NTNU samfunnsforskning

Skal forske på spillavhengighet hos unge mellom 10 og 16

Del
- Det er ikke så mange som sliter med avhengighet, men for de få det gjelder, er konsekvensene alvorlige, sier forsker Beate Hygen ved NTNU Samfunnsforskning.

Nå skal forskeren, tilknyttet NTNU Samfunnsforskning, på spillavhengighet hos barn og unge mellom 10 og 16 år.

Forskeren har tidligere ikke bare vært opptatt av de negative konsekvensene av spilling. Siden konsekvensene for de som blir avhengige er såpass alvorlige, mener hun likevel det er viktig.

- Det er noen få som får det vanskelige med for mye spilling. For dem er dette alvorlig. Vi vet for lite om dette i dag, så jeg ønsker å vite mer, sier Hygen.

Kanskje delrapport klar til sommeren  
Forskeren er tildelt 150.000 i forskningsmidler fra Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning, som holder til i Bergen.

Hygen må levere sluttrapport for forskningen innen 30. juni 2020, men hun ser for seg at hun har tall klar allerede kommende sommer, for eksempel ved at hun ser på aldersgruppen 10-14 først, og tar for seg de eldste barna etterpå.

Forskeren ønsker å finne ut hvorfor noen barn utvikler spillavhengighet og konkret hvilke konsekvenser dette kan få.

Hun har satt opp to problemstillinger/hypoteser:

1. Hvilke faktorer øker eller minsker risikoen for at ungdom (10-16 år) utvikler spillavhengighets problemer?

2. Hvilke konsekvenser fører spillavhengighet til?  

Bruker data fra Tidlig trygg i Trondheim  
For å kunne besvare problemstillingene reist over, kommer Hygen til å benytte data samlet inn via den longitudinelle studien Tidlig trygg i Trondheim (TtiT).

Denne studien startet i 2007. Barn født i 2003 og 2004 og deres familier ble rekruttert via helsestasjonen.

Til sammen deltok ca. 1000 barn ved første datainnsamling. Nå 11 år senere er det i underkant av 700 deltakere i studien.

For mer informasjon, kontakt:
Beate Hygen, forsker 2

beate.hygen@samfunn.ntnu.no
Telefon: 918 97 720
Nøkkelord

Kontakter

Beate Hygen, forsker 2


beate.hygen@samfunn.ntnu.no


Telefon: 918 97 720

Bilder

Lenker

Om NTNU samfunnsforskning

NTNU samfunnsforskning
NTNU samfunnsforskning
Dragvoll Allé 38 B
7491 Trondheim

73 82 10 00http://www.samforsk.no

NTNU Samfunnsforskning er et av Norges største miljøer for anvendt samfunnsvitenskapelig forskning, og med en tverrfaglig profil.

Følg pressemeldinger fra NTNU samfunnsforskning

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NTNU samfunnsforskning på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NTNU samfunnsforskning