Landbruks- og matdepartementet

16 kommuner får tilskudd til jordvernstrategi

Del

Landbruksdirektoratet tildeler en million kroner til ni søkere, til sammen 16 kommuner, som nå skal utarbeide jordvernstrategier. Det har vært stor interesse for tilskuddet, og mange gode søknader.

Formålet med å utarbeide kommunale jordvernstrategier er økt kunnskap om jordbruksarealene og økt oppmerksomhet rundt jordvernet. Foto: ©Oskar Puschmann/NIBIO
Formålet med å utarbeide kommunale jordvernstrategier er økt kunnskap om jordbruksarealene og økt oppmerksomhet rundt jordvernet. Foto: ©Oskar Puschmann/NIBIO

– Formålet med å utarbeide kommunale jordvernstrategier er økt kunnskap om jordbruksarealene og økt oppmerksomhet rundt jordvernet. Jeg har forventninger til at disse kommunene på den måten bidrar til å redusere nedbygging av dyrka mark, og at de kan være eksempler for andre kommuner, sier landbruks- og matminister Sandra Borch. – Vi viderefører ordningen slik at det blir mulig for flere kommuner neste år, legger hun til.

Stort utbyggingspress

Søknader som ble prioritert ved årets tildeling er kommuner hvor utbyggingspresset er stort, og kommuner som snart skal rullere kommuneplanen. Ved søknadsfristens utløp var det 47 søknader fra til sammen 54 kommuner, noen søknader omfatter flere kommuner.

Kommunene som får tilskudd:

  • Follo (Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås)
  • Gran (Gran, Lunner, Jevnaker og Nittedal)
  • Ål
  • Melhus
  • Ørsta
  • Østre Toten
  • Ringsaker
  • Bærum
  • Vestvågøy

Jordvernmålet er strammet inn

Det er et nasjonalt mål at den årlige omdisponeringen av dyrka jord ikke skal overstige 3000 dekar, målet skal nås innen 2025. Målet ble fastsatt ved Stortingets behandling av oppdatert jordvernstrategi i 2021.

Bilder

Formålet med å utarbeide kommunale jordvernstrategier er økt kunnskap om jordbruksarealene og økt oppmerksomhet rundt jordvernet. Foto: ©Oskar Puschmann/NIBIO
Formålet med å utarbeide kommunale jordvernstrategier er økt kunnskap om jordbruksarealene og økt oppmerksomhet rundt jordvernet. Foto: ©Oskar Puschmann/NIBIO
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom