Nasjonal rassikringsgruppe

Vi jobber målretta for at vi skal kunne ferdes tryggere på riks- og fylkesvegene i hele Norge!

Mandat;

  • Sette rassikringsproblematikken på den politiske dagsorden
  • Jobbe for økte midler til rassikringstiltak – riksveger og fylkesveger

Medlemmer – De 8 mest rasutsatte fylkene:

  • Vestland, Rogaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark og Innlandet

Vi jobber målretta for at vi skal kunne ferdes tryggere på riks- og fylkesvegene i hele Norge!

Mandat;

  • Sette rassikringsproblematikken på den politiske dagsorden
  • Jobbe for økte midler til rassikringstiltak – riksveger og fylkesveger

Medlemmer – De 8 mest rasutsatte fylkene:

  • Vestland, Rogaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark og Innlandet
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye