Justervesenet
Justervesenet

Justervesenet gir mål mening. 

Uten en felles forståelse av mål ville ikke tannhjulene i samfunnet passe sammen. Derfor er det behov for et forvaltningsorgan som sørger for at maskineriet fungerer.

Justervesenet er satt til å forvalte denne viktige oppgaven:
Å sørge for at du og jeg, næringsliv og myndigheter har tillit til at norske måleresultat er tilstrekkelig nøyaktige.

Mapper
Vis Alt
Typer
Vis Alt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Siste
  • >>

Justervesenet gir mål mening. 

Uten en felles forståelse av mål ville ikke tannhjulene i samfunnet passe sammen. Derfor er det behov for et forvaltningsorgan som sørger for at maskineriet fungerer.

Justervesenet er satt til å forvalte denne viktige oppgaven:
Å sørge for at du og jeg, næringsliv og myndigheter har tillit til at norske måleresultat er tilstrekkelig nøyaktige.