Nye Veier
Nye Veier

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, skaper effektive bo- og arbeidsmarkeder og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Følg våre prosjekter på facebook:

E39 Sørvest

E18 Sørøst

E6 Innlandet

E6 Trøndelag

Presseinvitasjon til veiåpning E18 Rugtvedt-Dørdal 2. desember19.11.2019 14:55:04 CET | Presseinvitasjon

Presseinvitasjon - ber om tilbakemelding innen 27. november Dette er en presseinvitasjon som ikke er ment for publisering 2. desember åpner nye E18 Rugtvedt-Dørdal Samferdselsminister Jon Georg Dale forestår den formelle veiåpningen som skjer på Rugtvedt. Se vedlagte kart for info om parkering og oppmøtested. Det er oppmøte seinest kl 11.30, veiåpningen skjer kl 12.00, deretter er det trafikkpåsetting før vi går samlet opp til en markering med juletapas, mingling og taler inne på Heimat, Lasses. Trafikksikkerhet Vi gjør oppmerksom på at Rugtvedt er et komplekst kryssområde og at det etter kl 12 settes på trafikk med fartsgrense 110 km/t. Av hensyn til trafikksikkerhet lar det seg dessverre ikke å gjennomføre veiåpningen som et åpent arrangement for publikum. Ber om at dette respekteres og at ikke kartet publiseres. Heimat har begrenset antall plasser og markeringen er et lukket arrangement. På vår Facebookside Nye Veier E18 Langangen-Grimstad er det både bilder og filmer til fri bruk s

Nye Veier og Hæhre Entreprenør signerte historisk avtale9.10.2019 16:58:12 CEST | Pressemelding

Nye Veier og Hæhre Entreprenør signerte onsdag 9. oktober 2019 fastpriskontrakt for bygging av sju kilometer ny, trafikksikker firefelts E39 og seks kilometer ny tilførselsvei til Mandal by. Prosjektet går nå inn i neste fase, etter at Hæhre Entreprenør ble valgt som entreprenør i 2018. Det er første gang det er skrevet kontrakt hvor en entreprenør er med å lage reguleringsplan og skal bygge.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, skaper effektive bo- og arbeidsmarkeder og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Følg våre prosjekter på facebook:

E39 Sørvest

E18 Sørøst

E6 Innlandet

E6 Trøndelag