UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Magnar Ødegårduniversitetslektor

Universitetslektor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO.

90629218magnar.odegard@isp.uio.no