Blå Kors

1 av 5 barn synes foreldrene bør drikke mindre

Del

– Dette er en viktig melding til foreldre om at de må reflektere mer over egne drikkevaner, sier generalsekretær Trine Stensen i Blå Kors.

Rundt 1 av 5 barn mellom 8 og 19 år synes foreldrene drikker for mye, og omkring 1 av 6 barn har opplevd ubehag når foreldrene har drukket, ifølge en ny landsdekkende Ipsos-undersøkelse utført på vegne av Blå Kors.

– Dette bekymrer. Det er viktig som foreldre å ta innover seg hvor ubehagelig det kan være for barna når mamma eller pappa endrer adferd. Selv om situasjonen i seg selv er trygg, så skal det ikke så mye alkohol til før barna merker en endring, sier generalsekretær Trine Stensen i Blå Kors.

Undersøkelsen viser at det først og fremst er i helger, høytider og ferier, der barna har behov for å slappe av og ha det hyggelig, at foreldrene drikker for mye. 

–  Det som er hyggelig for voksne, er ikke alltid behagelig for barn. Barnas beskjed må tas på alvor, og foreldre må bli mer bevisste på sammenhengen de er i når de drikker. Det er dessverre slik at evnen  til å se seg selv utenfra reduseres når man er beruset, noe som gjør det desto viktigere å øke bevisstheten rundt dette, forklarer Stensen.

Økning i antall henvendelser under pandemien

Hos Blå Kors Kompasset, som tilbyr terapi og hjelp til barn og unge voksne som har vokst opp i hjem med rus, økte antall henvendelser med over 20 prosent i 2020.

– Vi ser spesielt at det er flere av de unge voksne som måtte flytte hjem igjen under koronaen, som har kontaktet oss for hjelp. Som regel er det ikke før man får ting litt på avstand, at man endelig tør å begynne å bearbeide den grove omsorgssvikten man har blitt utsatt for under oppveksten. 

– I tillegg ser vi at den generelle rusbruken hos dem som allerede drikker mye, har eskalert under koronaen. Dette skyldes blant annet at de praktiske konsekvensene av å drikke har blitt færre fordi foreldrene har vært mer hjemme på grunn av hjemmekontor, sier Stensen.

Frykter mørketall

På bakgrunn av de nye tallene, anslår man at så mange som over 120 000 barn i Norge har opplevd det ubehagelig når foreldrene drikker.

–  Dette er et svært høyt antall, men vi frykter dessverre at antallet er enda høyere. Undersøkelsen ble gjort med samtykke fra foreldrene for barn under 16 år. Sannsynligheten for at foreldre med rusproblemer har samtykket, vil naturligvis være lavere enn hos den generelle befolkningen.  

– Dessuten har man gitt rom i undersøkelsen for at de minste barna kan få hjelp av foreldrene sine. Vi vet at alkohol er et skamfullt og tabubelagt tema og at barn går langt for å beskytte foreldrene. Vi frykter derfor en overrapportering av de positive utfallene og en underrapportert om de negative utfallene, forklarer Stensen. 

Alkohol fortsatt tabulagt 

I undersøkelsen kommer det også frem at halvparten av respondentene ikke har snakket med foreldrene sine om regler rundt eget alkoholbruk.

– Alkohol er et tabulagt tema som kan være svært vanskelig å snakke om. For mange foreldre blir det å snakke med barna sine om drikking, som å snakke om eget alkoholforbruk. Dersom man selv sliter med skyldfølelse fordi man er klar over at man drikker for mye, blir terskelen svært høy, sier Stensen.

Usikkerhet om hvordan man skal snakke med barna og hvor tidlig man bør ta en samtale om alkohol, er også en årsak til at foreldre kvier seg for å bringe opp temaet. 

– Foreldrene har jo ikke lært hva de skal si, og mange er redd for å gjøre feil. Hvordan foreldre skal kommunisere med barna om alkohol, er noe vi i Blå Kors jobber mye med i forebyggingsarbeidet vårt. 

Samtidig svarer 7 av 10 barn at de ønsker strenge og tydelige regler fra foreldrene når det kommer til eget alkoholbruk. Nesten like mange sier også at foreldre ikke bør la unger under 18 år drikke alkohol. 

– Barn liker å være forberedt på situasjoner de vet vil komme. Forskning viser at barn med tydelige rammer drikker mindre og mer hensynsfylt. Så bare det å ha denne praten, kan virke forebyggende i seg selv, avslutter Stensen.

Nøkkelord

Kontakter

Hanne Backe-Hansen, tlf: 95074452, e-post: hanne.backe-hansen@blakors.no

Bilder

Dokumenter

Om Blå Kors

Blå Kors
Blå Kors
Storgata 38
0182 Oslo

22 03 27 40http://www.blakors.no

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet.

Blå Kors eier og driver 54 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Vi har behandlingsinstitusjoner, poliklinisk virksomhet, arbeid for barn og unge, videregående skoler, gatenære tiltak, boligsentre, lokale stiftelser og foreninger med mer.

Følg pressemeldinger fra Blå Kors

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Blå Kors på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Blå Kors

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom