Jaktsesongen er alltid den travleste perioden som trenger et lagarbeid på instituttet. På det travleste analyserer vi opptil 1600 analyser i løpet av en dag. Analyse av prøvene er omfattende og foregår i mange steg før endelig prøvesvar foreligger, forteller Benestad.

Hva er prionsykdom?

Skrantesjuke er en prionsykdom hvor feilfoldet protein hoper seg opp i hjernen og forårsaker ødeleggelse. Sykdommen er hundre prosent dødelig for individene som rammes. Hos villrein med klassisk skrantesjuke har det opptrådt smittsomt, mens for sykdommen hos elg og hjort er dagens forståelse at denne er sporadisk.

Sykdommen har aldri vist seg å smitte til menneske, verken fra dyr eller kjøtt,men for å være på den sikre siden, vil kjøtt fra dyr som tester positivt likevel ikke gå inn i matkjeden.

Veterinærinstituttet og Norsk institutt for naturforskning (NINA) overvåker forekomsten av skrantesjuke (CWD) i Norge på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.