Color Line

Color Line – 300 verftsarbeidere i sving på Color Hybrid

Del
I dag markerte Color Line og Ulstein Verft offisielt startskuddet for utrustingen av verdens største plug-in hybrid skip. 300 verftsarbeidere er i gang om bord, og i desember blir det flere. Color Line har investert over 1,2 milliarder kroner i skipet. Byggingen gir ringvirkninger i form av nye arbeidsplasser, økt verdiskaping, samt at det gir teknologiske «spillovers» på andre deler av den maritime klyngen i Norge. Total sysselsettingseffekt er beregnet til ca 950 årsverk.
Color Hybrid i Sandefjord havn.  Illustrasjon/foto: Plompmozes/Arild Danielsen/Color Line
Color Hybrid i Sandefjord havn. Illustrasjon/foto: Plompmozes/Arild Danielsen/Color Line

Color Line –300 verftsarbeidere i sving på Color Hybrid 

I dag markerte Color Line og Ulstein Verft offisielt startskuddet for utrustningen av verdens største plug-in hybrid skip. 300 verftsarbeidere er i gang om bord, og i desember blir det flere. Color Line har investert over 1,2 milliarder kroner i skipet. Byggingen gir ringvirkninger i form av nye arbeidsplasser, økt verdiskaping samt at det gir teknologiske spill-overs på andre deler av den maritime klyngen i Norge. Total sysselsettingseffekt er beregnet til ca 950 årsverk.

Investeringer bidrar til omstilling

Siden etableringen av Color Line 1990 har selskapet styrket sin konkurranseevne de senere årene gjennom investeringer på over ni milliarder kroner i en moderne, kostnadseffektiv og miljøtilpasset flåte.

– Selskapets vilje og evne til omstilling har vært en viktig driver i utviklingen av selskapet. Om vel et halvt år vil dette praktfulle skroget fremstå som et flaggskip for miljø og innovasjon for hele den maritime næringen i Norge», sa konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line under kick-off på Ulstein Verft.

Ringvirkninger i form av arbeidsplasser, verdiskaping og teknologiske spill-overs

300 verftsarbeidere sto klare til arbeidstart da skipet ankom verftet i Ulsteinvik. I desember ansetter verftet flere.

– Når Color Line velger Ulstein Verft til byggingen av Color Hybrid, gir det store ringvirkninger for underleverandører og samarbeidspartnere regionalt og nasjonalt. Bare på Ulstein Verft vil 400-500 personer være involverte i dette prosjektet. Hver arbeidsplass i verftsindustrien generer 5-6 arbeidsplasser i privat og offentlig sektor, noe som igjen skaper grunnlaget for en levedyktig region, og ikke minst gir betydelige skatteinntekter for stat og kommuner, understreket konsernsjef Gunvor Ulstein i Ulstein Group.

70 prosent av underleverandørene er norske

Når skipet blir levert til Color Line neste sommer vil ca 70% av de viktigste leverandørene komme fra den maritime klyngen i Norge. Hovedmotorer, propeller, navigasjon, gir, batteri, tavler og elektronikk er noen av delene som blir produsert i Norge Sentrale leverandører er Kongsberg Maritime, Siemens, Brunvoll, Rolls Royce og Telenor Maritime.

En verdiskapings- og ringvirkningsanalyse fra Menon Economics beregner totalt sysselsettingseffekt å være nærmere 950 årsverk og total verdiskapingseffekt estimeres til omtrent 840 millioner kroner. I tillegg til dette kommer innovasjon og kunnskapsutvikling hos alle som er involvert i prosjektet som bidrar til å forsterke den maritime klyngens fokus på det grønne skiftet og fremtidig konkurransekraft.

Eneste norske rederi

Color Line er det eneste norske rederiet i den internasjonale passasjer- og skipstrafikken til og fra Norge med skip i norsk register, med norsk hovedkontor og med norsk eierskap.

Fakta om Color Hybrid

Ringvirkninger av Color Lines hybridskip - rapport 

Se skipet bygges del for del. Komplett video av byggingen av skroget til Color Hybrid

Kontakter

Bilder

Color Hybrid i Sandefjord havn.  Illustrasjon/foto: Plompmozes/Arild Danielsen/Color Line
Color Hybrid i Sandefjord havn. Illustrasjon/foto: Plompmozes/Arild Danielsen/Color Line
Last ned bilde
Helge Orten, leiar for Mørebenken og for Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.
– Dette er ein stor dag for oss som jobbar med transport. Eg vil heidre desse modige aktørane som har tort å ta modige beslutningar, som styrkar den maritime klynga. Det er vel ikkje tilfeldig at kontrakten hamna i Ulsteinvik, i kjernen av den maritime klynga på Nordvestlandet. Noreg er ein sterk sjøfartsnasjon, med ein leiande posisjon på å utvikle miljøvenlege fartøy. Med ei slik omstillingsevne, vil det kunne bli skapt mange nye spennande arbeidsplassar knytt til grøn skipsfart.
Helge Orten, leiar for Mørebenken og for Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. – Dette er ein stor dag for oss som jobbar med transport. Eg vil heidre desse modige aktørane som har tort å ta modige beslutningar, som styrkar den maritime klynga. Det er vel ikkje tilfeldig at kontrakten hamna i Ulsteinvik, i kjernen av den maritime klynga på Nordvestlandet. Noreg er ein sterk sjøfartsnasjon, med ein leiande posisjon på å utvikle miljøvenlege fartøy. Med ei slik omstillingsevne, vil det kunne bli skapt mange nye spennande arbeidsplassar knytt til grøn skipsfart.
Last ned bilde
Konsernsjef Gunvor Ulstein og konsernsjef Trond Kleivdal i dokken verftet. Bilde: Ulstein Verft
Konsernsjef Gunvor Ulstein og konsernsjef Trond Kleivdal i dokken verftet. Bilde: Ulstein Verft
Last ned bilde
Bjørn Røren, tillitsvald Ulstein:
Med denne kontrakten vart Ulstein Verft sikra arbeid i fleire år. Det er veldig bra at Color Line valte å bygge i Noreg, og at dei valde Ulstein Verft. Dette gir ei svært stor verdiskaping, og tilfører oss ny kompetanse. Sysselsettingseffekten er stor. Dette er eit unikt skip, med hybrid og batteri, men også varmemagasin, og gir ein svært positiv miljøfaktor. 
Bilde: Ulstein Verft,
Bjørn Røren, tillitsvald Ulstein: Med denne kontrakten vart Ulstein Verft sikra arbeid i fleire år. Det er veldig bra at Color Line valte å bygge i Noreg, og at dei valde Ulstein Verft. Dette gir ei svært stor verdiskaping, og tilfører oss ny kompetanse. Sysselsettingseffekten er stor. Dette er eit unikt skip, med hybrid og batteri, men også varmemagasin, og gir ein svært positiv miljøfaktor. Bilde: Ulstein Verft,
Last ned bilde
Skroget i dokken og klar for neste etappe som er utrustningen. Foto: Ulstein Verft
Skroget i dokken og klar for neste etappe som er utrustningen. Foto: Ulstein Verft
Last ned bilde
300 verftsarbeidere arbeider med utrustningen av Color Hybrid på Ulstein Verft. Foto: Ulstein Verft.
300 verftsarbeidere arbeider med utrustningen av Color Hybrid på Ulstein Verft. Foto: Ulstein Verft.
Last ned bilde
Color Hyrbid til kai ved Ulstein Verft. Foto: Ulstein Verft
Color Hyrbid til kai ved Ulstein Verft. Foto: Ulstein Verft
Last ned bilde
Verftsarbeidere tok i mot skroget på kaien. Foto: Ulstein Verft.
Verftsarbeidere tok i mot skroget på kaien. Foto: Ulstein Verft.
Last ned bilde
Tauebåten avslutter slepet ved å plassere skroget i dokken på Ulstein Verft. Foto: Ulstein Verft
Tauebåten avslutter slepet ved å plassere skroget i dokken på Ulstein Verft. Foto: Ulstein Verft
Last ned bilde
Skroget til verdens største plug-in hybrid skip på plass ved Ulstein Verft. Foto: Ulstein Verft
Skroget til verdens største plug-in hybrid skip på plass ved Ulstein Verft. Foto: Ulstein Verft
Last ned bilde
Color Hybrid i Strømstad havn. Illustrasjon/foto: Plompmozes/Arild Danielsen/Color Line
Color Hybrid i Strømstad havn. Illustrasjon/foto: Plompmozes/Arild Danielsen/Color Line
Last ned bilde

Dokumenter

Om Color Line

Color Line
Color Line
PB 1422 Vika
0115 Oslo

22 94 44 00http://www.colorline.no

Color Line AS er Norges største og et av Europas ledende cruise- og transportrederier, med rundt 2 000 ansatte i fire land. Color Line har en årsomsetning på over NOK 5 milliarder, og frakter årlig om lag 3,8 millioner reisende, 900 000 personbiler og 180 000 fraktenheter til og fra Norge. Rederiet har en flåte på syv skip, og operer fire internasjonale fergelinjer mellom syv havner i Norge, Tyskland, Danmark og Sverige. Color Line er i dag det eneste rederiet i den internasjonale passasjer- og godstransporten mellom Norge og utlandet med alle skip i norsk skipsregister og med norsk hovedkontor, og har som visjon å bli «Europas beste rederi innen cruise og transport». Color Line skal være en pådriver for bærekraftige løsninger og grønn omstilling

Følg pressemeldinger fra Color Line

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Color Line på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Color Line

Color Line effektiviserer deler av den operative driften på linjene Sandefjord-Strømstad og Oslo-Kiel3.11.2022 11:30:15 CET | Pressemelding

Som følge av høye energikostnader, makroøkonomisk usikkerhet og svekkede rammebetingelser, har Color Line besluttet å avslutte driften av Color Viking på ruten Sandefjord-Strømstad og frakteskipet Color Carrier på ruten Oslo-Kiel. Rederiet vil søke å minimere antall overtallige gjennom omplassering til øvrige skip i flåten og ved tilbud om frivillige ordninger.

Color Lines resultater tilbake på normalnivå i første halvår 202230.8.2022 14:02:53 CEST | Pressemelding

Color Lines resultater tilbake på normalnivå i første halvår 2022 Color Lines driftsinntekter var på NOK 2,2 milliarder og driftsresultatet på NOK 238 millioner i første halvår 2022. Dette er på linje med et normalår til tross for pandemipåvirkning i starten av året, høye drivstoffpriser og prisstigning. Resultatet er drevet av positiv utvikling i etterspørsel, økte billettinntekter, gode kundeverdier og et stabilt fraktmarked.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye