Spekter

Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 220 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur.

Streiken fra YS/Negotia var tariffstridig og ulovlig - viktig seier for den norske modellen i Arbeidsretten27.9.2019 10:42:18 CEST | Pressemelding

- Det er en seier for den norske modellen at Arbeidsretten nå har slått fast at en fagforening ikke kan streike i mellomoppgjørene for spørsmål som hører hjemme i hovedoppgjørene. Dette er en viktig avklaring for å unngå at antallet streiker som kan ramme samfunnet og norske bedrifter øker, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 220 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur.