• Pressemeldinger og nyheter
  • Børsmeldinger
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Motvind Norge

Rekordstor giverglede til reindrifta20.10.2020 13:50:08 CEST | Motvind Norge

Givergleden blant det norske folk er fantastisk. Spleisen til reindriftssamene som er utsatt for Øyfjellet vindkraftverk, har i formiddag passert 850 000 kroner. Folk vil ikke at Jillen Njaarke reinbeitedistrikt skal stå alene mot internasjonale selskap som Eolus Wind, Aquila Capital, Rabobank og Alcoa og måtte betale deres saksomkostninger på 1,7 millioner. 1,7 millioner tilsvarer verdien av hele flokken, og dermed livsgrunnlaget, til en reindriftsfamilie.
Color Line

Color Line reduserer produksjonen mellom Oslo og Kiel20.10.2020 12:00:12 CEST | Color Line

Gjenåpningen av samfunnet etter Covid-19 vil ifølge myndighetene ta tid og smittesituasjonen både internasjonalt og nasjonalt er fortsatt svært krevende. Mot denne bakgrunnen har Color Line besluttet å redusere kapasiteten mellom Oslo og Kiel. Fra 4. november vil MS Color Magic seile i en tilpasset fartsplan med gods og passasjerer. Passasjerene vil være om bord under hele reisen uten å gå i land i Kiel. Ilandstigning vil først skje ved retur Oslo.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>