Landbruks- og matdepartementet

Undersøker antibiotikaresistens i norsk natur

Del
Økt bruk av antibiotika fører til at flere bakterier blir resistent mot antibiotika. Nå undersøker forskningsinstitutter hvordan bakterier sprer seg i norsk natur.
– Antibiotikaresistens er ein av dei største globale helsetruslane i vår tid, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale under FNs mat- og landbruksorganisasjon sin generalforsamling i fjor. Foto: Landbruks- og matdepartementet.
– Antibiotikaresistens er ein av dei største globale helsetruslane i vår tid, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale under FNs mat- og landbruksorganisasjon sin generalforsamling i fjor. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Antibiotika blir brukt i helse-, industri-, husdyr-, og oppdrettsnæringen. Det betyr for eksempel at gjødsel som blir brukt på jordene kan inneholde antibiotika.  

Forskere har undersøkt tolv ulike arter i norsk natur for å finne ut om de inneholder antibiotikaresistente bakterier. Resultatet var negativt for nesten alle de 219 prøvene. To prøver fra løvetann og skogsmaur ga utslag på et svært lavt nivå. Norsk institutt for bioøkonomi opplyser at utslaget kan være naturlige varianter av antibiotikaresistente bakterier eller forurensing fra forskningslaboratorier.  

Norske forskningsinstitusjoner i internasjonale samarbeid

Veterinærinstituttet har fått EU-midler for å undersøke hvordan antibiotikaresistens kan forebygges, kontrolleres og bekjempes. Instituttet er med i et samarbeidsprosjekt som ledes av Sveriges landbruksuniversitet og involverer partnere fra flere land. 

Norge tar lederrolle for å bekjempe antibiotikaresistens

I 2017 satt regjeringen antibiotikaresistens på dagsorden under Nordisk Ministerråd, og annonserte at Norge tar en lederrolle for å bekjempe antibiotikaresistens. Norge skal ha en tydelig stemme i arbeidet mot antibiotikaresistens i FN, EU, og Norden. Regjeringen setter tydelige mål for å redusere antibiotikabruken og vil ta en lederrolle i arbeidet med å kutte forbruket av antibiotika globalt.

Det nordiske samarbeidet tar spesielt for seg:

  • Fremme betydningen av godt forebyggende arbeid, samt redusert og mer riktig bruk av antibiotika.
  • En bedre praksis for foreskriving av antibiotika, uten økonomiske incentiv for den som foreskriver
  • Reservere visse kritiske antibiotika til humant bruk og ikke tillate disse brukt til dyr.

Imponert over norsk innsats for å bekjempe antibiotikaresistens

En delegasjon fra landbruksforvaltningen i Kina besøkte Norge i mars 2018 for å lære om norsk landbruk og vår organisering av matforvaltningen. Delegasjonen var imponert over Norges arbeid for å redusere spredningen av antibiotikaresistente bakterier, og over den gode dyrehelsen i landet.

Hvis du vil se dette innholdet fra www.regjeringen.no, gi ditt samtykke øverst på denne siden. Delegasjonen fra Anhui-provinsen i Kina var i Norge for å lære om norsk landbruk og organisering av matforvaltningen. De var imponert over den gode dyrehelsen her i landet. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Fakta om antibiotikabruk i Norge:

  • Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015 – 2020 ble vedtatt i juni 2015. Strategiens overordnede mål er å redusere den totale bruken av antibiotika, bidra til riktigere bruk og øke kunnskapen om hva som driver utvikling og spredning av resistens.
  • Forekomsten av antibiotikaresistens i bakterier fra dyr og i mat er svært lav i Norge sammenlignet med andre land. Det viste den årlige rapporten av det europeiske mattilsynet EFSA og det europeiske smittevernsenteret ECDC (2017).
  • NORM-VET-rapporten (2017) viser at forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i kylling er blitt enda lavere. Norskprodusert kylling har som tidligere aller lavest forekomst av resistente bakterier i Europa.
  • Mattilsynet har i 2017 tatt ut prøver fra 826 svinebesetninger i Norge. Ingen av prøvene var positive for den varianten av MRSA Norge har kjempet for holde unna norske svinebesetninger i flere år.

Bilder

– Antibiotikaresistens er ein av dei største globale helsetruslane i vår tid, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale under FNs mat- og landbruksorganisasjon sin generalforsamling i fjor. Foto: Landbruks- og matdepartementet.
– Antibiotikaresistens er ein av dei største globale helsetruslane i vår tid, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale under FNs mat- og landbruksorganisasjon sin generalforsamling i fjor. Foto: Landbruks- og matdepartementet.
Last ned bilde
Delegasjonen fra Anhui-provinsen i Kina var i Norge for å lære om norsk landbruk og organisering av matforvaltningen. De var imponert over den gode dyrehelsen her i landet. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Delegasjonen fra Anhui-provinsen i Kina var i Norge for å lære om norsk landbruk og organisering av matforvaltningen. De var imponert over den gode dyrehelsen her i landet. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye