Naturvernforbundet

– Altfor høye jaktkvoter på ulv

Del

Rovviltnemndene har gitt tillatelse til felling av inntil 57 ulver i vinterens ulvejakt. Det er langt flere enn antall ulver som er registrert i Norge. – Jaktkvotene er altfor høy. Ulven hører hjemme i norsk natur, og vi kan ikke skyte flere ulver enn det som er registrert i Norge, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet. Foto: Fartein Rudjord.
Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet. Foto: Fartein Rudjord.

Den 1. desember starter jakten på ulver utenfor ulvesonen. Rovviltnemndene har bestemt at inntil 31 ulver kan skytes, og jakten pågår til 31. mai i 2023. I tillegg har rovdyrnemndene vedtatt at inntil 26 ulver i til sammen fire familiegrupper skal kunne skytes inne i ulvesona. Denne jakten starter 1. januar og varer til 15. februar.

Til sammen kan altså inntil 57 ulver bli skutt i Norge i vinter. Per 31. mars var det kun kjent 30-31 helnorske levende ulver i Norge. Når kvotene settes, er det disse tallene som skal legges til grunn. Vedtakene er gjort av åtte ulike rovdyrnemnder.

Vil ramme ulvene hardt

Naturvernforbundet mener at kvotene er altfor høye og har påklaget saken til Klima- og miljødepartementet.

– Hvis kvotene ikke endres, vil det ramme de norske ulvene hardt. Ulven er kritisk truet, og Norge har forpliktet seg til å ta vare på bestanden, både gjennom eget lovverk og Bern-konvensjonen, sier Gulowsen.

Naturvernforbundet er forundret over at det ikke er foretatt en overordnet vurdering av jaktkoten opp mot hva bestanden kan tåle. Hverken rovviltnemndene eller Klima- og miljødepartementet har gjort en slik vurdering.

– Den samlede belastningen blir altfor stor når 57 dyr av en kjent helnorsk bestand på 30-31 ulver vedtas skutt, sier Gulowsen.

Regner med døde dyr

Både rovdyrnemndene og KLD hevder at hvert enkelt kvotevedtak «ikke vil true bestandens overlevelse». Dette på tross av at total jaktkvote er satt nesten dobbelt så høyt som det antall helnorske ulver som vi kjenner til. Nemndene benytter også bruttotall i forskernes overvåkingsrapport uten å trekke fra alle de ulvene, familiegruppene og revirmarkerende parene som er skutt siste året. 

– Man kan ikke regne med døde dyr som del av bestanden når kvotene skal settes. Dette har Naturvernforbundet påpekt flere ganger. Det er på tide at kvotene settes på grunnlag av tallet på levende ulver, sier Gulowsen.

Ved siste offisielle registrering 31. mars i år lå den norske ulvebestanden under Stortingets vedtatte mål (www.rovdata.no 01.06. 2022). Status var kun to helnorske familier og 5,5 familier inkludert grenseflokker. Stortingets vedtatte bestandsmål er 4-6 familier, hvorav minst tre helnorske. Levende ulver per 31. mars var kun 30-31 dyr med helnorsk tilhold. Av familiegrupper var det to helnorske og 7 grensefamilier i live, noe som totalt utgjør 5,5 familiegrupper, siden grensefamilier teller 0,5. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet. Foto: Fartein Rudjord.
Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet. Foto: Fartein Rudjord.
Last ned bilde

Om Naturvernforbundet

Naturvernforbundet
Naturvernforbundet
Mariboes gate 8
0183 Oslo

(+47) 23 10 96 10https://naturvernforbundet.no/

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 37 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. 

Følg pressemeldinger fra Naturvernforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturvernforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturvernforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom