Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

0–24-samarbeidet vinner Bedre stat-prisen 2019

Del

0–24-samarbeidet vinner Bedre stat-prisen 2019 for bedre samordning på tvers. Samarbeidet skal gi utsatte barn og unge et mer helhetlig og tilpasset hjelpetilbud.

Fra venstre: Finansminister Siv Jensen (Frp), Hege Nilssen (Udir), Mari Trommald (Bufdir), Sigrun Vågeng (NAV), Libe Rieber-Mohn (iMDI), Bjørn Guldvog  (Helsedir), Hilde Singsaas (DFØ) Foto: DFØ/Sturlason
Fra venstre: Finansminister Siv Jensen (Frp), Hege Nilssen (Udir), Mari Trommald (Bufdir), Sigrun Vågeng (NAV), Libe Rieber-Mohn (iMDI), Bjørn Guldvog (Helsedir), Hilde Singsaas (DFØ) Foto: DFØ/Sturlason

– Utsatte barn og unge er en sårbar gruppe. Samtidig utgjør de en fremtidig ressurs for samfunnet vårt. Når vi lykkes med å samordne oss på tvers, blir hjelpetilbudet bedre og vi øker muligheten for at flere fullfører skolen, deltar i samfunnslivet og får en varig tilknytning til arbeidslivet, sier finansminister Siv Jensen (Frp)

– Hvis vi greier vi å øke andelen som fullfører i videregående opplæring fra 70 til 80 prosent, vil det alene redusere samfunnets kostnader med om lag 5,4 milliarder kroner for hvert årskull, sa finansministeren da hun delte ut prisen til Utdanningsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Iherdig innsats - stor utfordring
Kilden til mange av utfordringene med å samordne kommunale tjenester finner vi på statlig nivå.

– Bedre samordning er helt nødvendig hvis offentlig sektor skal lykkes med å skape gode tjenester med effektiv ressursbruk. I år har juryen derfor valgt å hedre et initiativ for samordning på tvers av  sektorgrenser og forvaltningsnivåer, sier Hilde Singsaas, som er direktør for Direktoratet for økonomistyring og leder av juryen.

I juryen sitter også Kristin Clemet, Eva Hildrum, Svein Kristensen og Tom Colbjørnsen.

Pris for god styring
Bedre stat-prisen blir delt ut hvert år under Styringskonferansen som Direktoratet for økonomistyring arrangerer. Konferansen er den største fagkonferansen for styring i staten, og har som mål å inspirere og motivere til god styring i statlige virksomheter.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fra venstre: Finansminister Siv Jensen (Frp), Hege Nilssen (Udir), Mari Trommald (Bufdir), Sigrun Vågeng (NAV), Libe Rieber-Mohn (iMDI), Bjørn Guldvog  (Helsedir), Hilde Singsaas (DFØ) Foto: DFØ/Sturlason
Fra venstre: Finansminister Siv Jensen (Frp), Hege Nilssen (Udir), Mari Trommald (Bufdir), Sigrun Vågeng (NAV), Libe Rieber-Mohn (iMDI), Bjørn Guldvog (Helsedir), Hilde Singsaas (DFØ) Foto: DFØ/Sturlason
Last ned bilde
Finansminister Siv Jensen kårer vinneren av årets Bedre stat-prisen Foto: DFØ/Sturlason
Finansminister Siv Jensen kårer vinneren av årets Bedre stat-prisen Foto: DFØ/Sturlason
Last ned bilde
Hilde Singsaas ønsker velkommen til Styringskonferansen 2019, Foto: DFØ/Sturlason
Hilde Singsaas ønsker velkommen til Styringskonferansen 2019, Foto: DFØ/Sturlason
Last ned bilde
Direktør for Direktoratet for økonomistyring, Hilde Singsaas Foto: DFØ/sturlason
Direktør for Direktoratet for økonomistyring, Hilde Singsaas Foto: DFØ/sturlason
Last ned bilde
Salen applauderer vinnerne Foto: DFØ/Sturlason
Salen applauderer vinnerne Foto: DFØ/Sturlason
Last ned bilde
Finansminister Siv Jensen deler ut årets Bedre stat-pris Foto: DFØ/Sturlason
Finansminister Siv Jensen deler ut årets Bedre stat-pris Foto: DFØ/Sturlason
Last ned bilde
Finansminister Siv Jensen deler ut årets Bedre stat-pris Foto: DFØ/Sturlason
Finansminister Siv Jensen deler ut årets Bedre stat-pris Foto: DFØ/Sturlason
Last ned bilde

Lenker

Om Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Karl Johans gate 37B
0162 Oslo

400 07 997http://www.dfo.no

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom regelverksforvaltning, kompetansetiltak, rådgivning og fellestjenester.

Følg saker fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Presseinvitasjon: Blir offentlige beslutninger tatt på godt nok grunnlag?2.3.2020 13:35:32 CETPresseinvitasjon

Politikere og statsforvaltningen tar store og små beslutninger på vegne av fellesskapet hver eneste dag. Beslutninger som påvirker hverdagen til folk og som kan ha store konsekvenser for samfunnet. Beslutninger som påvirker hverdagen til folk og som kan ha store konsekvenser for samfunnet. Vi spør: Er beslutningene tatt på et godt nok grunnlag? Får politikerne gode faglige råd fra forvaltningen og hvordan står det egentlig til med kvaliteten på offentlige utredninger? Vektlegges samfunnsøkonomiske hensyn i stor nok grad i dag?

Presseinvitasjon til frokostseminar: Blir offentlige beslutninger tatt på godt nok grunnlag?20.2.2020 14:12:07 CETPresseinvitasjon

Politikere og statsforvaltningen tar store og små beslutninger på vegne av fellesskapet hver eneste dag. Beslutninger som påvirker hverdagen til folk og som kan ha store konsekvenser for samfunnet. Vi spør: Er beslutningene tatt på et godt nok grunnlag? Får politikerne gode faglige råd fra forvaltningen og hvordan står det egentlig til med kvaliteten på offentlige utredninger? Vektlegges samfunnsøkonomiske hensyn i stor nok grad i dag?

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom