Handel og Kontor i Norge

-Dagens søndagsregulering står seg

Del

Arbeidslivets parter står samlet om at dagens søndagsregulering står seg og bør videreføres. Vesentlige samfunnshensyn taler for en regulering som bevarer søndagen som felles fridag for flest mulig.

Forbundsleder Trine Lise Sundnes
Forbundsleder Trine Lise Sundnes

Utvalget legger til grunn at det ikke er politisk flertall i Norge for en full liberalisering av åpningstidene på søndager og helligdager. Like fullt foreslår et flertall å liberalisere regelverket om åpningstider på søndagene.

-Jeg synes det er beklagelig at flertallet i utvalget konkluderer som de gjør, et forslag som vil bety kroken på døra for søndag som en fortsatt annerledes dag, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes.

Utvalget har samlet kommet til at mer liberale åpningstidsregler på søndager vil ha flere konsekvenser:

• Flere må på jobb på søn- og høgtidsdager, og flere må jobbe deltid i butikkene.
• Utslippene av klimagasser fra varehandelen vil kunne øke, primært på grunn av flere arbeidsreiser.
• Full liberalisering av åpningstidene kan føre til større konkurranse og svekket lønnsomhet for distriktsbutikkene fordi søndagen er en dag da folk stort sett har fri og dermed kan storhandle i tettstedene.

En mer liberal regulering av åpningstidene på søn- og høgtidsdager kan ha samfunnsøkonomiske konsekvenser, men dette har det ikke vært mulig å tallfeste.

-Jeg setter min lit til at Stortingsflertallet støtter arbeidslivets parter og med det setter en stopper for høyresidens liberaliseringsiver. Det vil også være god likestillingspolitikk, avslutter Sundnes.

Vedlegg; Mindretallet særmerknader (kap. 9.5/9.6) fra representantene Harald Jachwitz Andersen (Virke), Bjørn Næss (NHO) og Trine Lise Sundnes (HK i Norge).

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Forbundsleder Trine Lise Sundnes
Forbundsleder Trine Lise Sundnes
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Handel og Kontor i Norge

Handel og Kontor i Norge
Handel og Kontor i Norge
Torggata 12
0181 Oslo

+47 23 06 11 80http://www.hkinfo.no/

HK i Norge ble stiftet i 1908, på dette tidspunktet var det 2.175 medlemmer. HK i Norge er i dag LOs tredje største forbund med over 76.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer innen: handels-, industri-, håndverk-, luftfart-, forlag-, kontor-, administrasjon-, finans- og servicevirksomhet.

Følg saker fra Handel og Kontor i Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Handel og Kontor i Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Handel og Kontor i Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom