dei 36 breane som vart målt i 2019 utgjer om lag 14 prosent av brearealet i Noreg.

Nøkkelord

Kontakter

Senioringeniør Hallgeir Elvehøy, tlf. 924 46 189
Seksjonsjef Rune Engeset, tlf. 990 38 868

Bilder

Jostein Aasen i NVE framfor Stigaholtbreen. Brefronten har smelta 117 meter tilbake dei siste ti åra. Maling på steinen viser punktet som brefronten målast fra. Foto: Hallgeir Elvehøy, NVE
Jostein Aasen i NVE framfor Stigaholtbreen. Brefronten har smelta 117 meter tilbake dei siste ti åra. Maling på steinen viser punktet som brefronten målast fra. Foto: Hallgeir Elvehøy, NVE
Last ned bilde
Fronten av Nigardsbreen i 2017. Brefronten har trekt seg tilbake 162 meter sidan bildet ble tatt. Foto: Hallgeir Elvehøy, NVE
Fronten av Nigardsbreen i 2017. Brefronten har trekt seg tilbake 162 meter sidan bildet ble tatt. Foto: Hallgeir Elvehøy, NVE
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye