UiO - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Elbildeling: En nisje i nisjen

Del
En nylig levert masteroppgave retter søkelyset mot kombinasjonen av to typiske trender innen transportsektoren for tiden: Bildeling og fossilfrie biler. Til tross for at konseptet bildeling allerede har eksistert i flere tiår, kan det sies å være en nisje fordi det fremdeles bare appellerer til en bestemt gruppe mennesker og ikke til befolkningen generelt.

Oppgaven ser på den norske elbildelingstjenesten Move About. Move About kombinerer helelektriske biler med bildeling i en elbilby som Oslo og i en bildelingsby som Göteborg. 

Funnene viser at bildelingstjenester mest sannsynlig vil oppleve oppskalering etter hvert. Fenomenet vil både modnes og bli akseptert blant befolkningen i tiden framover, samt at den teknologiske utviklingen vil fortsette å fremme bildeling i framtiden.

Loakle forhold som politisk støtte, en kritisk masse av brukere, og hvorvidt forbukerene opplever tjenesten som bildelingsløsningene oppleves som trygt, smart, effektivt og enkel påvirker muligheten til dette markedet.

Ta gjerne kontakt for å få hele oppgaven tilsendt.

Kontakter

Om UiO - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

UiO - Det samfunnsvitenskapelige fakultet
UiO - Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Moltke Moes vei 31
0851 Oslo

+47 22 85 62 64http://www.sv.uio.no/

Følg pressemeldinger fra UiO - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det samfunnsvitenskapelige fakultet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UiO - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Å være sengeliggende under koronainfeksjon henger sammen med alvorlige langtidsplager27.10.2023 08:08:57 CEST | Pressemelding

Forskere har kartlagt forekomsten av langvarige plager hos voksne inntil to år etter koronainfeksjon. De med mest alvorlig sykdomsforløp, målt gjennom antall dager man er sengeliggende etter COVID-19 smitte, ble hardest rammet. Forskerne fant ingen økt forekomst av langvarig covidsymptomer hos personer som ikke hadde vært sengeliggende i det hele tatt under sykdomsforløpet.

Oslo Chronic Fatigue Consortium utfordrer konvensjonelle oppfatninger om kroniske utmattelsessyndromer og post-covid-tilstander.25.9.2023 09:36:51 CEST | Pressemelding

Oslo Chronic Fatigue Consortium, en sammenslutning av forskere, klinikere og pasientrepresentanter, utfordrer den rådende oppfatningen om at kroniske utmattelsessyndromer, inkludert CFS/ME og post-covid-tilstander, er uhelbredelige sykdommer. I stedet presenterer konsortiet et syn, som støttet av forskning, gir nytt håp for pasienter som lider av disse tilstandene.

Oslo Chronic Fatigue Consortium Offers a Fresh Perspective on Chronic Fatigue Syndromes and Post-Covid Conditions24.9.2023 11:54:39 CEST | Press release

The 'Oslo Chronic Fatigue Consortium,' comprising a dedicated group of researchers, clinicians, and patient representatives, is challenging the prevailing notion that chronic fatigue syndromes, including CFS/ME and post-covid conditions, are incurable diseases. Instead, they present a view, backed by research, that brings new hope to patients suffering from these conditions.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom