NTNU samfunnsforskning

Påstand om lovbrudd i Stavanger - hva kan vi forvente av SFO?

Del
Foreldre med funksjonshemmede barn i Stavanger protesterer mot ulik og påstått ulovlig praksis for betaling på SFO. Dette er aktualiserer den nasjonale kartleggingen og evalueringen NTNU Samfunnsforskning akkurat starter.

Ifølge juridisk rådgiver i Norsk Forbund for Utviklingshemmende, Ingvild Østerby, kan ikke kommunen kreve betalt for skolefritidsordning etter syvende klassetrinn. Saken, som dere finner mer om i vedlagte lenker, er et eksempel på at SFO fungerer svært forskjellig fra sted til sted og kommune til kommune. Det er få overordnende retningslinjer både hva angår pris, rabattordninger, krav til innhold og kompetanse hos ansatte. Om det skal være foreldrebetaling for barn med særlige behov fra 5. -7. trinn er bare ett eksempel på hva som er overlatt til den enkeltes kommunes skjønn.

NTNU Samfunnsforskning skal i 2018 gjennomføre en nasjonal evaluering av SFO-tilbudet i Norge på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Dette kan være en anledning for redaksjonen til å løfte et tema som engasjerer mange!

Ta kontakt dersom dere vil ta tak i nevnte sak om mulig ulovlig foreldrebetaling i Stavanger kommune og koble dette til overordnede linjer - det er på sistnevnte arena vi kan bidra. Tilbudet som 160 000 norske barn benytter seg av har et uoversiktlig eller manglende regelverk som åpner for forskjellsbehandling, og vi har god oversikt over hvilke krav som finnes eller eventuelt mangler.

http://www.nfunorge.org/Om-NFU/NFU-bloggen/stavanger-krever-ulovlig-og-diskriminderende-betaling/

http://www.nfunorge.org/Om-NFU/NFU-bloggen/stavanger-kommune-krever-ulovlig-foreldrebetaling/

Nøkkelord

Kontakter

Christian Wendelborg, 911 06 644/ Christian.Wendelborg@samfunn.ntnu.no


eller


Joakim Caspersen, 990 19 380/ Joakim. Caspersen@samfunn.ntu.no

Bilder

Om NTNU samfunnsforskning

NTNU samfunnsforskning
NTNU samfunnsforskning
Dragvoll Allé 38 B
7491 Trondheim

73 82 10 00http://www.samforsk.no

Om NTNU Samfunnsforskning:

 • Et av Norges største miljøer for anvendt samfunnsvitenskapelig forskning.
 • Forskere med bakgrunn i samfunnsvitenskap, realfag, teknologi og humaniora.
 • Gjennomfører forskning for ulike typer oppdragsgivere, som forskningsråd, departement og direktorat, bedrifter, næringsorganisasjoner med mer.
 • Organisert i fem ulike avdelinger:
  • Oppvekst og utvikling
  • Studio Apertura
  • Mangfold og inkludering
  • CIRiS - Senter for tverrfaglig forskning i rommet
  • NAPHA – Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.
 • I overkant av 100 ansatte fordelt på vel 80 årsverk.
 • Aksjeselskap eid av NTNU.
 • Etablert som en videreføring av stiftelsen Allforsk i 2004, da den eksternt finansierte forskningsporteføljen i NTNUs randsone ble omorganisert.

Følg pressemeldinger fra NTNU samfunnsforskning

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NTNU samfunnsforskning på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NTNU samfunnsforskning

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye