Justervesenet
Justervesenet

Justervesenet gir mål mening. 

Uten en felles forståelse av mål ville ikke tannhjulene i samfunnet passe sammen. Derfor er det behov for et forvaltningsorgan som sørger for at maskineriet fungerer.

Justervesenet er satt til å forvalte denne viktige oppgaven:
Å sørge for at du og jeg, næringsliv og myndigheter har tillit til at norske måleresultat er tilstrekkelig nøyaktige.

Justervesenet gir mål mening. 

Uten en felles forståelse av mål ville ikke tannhjulene i samfunnet passe sammen. Derfor er det behov for et forvaltningsorgan som sørger for at maskineriet fungerer.

Justervesenet er satt til å forvalte denne viktige oppgaven:
Å sørge for at du og jeg, næringsliv og myndigheter har tillit til at norske måleresultat er tilstrekkelig nøyaktige.