Spekter

Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 238 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur.

Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 238 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur.